Presentació Scala (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Llenguatges de Programació
Año del apunte 2014
Páginas 14
Fecha de subida 16/06/2014
Descargas 4

Descripción

Presentació del llenguatge de programació Scala de la assignatura LLenguatges de Programació de la FIB

Vista previa del texto

Presentació de Genís Bayona i Jaume Llenguagtes de Programació Primavera 2014 Creat per Martin Odersky Un llenguatge de gran escalabilitat.
Scala és MULTIPARADIGMA! Purament Orientat a Objectes TOT valor d’Scala és un objecte (Sense tipus primitius com Java) Fins i tot les funcions son objectes!  Té totes les funcionalitats de la programació funcional (Funcions pures, Immutabilitat de dades, anonymous functions, pattern matching, Lazynes…) Però també funciona de forma Imperativa! (val && var)  Utilitzat per a funcionalitats d’scripting, el podem executar com a un script de shell  Preparat per poder treballar concurrentment, i considerat dins la branca de Concurrent computing programms Compilat I Interpretat! ▪ Scala es pot compilar generant Java byte code, i gràcies a això es pot executar en JVM (Java Virtual Machine).
▪ Scala es pot interpretar de forma interactiva utilitzant un REPL (Read Evaluate Print Loop).
Tipus d’Scala  Scala es Type safe, de tipus static, i fortament tipat.
 El compilador infereix i comprova els tipus en temps de compilació.
 Fàcil i adaptable (especialment des de Java)  Gran escalabilitat  Aventatges de Oo i Funcional  Utilitzat en programes crítics d’empreses com twitter, linkedin, intel, foursquare, IBM, eBay… Scala s’assembla a … Java  Haskell, C, C++, Prolog, javascript, phython, Smalltalk, etc…   Scala es el llenguatge funcional més ben valorat per alguns rankings de llenguatges (tot i que no es purament funcional).
Scala va guanyar l’ ScriptBowl de la Java One Conference al 2012   L’extensió usada en els programes és “.scala” El logo procedeix de una escala de la EPFL (École plytechnique fédérale de Lausanne) on es va desenvolupar.
Genís Byona i Jaume ...