T2 Elements bàsics de la comunicació visual 3 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 2º curso
Asignatura Disseny Bàsic
Año del apunte 2014
Páginas 25
Fecha de subida 17/05/2014
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 D I S S E N Y B À S I C DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE JORDI VOLTAS i AGUILAR D I S S E N Y 1 / 27 Elements Bàsics de la comunicació visual - 3 3r Quatrimestre B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA TEXTURA La textura és al missatge visual el que el tacte als sentits.
En una textura real, el tacte els reconeix de manera diferenciada, per les rugositats, pels tipus de manterials, per les temperatures de cadascuna de les diferents parts.
Potser és per això que, després d’observar i explorar amb la mirada un objecte, el següent impuls és de tocar-lo D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 2 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA TEXTURA D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 3 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA TEXTURA D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 4 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA TEXTURA Quan la textura està sols reproduïda en el missatge visual (no la podem tocar o si la toquem toquem una pantalla o una impressió), pot ser de dos tipus.
Sense repeticions.
Possiblement sigui la reproducció d’un element de la natura, es tractarà d’una representació d’elements amb molt nivell d’aleatorietat, com pot ser una imatge se fum, sorra, pedres, soroll, etc.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 5 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 6 / 27 LA TEXTURA Quan la textura és construïda, dissenyada, pot incloure la existència de mòduls, repeticions… D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA ESCALA Ens permet definir els objectes relanionant-los entre ells.
Conceptes com gran o petit no tenen sentit si no és dins d’un contexte de comparació D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 7 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA ESCALA El propi camp visual ens diu si quelcom és gran o no D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 8 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 LA ESCALA La representació de l’escala és essencial quan necessitar referències entre persones i objectes.
Aquesta COMPOSICIÓ juga amb la perspectiva, però la anterior no, la anterior era ambígua.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 9 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Directament lligat a l’escala hi ha el concepte de proporció.
La proporció fa referència a les mesures relatives que tenen objectes entre sí.
Quan posem objectes uns al costat dels altres, les mesures relatives han de guardar raons de proporció, de manera que siguin ARMÒNIQUES Una de les raons proporcionals amb més presència la natura és la proporció aurea.
http://numerodeoro.wordpress.com/el-numero-de-oro-de-cada-dia/ http://exapenta.zxq.net/CUERDAS_STRINGS.html http://www.youtube.com/watch?v=8TOyxTDJX2c http://www.etereaestudios.com/docs_html/nbyn_htm/intro.htm D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 10 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 11 / 27 PROPORCIONS Un dels elements amb més història d’estudi és la recerca de les proporcions naturals.
Des dels grecs fins la renaixensa i especialment en el mon de la arquitectura, s’ha especulat sobre la proporció de dimensions que fos la que fes servir la natura en les seves composicions, i la que fos més agradable a la vista.
Un dels descbriments més importants en aquest camp és la SECCIÓ ÀUREA, proporció que la natura repeteix amb més freqüència en les seves “creacions”.
D I S S E N Y 0 + 1 1 2 3 5 8 13 + Prenem la sèrie següent: B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 12 / 27 PROPORCIONS Si comparem la construcció geomètrica senzilla amb les relacions de la sèrie anterior, veurem que són equivalents.
Així acabem dient que BF és segment auri de BC, i viceversa.
També s’acompleix que EF és segment auri de EC.
1 0,5 0,666 0,6 0,625 0,615 0,619 0,617 … 0,618 0 (/)-1 1 / 1 2 3 5 8 13 … D I S S E N Y 1 2 1,5 1,666 1,6 1,625 1,615 1,619 … 1,618 A D ED = 1 1+e 5 = 0,618 2 FB = 1,618 E B ½ ½ C F BC = 1 BC BF B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS La gran revelació fou descobrir que una gran quantitat d’elements de la natura estan creats seguin un patró auri.
Exemple: la distribució dels ulls i la boca al rostre humà.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 13 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Així, donat un segment, podem determinar sempre una porció aurea d’aquest.
I un altre també.
I la seva combinació ens resultarà: D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 14 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS El que vol dir que de qualsevol rectangle, podem trobar 4 punts AURIS Aquests poden ser punts que atreguin principalment la atenció de l’observador D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 15 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Exemple Autor Jacek Malczewski, Pokusa fortuny 1904 D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 16 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Exemple Autor Jacek Malczewski, Anioł i pastuszek. 1903 D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 17 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Exemple Autor Mondrian D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 18 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Ràpida construcció d’estructures auries a partir de la addició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 19 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS Ràpida construcció d’estructures auries a partir de la addició.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 20 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS El manteniment de les proporcions com a vehicle per mantenir, conservar i repetir la forma és un recurs molt utilitzat en el disseny de productes.
D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 21 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS La secció àurea és la base per la construcció del Modulor.
El va crear Le Corbusier a partir de la combinació de dues successions de Fibonacci.
Representen el conjunt de mesures ideals per ajudar als dissenyadors i arquitectes a aconseguir armonia i proporció en les seves propostes D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 22 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 23 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 24 / 27 TEMA 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMUNICACIÓ VISUAL - 3 PROPORCIONS D I S S E N Y B À S I C - JORDI VOLTAS I AGUILAR – EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA 25 / 27 ...