Tema 0: Introducció a la psicologia social (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Dimensió social de la persona
Profesor J.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Rocío Hervás La dimensió social de la persona 1r Curs - Semestre 2 2016-2017 TEMA 0  Introducció a la psicologia social 1.
Definicions De totes les definicions que trobem per la psicologia social, la més acceptada pels manuals és la següent: “La psicologia social és una disciplina que estudia com els fenòmens psicològics estan determinats i conformats per processos socials i culturals”. Això vol dir que la psicologia social proporciona una dimensió sociocultural dels nostres fenòmens psicològics.
Altres definicions que podem trobar són:       Ciència que explica la naturalesa i les causes de la conducta de les persones quan es troben en situacions socials.
Ciència que explica com els pensaments, sentiments i comportaments de les persones estan influïts per la presencia real o imaginaria d’altres persones.
Ciència del conflicte entre l’individu i la societat.
La ciència de les ideologies i la comunicació.
Ciència que es preocupa per les relacions entre el individu – societat i les seves determinacions mútues.
Ciència que estudia la construcció, el manteniments i el canvi de la realitat.  La nostra manera de pensar determina com viuen les persones.
2. Tipologies  Psicologia social psicològica (PSP)  Centrat en l’individu.
 Psicologia social sociològica (PSS)  Més preocupació per la societat.
 Psicologia social construccionista (PSC).  Les persones construïm allò del nostre voltant.
2.1. Psicologia social psicològica (PSP) Trobem tres punts de vista diferent però que tenen en comú una mirada molt centrada en l’individu.
 Socioconductivisme  Tracta sobre la relació d’estímuls de forma inconscient. Associació d’estímuls i respostes: teoria de l’aprenentatge.
Rocío Hervás La dimensió social de la persona 1r Curs - Semestre 2 2016-2017  Sociocognitivisme  Processament d’informació a partir de la formació d’esquemes d’idees que conformaran la conducta.
 Psicoanàlisis freudiana  Manera de configuració de la personalitat, les experiències infantils.
La seva ideologia és molt Norte americana degut a que es troba centrada en una visió molt individualista, centrada únicament en les necessitats de l’individu, etc.
2.2. Psicologia social sociològica (PSS) Aquest és un altre punt de vista que al que més dona importància és a la societat, és a dir, que aquesta crea les persones i les relacions entre elles (interès per la vida col·lectiva). Es veu que els nens al néixer ja actuen amb la societat.
 La metodologia d’aquesta psicologia es basa en els estudis de camps, l’observació sistematitzada i la recollida de dades en situacions de la vida quotidiana de les persones.
 Es deixa de veure la persona com a mecànica i condicionada i es veu més activa, dinàmica i canviant.
Dins de la Psicologia social sociològica trobem l’Interaccionisme simbòlic com a corrent dominant. Dins d’aquesta trobem tres premisses bàsiques:    Importància dels significats  El significat de les coses i les accions ja està preestablert, tot i que és negociable. Les persones no es basen tant en les característiques dels objectes sinó en el significat que tenen.
Importància de la interacció social  El significat dels objectes sorgeixen de les relacions entre les persones.
Importància del caràcter actiu de les persones  Encara que el significat de les coses estigui preestablert, som les persones les que elaborem aquests significats.
Dues de les escoles més importants que treballa amb aquest tipus de psicologia són: o Escola de Chicago o Escola de Lowa Rocío Hervás La dimensió social de la persona 1r Curs - Semestre 2 2016-2017 2.3. Psicologia social construccionista (PSC) Les idees bàsiques d’aquesta psicologia provenen de filosofies dels segles XX i XXI. La idea principal és que la realitat la construïm i hem d’estudiar perquè tenim la idea bàsica de que la vida és d’una manera determinada.
 Individu i societat són paraules i per tant construccions socials.
 El llenguatge conforma la realitat.
 Parlar és actuar  L’ésser humà i les pràctiques humanes tenen lloc en un context històric i cultural determinat.
 La realitat està socialment construïda.
Aquest tipus de psicologia es basa en aquests tres pensaments:  Pensament post colonial  Epistemologia femenina  Teories de la corporeïtat Intervencions socials Psicologia social psicològica  Reduir prejudicis i estereotips.
Psicologia social sociològica  Reduir prejudicis, estereotips i eliminar discriminacions.
Psicologia social construccionista  Reivindicar la diversitat sexual i posar en circulació nous discursos.
Per veure aquesta diferencia d’actituds segons el tipus de psicologia social, anem a treballar el tema del sexe. Algunes de les preguntes que ens plantegem segons la psicologia social serien algunes com aquestes.
En psicologia social psicològica ens plantejaríem:     Com he aprés que m’agrada i què no? Com he adquirit les preferències sexuals? Qui m’ha influenciat? Com puc controlar els meus desitjos? Rocío Hervás La dimensió social de la persona 1r Curs - Semestre 2 2016-2017 En psicologia social sociològica ens plantejaríem:      Quina vivència de la sexualitat em permet la societat? Què és normal i què no? Quines normes regulen les pràctiques sexuals? Com he aprés aquestes normes? Com he adquirit els significats que em comporta la sexualitat? Per últim, en psicologia social construccionista ens plantejaríem:      Què és desitjable en el meu context? Com es transformen les pràctiques sexuals? Quin és l’efecte dels discursos sobre la sexualitat en pràctiques? Quina és la regulació social del desig? És la sexualitat un instrument de control social? ...