00. Galènica II TOT (1 únic doc.) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 2
Profesor
Año del apunte 2016
Páginas 69
Fecha de subida 22/10/2017
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

CTRIGUERO GALÈNICA II FORMES FARMACÈUTIQUES SÒLIDES Formes de dosificació de principi actiu à Medicament à Aspecte extern (físic): Sòlid Es tracta de totes aquelles formes de dosificació galènica que donen lloc a medicaments que físicament tenen aparença sòlida. La gran majoria d’aquestes formes farmacèutiques s’administren per via oral, si bé existeixen algunes que s’administren per altres vies, com per exemple els implants que són f.f. sòlides estèrils que es col·loquen sota la pell (administració parenteral subcutània), les pólvores dèrmiques o les pólvores per inhalar.
Donat que la major part de f.f. sòlides són d’administració oral, es centrarà aquest tema en aquesta via d'administració · Ves d’administració: - Oral - Pareteral, subcutpània =implants: són de llarga durada, poden arribar a durar mesos - Tòpica = pólvores dèrmiques (cosmètiques – els cosmètics no contenen p.a., antifúngiquesexemple els pols per al peu d’adleta,...) - Pulmonar inhalatòria (dins del inhalador podem trobar aerosols (que no son sòlids) o pólvores micronitzades (menys de 5 micres)).
· Classificació: Es fa seguint una sèrie de criteris: 1. Observar si les partícules es troben unides (formes farmacèutiques agregades) o lliures (formes farmacèutiques desagregades) - FORMES FARM DESAGREGADES: o Pólvores a lloure (a granel): no es una dosi exacta, per tant parlem de p.a. No tòxics (ex: bicarbonat sòdic) o Pólvores dosificades: dosi coneguda, exacte i concreta § Papers o paperets: actualment només es fa servir a nivell magistral (industrial no) § Sobres: forma actual, s’utilitza a nivell industrial § Càpsules amilàcies (midó): actualment no s’utilitzen en cap àmbit § Càpsules de gelatina: poden ser dures o toves (les toves contenen líquids i no pas sòlids). S’utilitzen actualment tant en industria com en oficina de farmàcia - FORMES FARMACÈUTIQUES AGREGADES: Per ferles podem afegir: excipients aglutinants (les enganxo) o força física (aplicant pressió) o Formes farmacèutiques obtingudes per CONGLUTINACIÓ: són aquelles en que les partícules han estat unides mitjançant l’excipient aglutinant.
§ Píndola: no existeix en ‘actualitat. Es feien per aglutinació de sucres, gomes i resines § Grànul: No existeix en l’actualitat. Es feia igual que la píndola però tenia una altre mida § Bolus: iguals que grànuls però mes grans -> s’utilitzen en veterinària § Tableta: pràcticament no existeix. Es feien per conglutinació en fred, utilitzant sucres i gomes. Eren dures.
1 CTRIGUERO § § § Pastilla: pràcticament no existeix. Es feien per conglutinació en calent. Eren toves Granulat: Actual. S’utilitza a nivell industrial i magistral Minigranulats o “pellets”: Actuals: s’utilitza a nivell industrial o Formes farmacèutiques obingudes per COMPRESSIÓ: son aquelles que utiltzen una forà física important (pressió) encara que també poden contenir excipients aglutinants per aportar més consistència.
§ Comprimits: actual. En trobem d’alliberació immediata, modificada (que pot ser tetardada (enteria, gastroresistent: no es desfà al estomac però si al budell), prolongada (d’acció dura molt de temps), sostinguda (alliberació semblant a la prolongada però que segueix cinètica d’ordre zero)), recoberts, comprimits osmòtics i dragees (grageas) PÒLVORES DOSIFICADES Barreja homogènia de pólvores constituïdes pel p.a. + excipients (a totes les unitats de dosi tindrem la mateixa quantitat de p.a.) El P.a. i els excipients= Primeres matèries del medicament = ppmm Tenen la fórmula + senzilla (sempre hem de procurar fer-ho el més senzill possible) FORMULACIÓ: · P.A.: q.s. per desenvolupar la activitat terapèutica -> si la quantitat és gran, ja no cal posar excipients (Ex: 1g AAS) Normalment les quantitats son petites i necessitem els excipients.
·EXCIPIENTS: - DILUENTS (no confondre amb Disolvents) q.s. per volum o pes necessari per poder veure, manipular.
Es pot posar la quantitat que vulguis.
Convé que sigui SOLUBLE EN AIGUA (normalment les pólvores les prendrem en un got d’aigua i interessa que el diluent sigui soluble) DILUENTS: - Lactosa (ojo! Gent intolerant) - Sacarosa (Problema diabètics) - Mannitol -> No s’absorbeix ni te reaccions de intolerància però pot tenir un efecte laxant (en grans quantitats) - Xilitol - Sorbitol (molt higroscòpic-> no recomanable) - LUBRIFICANTS Necessitem que tingui bones característiques reològiques perquè caigui bé Són lliscants, antiadherents Són substancies que ajuden a tenir bones característiques reològiques Es posen en baixa quantitat LUBRIFICANTS: - Talc - Estearat magnesi - Silici col·loidal anhidre (Aerosil®) 2 CTRIGUERO En posem 1, si ja llisquen bé, ja està. Si no-> en posem un altre o sinó els 3.
El normal és posar: - < 4% talc - <2% Estearat - <1% Aerosil Amb aquests components ja tenim la formulació bàsica.
Podem afegir a més COADJUVANTS per facilitar la administració.
COADJUVANTS: - EDULCORANTS (<1%) o Sacarina sòdica o Ciclamat sòdic o Aspartame - SABORITZANTS (AROMATITZANTS) <1% - COLORANTS <1% TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ 1. Control de Qualitat de les ppmm -> comprovar bona qualitat segons farmacopea o Industria: experimentalment-> s’analitza tot el que arriba, si no es bo es rebutja o Farmàcia (a nivell magistral) -> No es pot fer experimental -> exigeixen el certificat d’anàlisi 2. Pesades de ppmm à Han de ser exactes i s’han de comprovar 2 cops 3. Tamisació (opcional) 0,6 – 0,8 mm diàmetre -> és per desfer els grumolls 4. Barrejar: p.a. + diluent à 10, 15, 30 min a. Farmàcia: morter b. Industria: Barrejadores industrials Als minuts finals afegim els Lubrificants, sobretot el Estearat magnèsic, i ho barregem al final 5. Dosificar sobres, paperets, càpsules... (dosis exactes) PAPERETS (magistral) Fer manualment sobres de paper i a cada sobre hi va una dosi.
Els paperets són f.f. sòlides consistents en bossetes de paper o sobrets de paper embolicat segons art farmacèutic contenint en el seu interior una dosi de medicament. Els sobres estan formats per paper, alumini i/o plàstic termosegellat; els allargats s’anomenen “sticks”.
El contingut pot estar constituït per una sola substància o per una barreja de pólvores, doncs normalment, s’han d’afegir excipients al pa per a donar-li volum.
La manera clàssica de preparar els paperets magistrals es col·locar sobre la taula el nombre de paperets prescrits, superposats per evitar la pèrdua de pols. Es distribueix “a ull” la mateixa quantitat de producte en cada paperet (actualment, amb balança). Un cop posat el pols, es procedeix a doblar el paperet: primer longitudinalment i després transversalment. L’art farmacèutic fa que tots els paperetes siguin iguals.
A nivell industrial són sobres de paper, alumini i/o plàstic 3 CTRIGUERO FORMULACIÓ MAGISTRAL DE PÒLVORES DOSIFICADES 1. Rp= Recipe (Recepta) Àcid ascòrbic _________5,0 g Àcid acetil salicílic_____ 10 g Per 20 dosis 1c 4h (1 dosi cada 4 hores) 5/20 à 1 dosi: 250 mg Ascorbic 10/20 à 1 dosi: 500 mg AAS 20 paperets (o 20 sobres, 20 càpsules) Total: 750 mg Ja tenim prou volum, NO cal formular-ho.
(pesem un a 1 els 20 paperets amb 250 mg ascob i 500mg AAS) Es pot fer una formulació per donar bon gust: mannitol, saboritzant, edulcorant.
->Peso, tamiso, barrejo i faig els sobres 2. Rp/ Extret de belladona_____ 0,02 g (espasmolític=no vomitar) Subnitat de Bismut_____ 0,60g (protector mucosa gàstrica) Bicarbonat sòdic ______ 0,30 g (antiàcid) Per 1 paperet. Iguals 20 (Haure de fer 20 paperets amb el que ja posa-> aquí s’ha e Multiplicar per 20!!) Formular: No cal, es pot fer paperet a paperet Si es vol formular: eluent, viscositzant...
Pesar, tamisar, barrejar i fer sobres.
4 CTRIGUERO FORMULACIÓ INDUSTRIAL POLVORES DOSIFICADES Substància 1. Paracetamol 2.Fenilefrina clorhidrat 3. Clorfenamina maleat 4. Manitol 5. Talc 6. Estearat Mg 7. Silici col·loïdal anhidre 8. Sacarina sòdica 9. Ciclamat sòdic 10. Aroma tronja 11. Colorant tronja Pes (mg) 650,0 10,0 4,0 1270 40 10 10 2 2 1 1 % Funció Analgèsic, antitèrmic Adrenèrgic Antihistaminic 63,5 Diluent 2 Lubrificant 0,5 Lubrificant 0,5 Lubrificant 0,1 Edulcorant 0,1 Edulcorant 0,05 Saboritzant 0,05 Colorant NORMATIVA: En la formula 1r els principis actius de més quantitat a menys.
Diluent percentatges elevats, en gran quantitat Lubrificant: percentatges baixos En aquest cas s’utilitzen 3 lubrificant perquè es volen molt bones característiques reològiques-> necessita que llisqui molt bé.
2 edulcorants-> quan combines 2 edulcorants tenen efecte sinèrgic (potencien) (la sacarina sòdica deixa un regust metàl·lic -> es posa en poca quantitat i combinat amb un altre) TECNOLOGIA FABRICACIÓ 1. Control Qualitat ppm à Farmacopea -> si OK -> Fabricació 2. Pesades. 2 persones. Sala de pesades (al costat del magatzem)-> un cop fet s’envia a la secció de Fabricació (a fabricació es pot tornar a pesar per comprovar un altre cop) 3. Tamisar (opcional) per 0,6 mm diàmetre (amb tamisadora industrial) a. Primer els principis actius de menys quantitat a més quantitat (primer clorfenamina, despres feniledrina i despres paracetamol) b. Segon els excipient de menys quantitat a més (al final el diluent-> arrossegarà tot el que s’hagi pogut quedar al tamis) 4. Barrejar (es fan barreges progressives: De la formula: 2,3,8,9,10,11 + 70mg mannitol -> es barreja en un Bicònic 15 min 5. tornen a barrejar la barreja d’abans amb 200 parts de mannitol -> biocinc 15 min. -> 6. l’obtingut ho barreja amb la resta (paracetamol, talc) – L’estearat magnèsic -> bicònic 15 min.
7. Barreja + Estearat magnèsic (sempre al final .> 3 minuts) 8. Dosificar en sobres ALU/ALU (2 g/sobre) 9. Ho portem al magatzem de quarantena -> es posa tot el que s’ha fabricat però encara no es pot enviar a les farmàcies o hospitals. Nomes ho poden tocar els de Control de Qualitat -> agafen mostres per analitzar -> si OK -> Alliberem el lot (signa la direcció tècnica) -> Va al magatzem d’expedicions 5 CTRIGUERO EXEMPLES Polietilenglocol-> lubrificant soluble Acid cítric: saboritzant (és el que emascara el gust dels sulfats) Aspartam: edulcorant CONTROLS DE QUALITAT DE LES PÒLVORES: En oficina de farmàcia nomes podem fer: Uniformitat de pes (el pes del que s’ha fet) En indústria sí que es faran els controls.
· ASPECTE: Comprovació de les característiques organolèptiques -> És visual Buidem al sobre en una superfície negre i mirem el color - Color –>Mal color: rebutgem i incinerem els productes - Olor - Sabor (si esta saboritzat) · pH DE LA DISPERSIÓ AQUOSA (2.2.3) Posem elèctrode del pH-metre en vas de precipitat on tenim la mostra.
Hem d’apuntar la temperatura a la qu dem la determinació -> 20-25ºC Especificacions: farmacopea no dona límits. Ho posa el laboratori-> diu que aquella substància ha d’estar entre 5-7 pH -> sanitat després ho comprova.
6 CTRIGUERO · VOLUM APARENT ABANS I DESPRES DE SEDIMENTAR: Vo= volum aparent abans de sedimentar Hi haurà aire interposat pel mig Donarem cops perquè l’aire surti (actualment amb màquines) Tots a la mateixa intensitat: - 1r 10 cops i mires volum - 2n 500 copsà V500 - 3r 1250 -> V1250 Si la diferencia entre 500 i 1250 es > a 2mL es fa fins a V2500 - Donen volum aparent sense compactar: Vo (mL Volum aparent ja sedimentat: V1250 o V2500 La capacitat de sedimentació: V10 –V500 Densitat sense sedimentar (d= m/Vo) Densitat compactada (m/V1250) (g/mL) · CAPACITAT DE FLUX O VELOCITAT DE LLISCAMENT (per veure la reologia) Necessitem un embut estandarditzat (te mides determinades segons farmacopea) Omplim l’embut amb un pes exacte i calculem el temps de caiguda -> temps que tarda el producte (els 100g) en caure per l’embut fins al paper (un cop hem tret el tap) Si no baixa està permès donar uns copets Considerem bona reologia < 20 segons Segons les propietats de flux del material sotmès a examen s’utilitzen diferents embuts, amb diferents angles i diàmetres de l'orifici (Figures 2 i 3). L'embut es manté en posició vertical mitjançant un dispositiu adequat. El muntatge ha d'estar protegit contra vibracions Els resultats els podem donar: - Mitjana de 3 determinacions (si el coeficient de variació és CV< 10%) Si és 5s, 6s i 7s -> Sí, però si és 5s, 32 s i 63s -> NO - Donar temps mínim i maxim - Calcular massa (no s’utilitza) - si no cau -> fatal reologia-> t=∞ · ANGLE DE REPÒS També utilitzem mateix embut i posem paper mil·limetrat a sota del embut Mesurem el diàmetre i alçada del que ha caigut Calculem l’angle α= antitangent h/r= 24º Mirem els graus i anem a mirar a una taula de la farmacopea a mirar que representen les resultats 7 CTRIGUERO · GRANDÀRIA DE PARTÍCULA PER TAMISAT: P1 Llum (+) P2 P3 P4 (-) Categories 1. Pòlvores gruixudes ≥ 95% passa pel de 1400 2. Polvores moderadament fines: ≥ 95 % passa pel tamís 355 i ≤ 40 % passa pel tamís 180 3. Polvores fines: ≥ 95 % passa pel tamís 180 i ≤ 40 % passa pel tamís 125 4. Polvores molt fines: ≥ 95 % passa pel tamís 125 i ≤ 40 % passa pel tamís 90 · HUMITAT: Important sobretot en formes sòlides.
Les formes solides han de tenir poca humitat -> normal <5% Humitat Especificació-> ho marca el laboratori 3 tècniques: - Pèrdua de pes mostra estufa 105 ºC, 3h à (pi-Pf)/Pi ·100 = %H - Perdua de pes mostra balança IR 5 g a 115ºC, 15 min - Quan tenim p.a. termolàbils -> estufa de buit (només s’ha d’evaporar l’aigua) P= 1 mmHg al buit T= 60ºC -> Pes perdut és humitat.
t=24h · UNIFORMITAT DE PES (o massa) 20 sobres -> pesem el contingut (tindrem 20 pesos) Farem la mitjana És correcte si: - 18 pesos estan dins mitjana + % - 2 pesos estan dins mitjana + 2% Pòlvores Sobres < 300 mg à 10% Sobres ≥ 300 mg à 7,5% 8 CTRIGUERO · UNIFORMITAT DE CONTINGUT (opcional en casos) Es farà quan el p.a. < 2% Agafem 10 sobres -> analitzem p.a. (HPLC) de cada sobre -> fem mitjana Farmacopea considera lot correcte si: - OK: 10 sobres dins 85%-115% de la mitjana - OK: o 9 sobres dins 85%-115% o 1 sobre dins 75%-125% - Si 2 o 3 sobres estan fora dels 85-115% i dins de 75-125% caldrà agafar 20 sobres méso OK si 27 dins del 85-115% i 3 dins 75-125% - NO es correcte si dels 10 >3 estan fora del 85-115% o 1 o més fora del 75-125% · RIQUESA EN P.A.: Contingut mig medicament 10 sobres -> s’ajunten tots -> pes mostra -> HPLC -> %p.a./sobre Es farà SEMPRE Especificacions: resultat entre el 95-105% (límits (ICH) · IDENTIFICACIÓ I Q DELS PRODUCTES DE DEGRADACIÓ DEL PA Es fa el control igual que abans Cada p.a te el seu porpi limir de productes de degradació Limit establert (baix: 0,1%, o,5%, 1%) · RIQUES D’ANTIOXIDANTS Només si hi ha antioxidants. Igual que abans, Aafem mostra -> HPLC-Quantitat antioxidants · CONTOL MICROBIOLÒGIC: Mirar els microbis miables . Cap recompte mes gran de 10·X sent X el límit especificat pel producte.
Microoganime que NO hi poden ser: - E.coli - Salmonella - P.aerouginosa - S.aueros · HERMETIVITAT EMBÀS O ESTENQUEITAT: Comprovem que el sobre és totalment hermètic, sinó no podem assegurar el producte.
S’agafa una “allà” -> s’ompla de blau metilè Col·loquem 10 sobres a dins Enanxem bomba de buit (10-1 mmHg 2-5min) Aconseguim veure si un sobre te un fort, el líquid entrarà a dins.
Tanquem el buit, obrim i mirem e contingut dels 10 sobres.
- Contingut tacat de blau -> malament (tenen porus, mal tancats) - Els 10 sobres No estan tacats de blau -> correcte 9 CTRIGUERO GRANULACIÓ Operació galènica contrària a la divisió que serveix per unir partícules sòlides. Fem partícules grans Disminuïm superfície específica 2 maneres de fer-ho: - Pressió física (força) = GRANULACIÓ PER VIA SECA - Aglutinant (excipient). S’utilitza sempre dispers en un líquid =GRANULACIÓ PER VIA HUMIDA o Aquosa o Anhidra: etanol, isopropil, disc orgànics Forma farmacèutica: Granulat Producte intermig d’altres formes farmacèutiques per exemple per després fer un comprimit.
AVANTATGES GRANULATS: - Molt bones característiques reològiques, bon lliscament. Permeten una bona dosificació (no tantes pèrdues) - Comprimeix bé (compacta molt be i permet fer comprimits) - Augmentem estabilitat del p.a. perquè tenim menys superfície de contaccte.
Te menys superfície d’exposiciño que les pólvores dosificades, duren mes els p,a, no tant exposats.
Els granulats es poden fer: - Magistrals - Industrials · GRANULAT PER VIA HUMIDA: - Pòlvores dins o Morter (magistral) o Amasadora (industrial) - Preparació del líquid aglutinant - Afegir líquid sobre les pólvores -> amassar - Granulem la massa obtinguda o Tamís (magistral) o Granuladora d’humits (industrial) (el que surt es diu magdaleó) - Secar -> estufa - Tamisar fins la mida desitjada o Manual o Industrial · GRANUALCIO PER VIA SECA (a nivell industrial) - Afegim pólvores i es compacten amb molta força o Compactadorsa rodets o Maquina de comprimir - Trencar lamina/__ - Tamisar fins a mida desitjada Podem afegir un aglutiant en sec amb les pólvores (PVP= __?? 1 CTRIGUERO FORMULACIÓ DE GRANULATS - - P.a.-> q.s. activitat terapèutica Diluent: q.s. per pes final o Solubles: lactosa, sacarosa, mannitol...
o Insolubles: cel·lulosa microcristal·lina, midó de blat de moro (*El millor per tot), fosfats tricalcics Aglutinant: poqueta quantitat perquè enganxa (2-3% (<5%)) o Midó de blat de moro o Gelatina o PVP - Disgregant -> Per ajudar a desfer el grànul -> és efectiu tant per granulats, com per comprimits, etc.
o Disgregants Moderats (s’hi posa menys d’un 15%) § Midó de blat de moro (*Es diluent, és aglutinant, és disgregant) o Supedisgregants (molt ràpid i amb poca quantitat fa la seva opció) (<5%) § Midó modificat =midó glicolat sòdic (Explotab®, Primogel®, Vivastar®) § Croscarmellosa sòdica (Ac-Di-sol®, Vivasol®) § Carboximetilcel·lulosa sòdica - Coadjuvants (<1%) -> Colorants, saboritzants, Edulcorants, Antioxidants, etc.
TECNOLOGIA D’ELABORACIÓ MAGISTRAL DEL GRANULAT: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Control de Qualitat de les ppmm -> Si Ok -> certificat d’anàlisi Pesar ppmm -> 2 comprovacions Tamisació (opcional) per desfer grumolls (0,6 mm diàmetre) Barrejar en morter: p.a. + diluent + disgregant Preparar la dispersió líquida aglutinant a. Si fem servir midó: midó + H2O (això a 8-15%) + calor (80-90ºC) (s’escalfa per trencar la molecula de mido i que formi la goma) -> engrut-> Refredar a 40ºC -> ja es pot fer servir.
b. Si fem servir gelatina: gelatina + H2O (del 2 al 8%) i macerar 24h + calor (40-60ºC) -> mucílag -> Refredar a 40 ºC abans d’utilitzar c. PVP: PVP + H2O (5-15%) -> Això es pot fer a Tª ambient Afegir lentament la dispersió aglutinant a sobre del que tenim al morter i anem pastant (amassant) Tamisar forçadament per una llum gran (2mm, 3mm, 4mm de diàmetre)-> amb la ma del morter pressionem perquè passi la massa.
Assecar a la estufa a 30-40ºC -> 12 -24 hores Tamisació forçada progressiva (vinc de 4mm i vull de 0,5 mm) 4mm -> 2 mm-> 1 mm -> 0,5mm (si no es fa així es formarà pols) 2 CTRIGUERO GRANULAT COM A FORMA FARMACÈUTICA És una forma farmacèutica d’administració per via oral, sòlida, obtinguda per conglutinació (aglomerar partícules petites) i que dona lloc a partícules grans irregulars Hi ha 3 tipus: - Granulat - Granulat efervescent - Sacarur granulat Tots 3 s’obtenen normalment per via humida · GRANULATS: - Granulat de carbó vegetal: per intoxicacions alimentàries (adsorbeix toxines) Formulació: FE 1954 o Carbó vegetal polveritzat o micronitzat ________200 p (p.a.) o Sucre pols ________________________________ 20 p (diluent) o Goma aràbiga _____________________________ 5 p (aglutinant) o Tintura benjuí ______________________________ 2 p (antioxidant) o Aigua purificada ____________________________ q.s.
Elavoració: 1. CQ 2. Pesar 3. Tamisar si hi ha grumolls 4. Barrejar al morter el carbó + el sucre 5. Preparar el líquid aglutinant -> goma arabica (5p + 100 p H2O p) + tintura de benjuí (és liquida i es posa aquí) 6. Afegir 5 sobre 4 i amassar poc a poc 7. Granular (= Tamisar) per una llum gran (2, 3, 4 mm) 8. Assecar a la estufa 40ºC – 18h 9. Tamisar progressivament fins la mida que es vulgui (0,5 mm) FLUIMOCIL - Acetilcisteina à p.a.
- Sorbitolà Diluent. També té característiques AGLUTINANTS - Aspartan -> Edulcorant - Aroma de taronja à saboritzant : emmascara gust acetilcisteina Total: 1g producte/sobre FABRICACIÓ 1. CQ ppmm 2. Pesar ppmm, 2 persones 3. Tamisar (opcional) 4. Barrejar p.a. + una part del sorbitol (400p) 5. Afegim aigua a la fase 4. S’afegeix poc a poc i amassem. En aquest cas no cal fer dispersió aglutinant perquè ja queda una massa (el sorbitol és aglutinant). Si fos p.ex. lactosa no funcionaria.
6. Granular (passar per tamís de llum gran (2-4mm diàmetre) 3 CTRIGUERO 7. assecar llit fluid à 60ºC, 2h 8. Tamisa progressivament fins la mida desitjada 9. Afegir resta de components al granulat (aspartam, aromo de taronja i sorbitol)à Queda una barreja de granulat i pólvores fines.
10. Envasar en sobres (paper/ALU/PE) PE=polietilè -> és la capa que toca el producte.
GRANULAT EFERVESCENT A la que el posem en H2O genera efervescència perquè te components que reaccionen i alliberen CO2 àSempre han de portar: - Àcid feble + H2O à CO2 ↑ - Bicarbonat o carbonat NO podem fer granulat per via humida perquè faria efervescència.
Tècniques d’elaboració: - Via seca - Via humida anhidra (amb dissolvents orgànics) - 2 granulats independents per granulació via humida aquosa o Un granulat amb l’àcid Un cop fets els barregem o Un altre amb la base Les mides dels 2 granulats ha de ser el més semblant possible.
H2O R-(COOH)2 + 2 NaHCO3 2(R-COONa) + H2O + CO2 ↑ !! Important la relació estequiomètrica per saber les quantitats que he de posar de cada cosa.
Tartàric PM= 150.09 2 NaHCO3 PM= 84.01 x 2 = 168.02 Si poso 150 g d’àcid haure de posar 168g de carbonat, sinó no farà efervescència.
Cítric 3NaHCO3 PM =192,12 PM= 84,01 x 3 = 252,03 Si posem cítric hem de posar més bicarbonat EXEMPLES GRANULATS EFERVESCENTS: · FE IX Ed - Citrat cafeïna: p.a.
- Acid tartic - Bicarbonat - Sucre: diluent i AGLUTINANT (si es mulla enganxa) - Alcohol etílic à VIA HUMIDA ANIHIDRE 4 CTRIGUERO à!!!EXAM!!: Formula i dir com es faria: 1.
2.
3.
4.
5.
CQ ppmm Pesar x2 Tamís (opcional) Barrejar p.a. + TOTS els components Afegir alcohol etili sobre la barreja i amassar (ho podem fer això perquè el sucre quan es mulla amb el que sigui és aglutinant, enganxa) 6. Granular tamís 4 mm diàmetre 7. Assecar -> Llit fluid 40ºC/2h (!! AMB DISSOLVENTS ORGÀNICS NO ES POT ASSECAR PER SOBRE DE 40ºC) 8. Tamisar progressivament fins 1 mm 9. Dosificar en sobres · Granulat efervescent mucolític - Acetilcisteina (P.A.) - Acid cítric monohidrat (EFERVESCÈNCIA) - Bicarbonat sòdic ( EFERVESCÈNCIA) - Sacarosa à DILUENT /AGLUTINANT - Aigua purificada à HAUREM DE FER 2 GRUANULATS SEPARATS 1. CQ ppmm 2. Pesar x2 3. Tamisar (opcional) 4. Barrejar p.a. + cítric 5. Preparar dispersió líquida aglutinant Farem un xarop simple = Sacarosa 200 g + H2O 100 g(60ºC) (xarop simple = 2/3 sucre + 1/3 H2O) 6. Afegir el xarop a la barreja 4 i amassar 7. Granular per tamis de 2 mm diametr 8. Assecar à llit fluid 60ºC, 2h 9. Tamisar fins 1 mm diàmetre 4. Posar el bicarbonat a la amassadora 5. També 6. Afegir el xarop sobre el bicarbonat 7. = 8. = 9. = 10. Barrejar els 2 granulats 11. Afegir a 10 la resta de components (aroma de taronja) 12. Dosificar en sobres 5 CTRIGUERO SACARUR GRANULAT Tenen molt sucre a la seva composició (> 66%) Exemple: - Glicerofosfat càlcic____5g ( CALCIFICANT: ARTROSI) - Sucre pols __________80 g (DILUENT) - Xarop simple________ 15 en residu sec (AGLUTINANT) Sucre + xarop simple = 95% sucre 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
CQ ppmm Pesar x2 Tamisar (opcional) Barrejar p.a. + sucre pols Preparar líquid aglutinant (xarop simple) 15 g sucre + 5 mL H2O (60ºC) Afegir 5 sobre 4 poc a poc i amassar Granular per temis de llum gran (2mm diàmetre) Assecar à Estufa 30ºC /24 h Dosificar en sobres CONTROLS DE QUALITAT DELS GRANULATS El mateix que les pólvores més 2 assajos: - ASSAIG DE DISGREGACIÓ EN GRANULATS EFERVESCENTS 200 mL H2O 15-25ºC Abans de 5 min ha d’estat tot dissolt i ja no hi ha efervescència Es fa amb 6 sobres i TOTS han de donar OK - ASSAIG DE DISSOLUCIÓ EN GRANULATS ESPECIALS o Recoberts o Gastrointestinals o Alliberació modificada 6 CTRIGUERO DESSECACIÓ Dessecar: Separar, total o parcialment el líquid que acompanya a un sòlid, líquid o gas.
1 CTRIGUERO 2 CTRIGUERO 3 CTRIGUERO CÀPSULES Són preparacions sòlides, amb una coberta que pot ser dura o tova i tenir formes i capacitats variables i que generalment contenen una única dosi de principi actiu. Estan destinades a l’administració oral.
TIPUS: - Dures: estan compostes de 2 cilindres oberts per una banda i tancats per l’extrem contrari. Una part contindrà el p.a. i els excipients (cos) i l’altre part (cap) es el que tanca la càpsula.
- Toves: tenen una coberta molt més gruixuda i són d’una sola peça. Aquestes poden tenir formes molt diferents - Altres: o Gastroresistents: El contingut o la càpsula en el seu exterior, està recobert per un polímer que es dissol a un pH superior a 5. -> el p.a. s’allibera quan passa del estomac al budell -> (queda desplaçada en el temps) El període on no passa res, es d’unes 2 hores Ex: càpsules de omeprazol, ... -> ulceres d’estomac o Càpsules d’alliberació modificada: La alliberació augmenta al llarg del temps.
o Segells: Ja no s’utilitza -> son unes caixes cilíndriques. Diferencia respecte les capsules es que el material del que estan formats és de farina d’arròs.
CÀPSULES DURES Característiques: - Inodora - Insípida - Fàcils d’empassar Material: - Gelatina (provenen d’animals) - Hidrolisat de midó (Capill®) - Hidroxipropilmetilcel·lulosa (HMPC) (Vegicaps®) Per fer una capsula ha de ser: - No tòxic - Ha de poder formar pel·lícula - Han de ser fàcilment manejables perquè puguin adquirir la forma de càpsula - Solubles a temperatura corporal i en medi gàstric 1 CTRIGUERO AVANTATGES CÀPSULES enfront als comprimits: - Alta biodisponibilitat (més que els comprimits) -> es dissolen ràpidament i el seu contingut començarà a alliberar-se, mentre que el comprimits primer s’han de segregar... etc (aquest període de temps es mes curt en es capsules) - Flexibilitat de formulació-> són molt senzilles, el mes fàcil possible o Fàcil composició o No necessiten compactació o Es possible una única mescla o Important en el desenvolupament de fàrmacs i assaigs clínics.
- Protecció del principi actiu dels agents externs (sobretot la llum), però no protegeix de la humitat (agafa humitat de la capsula - Permet la preparació de preparacions extemporanis individualitzades - Molt segures (són de diferents colors i no hi ha problemes d’equivocació de dosi, etc.) - Emmascara característiques organolèptiques desagradables - Permet incorporar productes incompatibles.
o p.a A i p.a B recoberts de polimers -> no es toquen o O bé una minicapsula dins de la càpsula DESAVENTATGES - - No es pot utilitzar per productes molt voluminosos Equips de fabricació mes lents que els comprimits Forma farmacèutica mes cara que els comprimits Humitat de la coberta (13-15%) (per sota es trenquen i per sobre s’estoben i s’enganxen unes amb les altres)-> per mantenir una humitat del 15% han d’estar: o Emmagatzemar a 45-65% HR o No podem encapsular Fàrmacs higroscòpics No es poden fraccionar Poden adherir-se a la paret del esòfag en persones amb capacitat de deglució reduïda.
MATERIALS DE LES CÀPSULES DURES: - - Gelatina (30%) ( o HMPC o mido) o Barreja de tipus B (os) i tipus A (pell) o 200-260 blooms (blooms=capacitat cohesiva de les gelatines) o Viscositat 25-45 mpoises Plastificants (60%)-> per aconseguir que sigui flexible-> en les Dures és H2O Colorants autoritzats Agent opacificant (TiO2) Conservants à Si les capsules no es fabriquen seguint les normes de correcta fabricació ! (els que s’utilitzen són els parabens: p-hidroxibenzoat de metil i de propil) 2 CTRIGUERO FABRICACIÓ CAPSULES DURES Procés d’immersió d’una patent del 1846 Consisteix en uns motlles metàl·lics que tenen la forma de les càpsules (hi ha de diferents diàmetres i diferents longituds) Aquests motlles metàl·lics es submergeixen en una solució que conte l’aigua la gelatina i els altres components i es fon (Es en aquest punt on es pot contaminar si no esta controlat) Si la viscositat es elevada la capa es mes gruixuda i si es menys viscosa la capa es mes fina Es forma la pel·lícula al voltant del motlle i s’asseca -> l’assecat ha de ser molt lent i a temperatura baixa perquè no s’estovin S’extreu i es talla a la mida adequat S’uneixen el cap i el cos però no es tanquen (es pre-tanquen) En aquest punt es pot serigrafiar nom ,dosi, etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Motlles metàl·lics en solució de gelatina i altres components (57ºC) Es forma pel·lícula al voltant del motlle Assecat amb aire a 22-28ºC Extracció Tall a tamany adequat Unió cap-cos Serigrafiar nom, dosis...
MIDES I CAPACITATS: La capacitat es en volum-> hem de tenir en compte això per fromular (hem de formular en volum) En el mercat hi ha diferents tipus: - 5 (mes petit) - 4 - 3 - 2 - 1 - 0 - 00 - 000 (mes gran) Cada fabricant te el seu volum (TAULA DIAPO) Especials: 00el -> 1.02 ml 0el -> 0.78 ml 3 CTRIGUERO TIPUS DE CÀPSULA DURA - Classica: el cap i el cos son llisos -> No hi ha res que mantingui al cap i hi ha probabilitat de que el cap es separi - Snap-Fit®: Tenen una mena de tancament -> en aquest cas la càpsula en el cos te una invaginació al voltant i el cap també > al tancar-se les invaginacions coincideixen i daquesta manera la probabilitat de que el cap se separi del cos e smolt mes baixa 8tancament de seguretat) - CONI-SNAP® i POSILOK®: La mateixa invaginació que abans i al final del cap te una altre invaginació que apreta el cos i no s’obra.
La posilok no es continua la invaginació i la d’abaix si Coni-snap al reves TIPUS DE CAPSULES DURES: - Quali-V® - VCaps® - LICAPS®: estan dissenyades per contenir líquids o substancies semisòlides Per evitar que es surti el contingut, es fon la part de contacte entre el cap i el cos.
Per fer-ho: atomitzar (spray) en la zona amb un polímer, quan es dissol el dissolvent queda enganxat.
Capacitat màxima d’un 80 % - PCcaps®: càpsules molt petites-> numero 9 = 0,02mL S’utilitzen en assajos preclinics per administrar formes solides en animals.
- Pressfit.Gelcaps®-> per recobrir comprimits Per emmascarar característiques organolèptiques desagradables. O per diferenciar diferents produccions en el mateix laboratori.
No afecta la biodisponibilitat.
- DBcaps®: Per assajos clínics a doble cec Tenen formes especials i al seu interior poden contenir, pólvores o diferents tipus de comprimits.
Una vegada tancades no es poden obrir-> es mes fàcil mantenir el doble cec( que ningú sàpiga qui es el placebo) 4 CTRIGUERO FORMULACIÓ CÀPSULES DURES Son molt versàtils i poden contenir gran varietat de formes (comprimits, pólvores, altres capsules, etc.) La formulació ha de ser el més simple possible, el 90% de les capsules no te mes de 3 excipients S’ha de tenir en compte una sèrie de paràmetres del p.a.: - COMPATIBILITAT del p.a. amb la gelatina (mai podrem formular dintre de càpsules aldehidsà reaccionen amb la gelatina i l’endureixen -> la capsula es trencaria. Tampoc productes higroscòpics -> capten humitat de la gelatina) - DOSIFICACIÓ: quina dosi de pa actiu posarem o Dosi molt baixa: hem de fer dilucions geomètriques per assegurar la homogeneïtat.
o A partir de 100 mg ja es fa dosificació normal . Normalment haurem d’afegir Diluents, Lliscants i Lubrificants o Dosi alta (més de 600 mg) -> és Inviable formular càpsules - FORMA de les partícules de p.a.
o Anisomètriques (tenen 2 diàmetres molt diferents) tenim problemes: No llisquen bé (flux dolent) i quan això entra dins d’una capsula queden en posicions diferents i queden molts espais buits à Falta d’homogeneïtat (hi haurà capsules mes plenes que altres) Per solucionar-ho à Fer una granulació o Isomètriques: ideal, però casi mai son així - GRANDÀRIA DE LA PARTÍCULA de p.a.
o Mides petites (<10μm) -> problemes de electricitat estàtica o Grandària ideal: entre 10 i 150μm Si hi ha diferència de mida entre p.a. i excipients -> hem d’anar en comte que no hi hagi Segregació en el moment de la mescla (hi ha un moment que es mescla però es tornen a separar) A vegades la diferencia de mides es compensa amb la diferencia de densitats i no es separen.
EXCIPIENTS: - DILUENTS: per acabar d’omplir la càpsula o Lactosa, Midó o fosfat dicálcic o midó modificat S’ha de tenir en compte les possibles incompatibilitats.
- LUBRICANTS I LLISCANTS: Ens interessa que les pólvores o granulats llisquin correctament o Aerosil® o Cab-o-Sil® o Lubricants i antiadherents: Estearats metàl·lics, àcid esteàric La concentració de lubricants i lliscants ha de ser molt baixa - DISGREGANTS: 4-8% o Glicolat sòdic de midó o Croscarmellosa sòdica TENSIOACTIUS: quan el p.a. es molt poc soluble-> Docusat sòdic (0,1-0,5%); laurilsulfat sòdic (12%) - 5 CTRIGUERO EXEMPLES Vincigrip® Aquí no porten diluent.--> nomes amb els p.a. ja s’omplen les capsules Clamoxyl® Arkocapsules® Cua de cavall .............. 190 mg ELECCIÓ Nº CÀPSULA Es dosifiquen en volum Hem de saber quin volum ocupen les nostres pólvoresà per saber-ho: Volum aparent compactat (després de cops per treure l’aire) Anem al normograma per saber quin numero de capsula fer.
El volum que falta per arribar al num, es el que afagirem de diluent.
Si saps la mida de les capsules que tens per exemple nº 3 V= 0,300 mL I la nostra pólvora ocupa 100 g --- 120 mL Per 0,300 mL à 0,250 g/cap 6 CTRIGUERO OMPLIMENT DE LES CÀPSULES MANUAL: - Capsuladors - Encapsuladors semiautomàtics 1.
2.
3.
4.
5.
6.
S’enrasen els cossos S’omplen 1/3 amb espàtula Es compacta S’acaba d’omplir Es tanquen amb els caps Es treuen pujant la placa inferior.
7 CTRIGUERO INDUSTRIAL: - Màquina de 4 temps: o 2 plaques metàl·liques una a sobre l’altre, amb moviment rotatori o A la placa inferior es posen els cossos o A la placa superior aniran els caps de les càpsules o Les plaquetes estan unidas al eix central mitjançant un travesser retràctil - Màquines de moviment continu · MÀQUINES DE QUATRE TEMPS: - Primer temps o fase: Col·locació de les càpsules - Segon temps o fase: Separació del cap i el cos - Tercer temps o fase: Ompliment de les càpsules: o Mètode tradicional: Cargol sense fi o Dosificació volumètrica o Mètode de buit o Mètode per compressió o Dosificació de semisòlids i líquids - Quart temps o fase: Tancament de les càpsules.
· MÀQUINES DE MOVIMENT CONTINU: Tres torres o grups operatius cilíndrics.
8 CTRIGUERO CÀPSULES DE GELATINA TOVA Composició molt similar a les capsules dures La paret es molt més gruixuda En aquest cas porten plastificants: - Sorbitol - Propilenglicol - glicerina S’utilitzen per encapsular líquids o semisòlids, però també poden encapsular sòlids i inclús comprimits.
AVANTATGES: - Al dosificar líquids tenim molta pes precisió que en les pólvores. -> es ideal per encapsular p.a.
en molt baixa dosificació (ex: digoxina) - Són d’una sola peçaà el seu contingut està hermèticament tancat à és ideal per encapsular p.a.
que siguin fàcilment oxidables.
- Pot millorar la biodisponibilitatà s’utilitza per encapsular p.a. de molt baixa solubilitat -> podem encapsular el p.a. amb excipients que li augmentin a solubilitat i millorar la seva dissolució i absorció.
- No es produeix pols a la fabricacióà la contaminació creuada no es possible, es una fabricació molt mes neta - Es possible reduir la irritació gàstrica-> la capsula quan arriba a medi gàstric es dissol i es manté en dissolució el p.a. -> no queda retingut en un punt al estomac - S’utilitzen molt en cosmètica i la forma de fabricar fa que poguem tenir moltes formes, colors, etc.
DESAVANTATGES: - S’ha de fabricar a tercers -> No tots els labs poden tenir la maquina.
En el moment en que sesta fent la capsula s’està dosificant i això s’ha de fer a tercers.
- És un procés de fabricació car - El contacte amb la gelatina es molt intens i s’ha de tenir molt en compte la estabilitat dels productes.
FORMULACIÓ FACTORS A TENIR EN COMPTE: - Viscositat dels líquids que encapsulem.-> la viscositat ha de ser la adequada perquè es pugui dosificar correctament a una temperatura de 35ºC - Grandària sòlids - Activitat superficial del producte no ha d’interferir amb el material d’ompliment -> ha de permetre tancar la càpsula.
1 CTRIGUERO 2 tipus de productes que podem encapsular - Solucions o suspensions LIPÒFILES: per substancies: o que siguin olioses (p.ex: VitE) o p.a. amb baix punt de fusió.
o Fàrmacs amb gust desagradable (que no es dissolgui a la boca) o Fàrmacs amb estabilitat clínica.
VEHICLES LIPOFILS: o Olis de soja, ricí, tricglicèrids de cadena mitjana o Si es una suspensió afegirem tensioactius (Lectina de soja) o Antioxidants - Solucions o suspensions HIDRÒFILES: es dosifiquen en capsules toves per millorar la seva biodisponibilitat o per administrar dosis baixes de fàrmac.
o Exemples: Nifedití, Ibuprofé, Digoxina VEHICLES: o Polietilenglicols: depenen del seu PM son més o menys líquids: § PM baix-> per formular solucions § Mescla Baix PM + Alt PM à Per formular suspensions.
FORMULACIÓ Limitacions al contingut líquid - Contingut d’H2O inferior al 5% - pH 2,5-7,5 - No compostos volàtils i solubles en H2O de baix PM (podrien sortir de capsula i evaporar-se) - No aldehids Resultat final és diferent si utilitzem productes miscibles o immiscibles - NO MISCIBLES: Gelatina Glicerina H2O Glicerina Gelatina ASSECATà PA oli PA i oli àNo s’ha produït cap variació al assecar-se - MISCIBLES: Gelatina Glicerina H2O ASSECATà Glicerina Gelatina Petita part de PEG 0,2% PA PEG PA , PEG 99,8% i H2O (poca quantitat 0,8%) àVARACIÓ: traspàs de component cap a fora i dins S’HA DE TENIR EN COMPTE ALHORA DE FORMULAR!! 2 CTRIGUERO EXEMPLES: · Theavitamin® càpsules És lipòfil -> Oli i Monoesterat de glicerol Components càpsula: Gelatina, glicerina, H2O, colorant · Adalat (Nifedipi) soluble en H2O àPEG de PM baix líquid a temperatura ambient Aroma de menta, sacarina? -> perquè els posem si posem tot dins la càpsula? Normalment va dirigit a persones grans i molts les mosseguen i se l’empassen.
COMPLEXES AUTOEMULSONABLES: - PA baixa solubilitat, baixa biodisponibilitat - Part lipòfila i part hidròfila -> quan estan junts no passa res, no emulsió s’autoemulsionen, amb mida de gota molt petita (10nm) s’absorbeix molt ràpid i te alta biodisponibilitat També trobem tensioactius per mantenir l’estabilitat dels excipients lipòfils i hidròfils COMPLEX AUTOEMULSIONABLE: Ciclosporina - Etanol - Propilenglicol - Mono, di, triglicperids d’oli de blat - Polioxietilè d’oli de ricí hidrogenat - D,L-alfa-tocoferol 3 CTRIGUERO FABRICACIÓ CÀPSULES TOVES: - Mètode Rotatori-Rodets troquelats (mètode Scherer) Mètode Accogel (Lederle) Mètode de goteig 1. MÈTODE ROTATORI: 1. Mescla components capsula -> fon a temp 70ºC 2. Es fa el buit . Es filtra i emmagatzema a 65ºC 3. Làmines de gelatina-> mescla abans s’ha de dosificar a 20ºC i es solidifica. Gruix de 0.6-0.7 mm 4. Lubrificació per evitar que s’enganxi 5. Formulació de capsula i ompliment 6. Assecat 20-25ºC i humitat relativa baixa 2. MÈTODE ACCOGEL: Similar al de Scherer però per producte sòlid 3. MÈTODE DE GOTEIG S’utilitza per formar perles -> capsules toves esfèriques Son 2 dosificadors concèntrics Solució suspensió del PA no està en contacte mai amb l’oxigen.
Mètode ideal per PA oxidables P P.A.
Gelatina 2-4ºC DIFERÈNCIES CÀPSULES DURES vs TOVES Càpsules dures: - Tenen MENYS gelatina - No content excipient en paret - Poden contenir 2 formulacions diferents - Aguanten temperatures elevades - Aguanten be climes càlids - Temps dissolució gelatina mes curt - No migració de component cap a la càpsula Càpsules toves - en Toves només 1 - Màxim 35ºC - No tant, es poden enganxar - Petites variacions de mida 4 CTRIGUERO CÀPSULA ENTERION (2004) Mida 000. Perquè vagi a un lloc determinat Es pot posar el p.a., mida 1mL Al interior conté substància radioactiva Indi111 -> seguit externament (per γ-escrigraphia) i saben on està la càpsula.
L’interior conté antena, malla, resistència Quan som al lloc que volem -> ones elecrtromagentiques que capta antena -> fa que resistències augemti temperatura i malla després el tapi i s’allibera el PA.
Es cara i perillós pel component radioactiu.
INTELLICAP Igual que l’altre però conté un mini GPS enlloc de producte radioactiu (temperatura, pH) Pot agafar dades del tracte GI. Ens dona + informació 5 CTRIGUERO COMPRIMITS Els comprimits són formes farmacèutiques sòlides de dosificació unitària obtingudes per compressió mecànica de granulats o mescles pulverulentes d’un o més principis actius amb altres excipients.
Comprimits representen del ordre del 70% de les formes farmacèutiques que es dispensen.
Es patenta la primera màquina de comprimits: Brockedow Germans Wyeth: patenten el terme COMPRESED TABLET ->! No confondre tableta i comprimit! Tablet=comprimit en angles USP IX presenta primera monografia de comprimits 1930: Farmacopea Europea: primera monografia És una forma farmacèutica d’ampli abast Farmacopea Europea: Preparats sòlids que contenen una dosi única de un o més p.a. que s’obtenen per compressió de volums uniformes de partícula =Dosi GENERALITATS: - 70% dels medicaments - Via oral, vaginal, subcutània...
Via subcutània més pel sector veterinari (comprimits d’hormones) - Poden tenir diferents formes, mides i pes o Mida entre 5 i 17 mm o Pes entre 0,1 i 1,2g ->Comprimit més petit: sacarina sòdica (50mg, 3-4mm) ->Comprimits més grans: efervescents (15mm diàmetre, 1,5g), o antibacterians de forma adequada En dosis altes de p.a. hem de comprimir de forma CAMPLET o OBLONG-> llargada i pes determinat per poder empassar-se.
Quan formulem hem de ser capaços de formular amb la menor quantitat de excipient o excipients.
Millor formulació com menor nombre de excipients Hi ha diferents formes 5= CAMPLET o OBLONG 8: es poden trencar fàcilment, No hi ha comprimits esfèrics perquè quan comprimim hem de tenir una tolerància entre els dos punxons per assegurar la integritat.
1 CTRIGUERO TIPUS DE COMPRIMITS: · Comprimits orals per INGESTIÓ - Convencionals: ingerim amb aigua, es disgreguen al estomac, es dissol el p.a. i s’absorbeix - Mastegables: antiàcids -> No han de portar el disgregant, perquè el masteguem.
- Multicapa: 3 comprimits en un sol, cada capa es un comprimit -> es un sistema per tenir el pa aïllat o per tenir 2 p.a. dins d’un sol comprimit Les maquines de comprimir normals tenen una sola tremuja que es la qe dosifica i dona lloc al comprimit, si tenim multicapa amb 3 capes, necessitem 3 tremuges, un per cada capa -> encareix la producció de comprimits - Recoberts: Comprimits que estan envoltats d’una membrana polimèrica -> tenen diferents aplicacions: o Recobrim perquè el p.a. te mal gust o Altre vegades la membrana esqui controla la dissolució del comprimit i del p.a.
o Protegir el p.a. del estómac - Alliberació modificada - Liofilitzats orals: La obtenció NO és per compressió.
· Comprimits destinats a dispersar-se en aigua ABANS de la administració oral - Efervescents - Solubles - Dispersables (NO confondre amb__ ): han de disgregar amb un temps inferior a 3 min i la mida de partícula dels productes ha de ser inferior a 710 μm · Comprimits que es mantenen a la cavitat bucal: - Bucals: per acció local o absorció a traves de la mucosa. Ex: alguns antiinflamatoris, clor___??, lozengue - Sublinguals: ràpida aparició d’efectes (nitroglicerina, antihipertensius). Mida petita, Temps inferior a 3 min - Liotabs =Lioflilitzats orals = criocomprimits - Orodispersables: Comprimits ORODISPERSABLES: Es busca que el col·loquis a la boca i automàticament a la boca disgregui (NO sublingual) FDA: Ha de disgregar sobre la llengua amb un temps inferior a 30 segons Per persones que tenen dificultat per empassar El 35% de la població té dificultats a empassar El 60% de la gent gran te dificultats a empassar 20% gent hospitalitzada Disgreguen només amb el volum de saliva que tenim a la boca= entre 1 i 2mL -> conseqüentment han de tenir molt bona palatabilitat, no han de formar grumolls ni sorra.
2 CTRIGUERO AVANTATGES - Precisió en la dosificació.
Emmascara característiques organolèptiques desagradables Fàcil administració Estabilitat Fàcil identificació Control d’alliberació del principi actiu Baix cost DESAVANTATGES: - Formulació limitada: fàrmacs amb dosis molt elevades - No poden ser administrades a pacients amb vomits o inconscients - Alguns pacients tenen problemes d’ingestió - Biodisponibilitat (fàrmacs amb baixa solubilitat; formulació dolenta) COMPONENTS DE FORMULACIÓ: - Diluents Aglutinants Disgregants Lubrificants Altres: absorbents, ...
· DILUENTS: Com calcular la quantitat de diluent El diluent depèn de la dosi de principi actiu -> minimitza la possible incompatibilitat dels p.a. dins d’uns sòlid Objectiu: arribar a tenir un volum suficient de partícules CARACTERISTIQUES DILUENTS: - Inert - No higroscòpic - Soluble (importància depenent del tipus de comprimit que elaborem) - Fàcilment digerible - Econòmic (com és el component majoritari el seu cost té importància) - Gust tolerable (també depenent del tipus de comprimit) - Compactabilitat (bones propietats de compressibilitat) Si hi ha una mala compressibilitat del comprimit, la milloro en el procés de granulació Si ho fem per compressió directa, sense granulació, la compressibilitat del diluent és molt més important 3 CTRIGUERO TIPUS DE DILUENTS: - LACTOSA: Hi ha diferents tipus de lactosa: unes per compressió directa i altres lactoses s’utilitzen per granulació. (No tenen el mateix preu) o Lactosa monhidrat: § Bones característiques de compressió § PROBLEMES: · Flux dolent, s’enganxa -> haurem de granular · Pot produir coloració marró · És de declaració obligatòria als envasos o A partir de la lactosa monohidrat, per dissolució i mètodes de dessecació, s’obtenen altres tipus de lactosa de partícules arrodonides-> eliminem la propietat de flux dolent à fluirà millor: Lactosa Atomitzada (ATO) Lactosa Atomitzada (SD) S’utilitzen per compressió directa Lactosa Fast Flo (de flux ràpid) - CEL·LULOSA MICROCRISTAL·LINA: Molècules de alfa cel·lulosa que flueixen molt bé, comprimeixen bé Són higroscòpiques (tenen tendència a captar aigua) -> s’utilitzen com a disgregant Les que utilitzem per obtenció de comprimits: AVICEL, METHOCEL, MICROCEL (cada una te una llargada de la cadena diferent i mida de partícula diferent) EMCOMPRESS: no és higroscòpic, però és hidrofílic capta aigua) - Fosfat càlcic dibàsic: Pràcticament insoluble en aigua i en alcohol Bones propietats de flux Poca capacitat d’absorbir aigua -> Ideal per fàrmacs higroscòpics INCOMPATIBLE amb indometacina, aspirina, ampicil·lina, cefalexina i eritromicina La superfície de les partícules és alcalina -> No pot utilitzar-se amb fàrmacs sensibles a pH alcalins - Altres sals inorgàniques insolubles: o Carbonat càlcic o Carbonat magnèsic - MIDÓ: pot ser de diversos orígens (es fa servir principalment el de blat de moro) Problema: càrrega microbiana que porten És insoluble S’utilitza com: DILUENT, AGLUTINANT, DISGREGANT i ANTIFRICCIÓ - SACAROSA: bon sabor Poden tenir traces de metalls pesants i poden ser incompatibles amb alguns principis actius com àcid ascorbic - Manitol: comprimeix malament però és lleugerament edulcorant, no cariogènic i te un calor de dissolució negatiu = quan es dissol, roba escalfor -> s’utilitza en carmels -> refrescant Inconvenient: és car 4 CTRIGUERO · AGLUTINANTS: S’utilitzen a concentració entre 2 i 10% - Assegura la força mecànica de comprimits o grànuls, densitat, mida.
- Promou la adhesió de les partícules en grànuls per millorar la compatibilitat - Millora la compressibilitat i les propietats de fluc - Augmenta la resistència al trencament - Disminueix la friabilitat: capacitat que te un comprimit a ser erosionat pel moviment. Si el comprimit és tou, a temperatures baixes hi haurà molta friabilitat.
Pero si faig comprimit molt dur, com mes dur més cristall i més facilitat a trencar-se per un cop Són macromolècules de cadena llarga.
Hi ha: - Aglutinants SECS: Cel·lulosa, Metilcel·lulosa, PVP, PEG - Aglutinants EN DISPERSIÓ: per via humida : o Derivats de cel·lulosa(Methocel) o PVP(polivinilpirrolidona -> es pot utilitzar per viscositzar productes parenterals!!) o Midó (engrut-> en dispersió de forma lenta) o Sacarosa (com a xarop) · DISGREGANTS S’utilitzen a concentració entre 0,5 i 10% Desagreguen els aglomerats MECANISMES D’ACCIÓ: - Capten aigua, s’inflen i rebenten el comprimit - Altres promouen la formació de canals per la captació d’aigua - Altres humecten - Efervescència A vegades hem d’utilitzar-los tots a la vegada · AUGMENT DE VOLUM: Afavoreixen la separació de les partícules Productes estrella: - Mido modificat: Primohel® - Croscarmellosa sòdica (Ac-Di-Sol®) - Plyplasdone® ·DISSOLUCIÓ EN AIGUA -> per acció capil·lar Per crear microforats a la membrana i que passi el p.a.
- Clorur sòdic - Lactosa · Formació de gas: - Bicarbonat sòdic amb àcid cítric o tartàric · HUMECTACIÓ: LSS (laurilsufatsodic) -> quan el p.a es molt insoluble, normalment és lipòfil-> costa de mullar -> amb LSS millora.
5 CTRIGUERO · AGENTS ANTIFRICCIÓ TIPUS: - Lubrificant: Redueix la fricció entre les superfícies, la paret de la matriu durant la formació del comprimit i l’ejecció (IMPROTANT LA EJECCIÓ!!) - Antiadherent: Redueix l’adhesió a les superfícies, redueix l’adhesió entre les pólvores/granulats i el punxó - Lliscant: Millora el flux per modificació de la interacció entre partícules.
· LUBRIFICANTS: Si poses en excés i tots son hidrofòbics, no es comprimeix Si poses poc, s’adherirà a les parets, etc.
S’ha de posar la quantitat idònia Temps de mescla: massa temps el producte es pot deslaminar Si tinc poc lubrificant-> partícula amb fracció sòlida Si tinc excés-> partícula amb fracció líquida Si tinc el correcte: Fracció LIMINA àEs pot passar de Limina a líquida per que n’he posat de més o perquè ha estat massa temps de barreja Lubrificants preferentment: - Estearat magnèsic - Acid esteàric Per solubles, que s’hagin de dissoldre: - Benzoat - Millor: PRUV® però és més car · ANTIADHERENTS - Eliminen els problemes d’adhesió a l’equip durant la compressio - Ajuden a la expulsió del comprimit – es problema seriós - Poden millorar el flux de les pòlvores S’utilitzen a baixa concentració (1-4%) - Talc - Midó - Estearats metàl·lics.
· LLISCANTS Per millorar fluïdesa i lliscament Poden ajudar a millorar el flux Altes concentracions necessiten corregir els problemes d’adhesió als punxons.
Que el producte flueix perfectament, no s’enganxi a les parets i vagi omplint els alvèols de forma correcta.
6 CTRIGUERO Ex lliscants: - Talc - Midó - Dioxid de silici col·loidal (Aerosil® 200) - CAB-O-SIL® - TYLOID® Aquest producte sempre s’ha de tamitzar abans · ALTRES COMPONENTS: - Colorants - Aromatitzants - Agents protectors.
7 CTRIGUERO GRANULACIÓ Granulació NO és el mateix que Divisió: Depenent si es producte intermig o és producte final Capsules i comprimits: 0,2-1,2 mm No serà la mateixa tecnologia per assolir un tipus de granulat que va com a producte final o com a producte intermig Hi ha relació entre el pes del comprimit, el diàmetre del punxó i el diàmetre del grànul.
OBJECTIUS GRANULACIÓ: - Preparar un producte no pulverulent, de fàcil manipulació (per evitar contaminacions creuades amb diferents lots) - Augmentar la mida de partícula d’un sòlid (augmentem la densitat i cau dintre del líquid i procedeix millor a la seva humectabilitat) - Augmentar la compressibilitat d’un sòlid (si es pols no es comprimeix (hi ha massa aire) - Aconseguir una distribució homogènia i estable en mescla de sòlids: si les pólvores no tenen una granulometria molt homogènia, en el procés de homogeneïtzació final és fàcil que hi hagi segregacions en funció de la mida.
- Millorar característiques de flux al produir partícules de mida similar, generalment esfèriques -> capacitat de lliscament més idònia possible, angle de repòs, que no s’enganxi, etc.
- Augmentar la densitat del producte - Reduir la tendència a la aglomeració de certs productes higroscòpics - Millorar la humectabilitat i la dispersabilitat d’un sòlid en aigua - Modificar la porositat d’un sòlid: granul te bastants porus -> facilita la entrada d’aigua-> millora la humectabilitat. La porositat pot ser depenent de la força de compressió.
- Millorar l’aparença del producte - Facilitar la manipulació i dosificació d’un sòlid Producte pulverulent-> afegeixo una mica d’aigua (o solució lligant o solució aglutinant) 1 CTRIGUERO Entre les partícules es formen uns ponts líquids inmòbils -> provoca que les partícules es puguin atansar mes entre elles i actuiin mes les forces d’atracció de van der Waals degut a que es reduiexen les imperfeccions de les partícules.
Si continuo afegint aigua (sol aglutinant), comensen a aparèixer les fases de NEWITT: grau de saturació del sistema -> relació entre el volum d’aigua que estem afegint respecte el volum total de porus que te el producte pulverulent.
Si continuo afegitn aigua, es formen entre les partícules ponts líquids mòbils -> presnetn mobilitat entre les partícules Entre els ponts líquids de les partícules, hi ha AIRE interposat. à ESTAT PENDULAR Objectius: eliminar l’aire que porten.
Si continuem mullant, aquest pont líquids mòbils, creixen es fan de major mida i les vacuoles es fan mes petites-> s’esta airejant à FASE FUNICULAR Si continuo afegint solució lligant -> ja no queda aigua i totes les partícules estan unides pel líquid à FASE CAPILAR Si continuo mullant -> totes les partícules queden banyades del líquid à FORMA DE GOTA = SUSPENSIÓ! Hi ha un moment que sembla que per mes líquid afegeixis es queda igual, però en un moment determinat es forma la gota (GRAFIC DIAPO) També s’hi arriba a partir d’un estat FUNICULAR, perl treball mecànic -> va amassant i es va mudificicant la reologia de la pólvora-> passa de funicular a gota directament.
2 CTRIGUERO FABRICACIÓ DEL COMPRIMIT Tenim: - API à Tinc la Dosi - Diluent(s) - Aglutinant - Disgregants - Lubrificant, lliscant o antiadherent 1. API + Diluent(s) (excepcionalment podem posar % de disgregants) -> tamitzar.
2. Incorporar-ho en BOMBO BARREJADOR (ESQUEMA DIAPO el que es com una V)-> S’ha de tenir en compte el temps de barreja (encara que l’haguem passat per un tamis, no tenim producte homogeni. -> amb un temps correcte homogenitzem, però si ens passem tornem a deshomogenitzar) 3. Col·loquem el producte dins d’una AMASSADORA o MALAXADORA 4. Afegir la solució o la dispersió del producte AGLUTINANT-> important tnier en compte el temps d’adició (ha de ser lenta però continua) i el temps d’amasat 5. Passem la massa a un Granulador Rotatiu d’Humits (llum gran) -> estem augemtant la superfície per assecar mes ràpid i paral·lelament granulem Si la malla es massa petita, no passa.
6. Procés de secat: safates o sistemes de llit fluid-> s’ha de tenir en compte tota una sèrie de variables per obtenir un assecat idoni.
7. El passem pel Granulador Oscil·lant de producte Sec à Estem uniformitzant la mida del grànul > trobem un interval granulomètric.
8. Afegir això a un Bombo BARREJADOR -> Afegir tots els agents antifricció sempre FINAMENT tamisats -> objectiu de que recobreixin la resta de partícules 9. Afegir la resta de productes 10. Fase de comprimir Son sistemes MULTIFASES 3 CTRIGUERO Avui en dia ja es tendix a anar a Sistemes MONOFÀSICS-> Equips en els quals es poden fet totes les operacions Hi ha equips que: - ASSEQUEN - NO ASSEQUEN Diosna, Colette, Lödige, Zanchetta Dins dels que sí que Assequen, hi ha els que: - No granulen - Sí granulen Els que fabricaven sense granular han passat a granular Després s’ha passat a plataformes de compressió (Consigma) EXEMPLE: ZANCHETA-> Asseca i granula Sistemes penjats a la paret, molta alçada Es una cuba amb una tapa Te: - sistema d’agitació inferior - un sistema telescòpic= intensificador - Sistema de pulverització -> per on afegim Els motors son especials Hi ha un granulador de producte sec Es destapa la maquina, es carrega per buit -> es posa en funcionament el sistema d’agitació i s’homogeneïtza -> mantenint la agitació s’afegeix la solució aglutinant Quan ja s’ha acabat la solució aglutinant queda una massa -> es baixa l’intensificador (choper) -> tritura, desfà la massa i queda un producte granulat humit Una vegada tenim això iniciem el procés de secat: - Aquest equip treballa per buit i nitrogen: fa moviment de baiven perquè es remeni -> es suministra una lleugera escalfor al interior -> fem el buit -> es fa borbutejar nitrogen -> el nitrogen capta la humitat del granulat i se l’emporta assecant el grànul (és procés complexe) Una vegada tenim el producte a la humitat desitjada, es conecta el granulador de secs -> mantenim la agitació que ens ajuda a passar el producte pel granulador -> ho granula-> ho dipositem en una altre cuva -> afegim els antifricció finament dividits -> homogenitzem -> després de quarantena, vist i plau de control, passem a comprimir.
Un altre sistema correspon a sistemes de Llit fluid à SI ASSEQUEN, però NO GRANULEN Es diuen “top spray” Col·loquem el p.a i el diluent i comensem a fer barboteig de les pólvores-> perquè es remeni, s’homogenitzi-> passem a agitació mes enèrgica i posem bombeig de solució aglutinant-> estem pulveritzant contra la pólvora que va cap a dalt -> es mulla i es van fent aglomerats -> quan baixa es va assecant S’han d’ajustar els paràmetres perquè al baixar s’assequi i sigui una cosa continua.
4 CTRIGUERO Un cop ja hem afegit tota la solució aglutinant, deixem el producte uns minuts per assegurar arribar a la humitat que volem (que s’acabi d’asscecar correctament) Un cop esta sec -> s’extreu i després: - Per sistema de buit es carrega el granulador - O be: Col·loquem a sobre una altre cubeta amb un granulador a sobre Ja tindrem el producte granulat i sec.
Aquest producte es pot ja portar a un homogenitzador, afegir la resta -> control-> comprimir.
Un altre sistema per quan el p.a. és termolàbil: ->GRANULACIÓ VIA SECA: Aquest sistema també es fa servir en dietètica (cereals) o per extractes de plantes Utilitzem maquina compactadora que serveix per eliminar l’aire interposat ->obtenir comprimit a partir d’unes pólvores sense mullar Afegim p.a i diluents al bombo de barreja -> Puc posar Aglutinants secs (PVP)-> Es barreja el producte i es compacta en una compactadora. Pot ser necessari que afegim un percentatge del total de agents antifricció per tal de que el producte no s’adhereixi a la maquina de compactació i flueixi millor à Compactadora: obtenim una làmina, una pre-forma (“galeta”) -> aquesta làmina no es homogènia, és irregular à es passa per un granulador de secs i es trenca -> Aquest granulat te des de producte molt fi a producte mes gran -> Decidim el rang on treballar -> es passa per granulometria i em quedo amb la fracció que m’interessa . El que no m’he quedat es torna a passar per la compactadora, es fa la lamina, destruïm la lamina, recuperem la fracció que volem i així es fa fins que tens un 95% del producte.
Ara tindre un granulat sec, tou -> aquest producte es col·loca al homogenitzador i afegeixo els agents antifricció finament dividits -> barregem-> bidó-> quarantena, vit i plau -> compressió.
5 CTRIGUERO COMPRESSIÓ DIRECTA (CD) Es pot fer gracies a la millora dels excipients.
(Hi ha lactoses de flux ràpid, lactosa atomitzada -> es van dissenyar per que fossin esfèriques-> comprimeixen bé, no cal fer granulat.
Altres excipients: Co-processats = Permeten compressió directa LA compressió directa és cara pels excipients.
La dosi no pot superar el 25-30% del pes del comprimit Al bombo de barreja: p.a., diluent(s) (coprocessat o no), aglutinat sec (no es lo normal, però es pot necessitar), disgregant i agents d’antifricció à TOT ha d’estar finament tamitzat -> homogenitzem -> bidó, quarentena, visti plau -> comprimim.
PER COMPRIMIR: Maquines - Excentriques - Rotatories Les 2 es caracteritzen per les estacions de compressió-> Estació de compressió= Punxo superior, matriu i Punxó inferior Semre el seu punxo superior te la parella de punxo inferior · MAQUINA EXCÈNTRICA: S’utilitza en oficina de farmàcia Es de baixa producció, nomes te una estació de compressió El punxo superior pot tenir per exemple 4 punxons superiors, tindrem 4 matrius, i 4 punxons inferiors -> s’augmenta la producció El Punxó Superior te un punt de treball més alt i un punt més baix El moment que s’exerceix la força de compressió, el punxó superior, les pólvores i el punxó inferior estan a la mateixa vertical.
6 CTRIGUERO Si p.ex vull comprimit de 400 mg -> regules la unitat de dosificació perquè el punxo inferior estigui a la posició de 400 mg, però també s’ha de regular el punxó superior perquè es faci la força de compressió adequada (el superior haurà d’entrar menys) La força de compressió es la mateixa, el que es varia es el recorregut del punxó.
(Per pasar de 600 a 400: Treiem pes i recorregut) Si augmentem el pes hem d’augmentar el recorregut del punxó superior.
àAmb la excèntrica: A més pes més recorregut, menys pes menys recorregut · MAQUINES ROTATÒRIES: Es circular Te 3 nivells: - Corona amb punxons superiors - Corona amb la matriu - Corona amb els punxons inferiors Totes van girant alhora-> el punxó superior A va amb el punxó inferior A sempre, no hi ha canvis Primer baixa, entra producte, puja una mica, i torna a baixar El punxo inferior baixa mes del compte perquè el punxo superior entri dins la matriu (actua de tap i no fem pols) El que es mou es el de sota que puja i impacta -> el de sota es el que exerceix la força de compressió.-> nomes puc modificar el recorregut del inferior.
Si tinc un de 100 i vull fer un de 200, si el de dalt es fix i he donat més pes, haure de donar MENYS recorregut àRotatòries: MÉS pes, MENYS recorregut. MENYS pes, MÉS recorregut 7 CTRIGUERO RECOBRIMENT OBJECTIUS RECOBRIMENT: - Emmascarar característiques organolèptiques desagradables -> sucres o polimers - Protegir el p.a. dels agents atmosfèrics (llum, humitat, oxigen) Per humitat: polímers no permeables - Protegir la mucosa gàstrica de l’acció del p.a.
- Protegir al p.a. de l’acció gàstrica - Modificar la biodisponibilitat-> modificar el lloc on s’alliberarà i on s’absorbirà.
- Motius estètics (marketing) - Diferenciació de formes farmacèutiques en la fabricació (per evitar possibles contaminacions creuades) - Evitar incompatibilitats entre principis actius - Facilitar la deglució.
PROCESSOS DE RECOBRIMENT: - Mètode clàssic o cobertura amb sucre o drageat - Cobertura pel·licular (deposició de fina pel·licula sobre els comprimits) - Microencapsulació (alliberació modificada - Cobertura per compressió (molt complicada i cara, gairebé no s’utilitza) Diferencies entre cobertura amb sucre i cobertura pel·licular - Material: o Drageat: Sucre o Pel·licular: Polimers - Gruix: o Drageat: més consistent (0,2 – 0,5) o Pel·licular: molt fi (unes 10 vegades menys) (0,05 – 0,03) - Pes del material de recobriment (mg pes/cm2) o 30-100 o 1-12 En el cas de les dragees no te conseqüència en la biodisponibilitat si es 30 o 100 Pero en el cas de cobertura pel·licular, si és recobriment estètic (per diferenciar en la fabricació) farem el recobriment mínim(1), només per donar color diferent. Mentres que si fem un pel·licular amb canvis en al biodisponibilitat, es farà amb més (12).
CARACTERÍSTIQUES NUCLIS PER SER RECOBERTS - - Resistència al trencament, duresa -> es considera que per ser recobert ha de tenir una duresa de entre 70 i 80 N Forma: Ideal seria esfera. Comprimits han de tenir forma BICONVENXA amb el màxim de curvatura per tal de que les bandes siguin el mes petit possible Superfície: el mes llis possible Friabilitat: o Comprimits normals: 1% o Nuclis que han de ser recoberts: <1% Sensibilitat a la calor: NO han de ser sensibles a la calor Interacció amb el material de recobriment: El nucli No ha de ser incompatible amb el material de recobriment.
1 CTRIGUERO Per poder fer el recobriment hem de calcular la quantitat necessària per recobrir.
Es mira en pes de substàncies sòlides El pes del recobriment depèn de: - Superfície del nucli - Tipus de recobriment - Pes del nucli - Pes total de comprimits.
Formula: (s · l/w) · MT s: superfície nucli w: pes nucli l: requeriment recobriment, massa (mg/cm2) MT: massa total de nuclis a recobrir El problema és calcular la superfície DRAGEAT- RECOBRIMENT AMB SACAROSA Deposició de capa gruixuda de sucre sobre els nuclis CARACTERISTIQUES: - Els excipients que s’utilitzen són molt barats i acceptats (s’utilitzen en moltes formes farmacèutiques) - Els equips de fabricació son molt simples-> son barats - Es un procés que ha d’estar controlat i documentat per les NCF -> és manual i a vegades es complicat la homogeneïtat entre lots.
- Procés no crític, si surt malament es pot tronar a fer - En zones amb molta humitat, és un recobriment que permet tenir comprimits més estables que els pel·liculars - Els Nuclis poden ser menys durs, inclús tous i trencadissos (no es notarà) - Augmenta entre un 50 i 80% de pes.
INCONVENIENTS: - Es un procés amb moltes etapes i és difícil la homogeneïtat entre lots (son moltes operacions) - Es llarg, pot durar de 24 hores a varis dies - Es requereix de personal altament especialitzat - L’augment de pes es un inconvenient-> augmenta massa i ocupa molt més en magatzems, etc.
EXCIPIENTS - Sucres: Sacarosa (també glucosa, sorbitol) Aglutinants: per augmentar la força i elasticitat i que s’enganxin al nucli o Agar-agar o Gelatines o Goma acàcia o Carboximetilcel·lulosa o ....
La suspensió es quedarà enganxada a la superfície dels nuclis.
2 CTRIGUERO - Substàncies de càrrega -> substancies solides que augmentin el creixement de forma rapida Colorants Aromes Lubrificants: per evitar que els nuclis s’enganxin entre ells (talc) Agents allisadors: xarop i goma acàcia Agents de polit: Ceres -> seran brillants Estabilitzants de la suspensió EQUIPS: PAILES Acer inoxidable Poden tenir diferents formes Giren a 15-25 rpm Estan disposades en un angle de 25-45º respecte el terra -> la inclinació serà en funció de la quantitat de nuclis que tinguem a dins.
Hi ha zones de diferent velocitat (vòrtex) Per evitar aquestes zones i poder tenir lot homogeni, el que es fa es posar unes costelles a les parets de tal manera que els nuclis, a part de tenir el moviment de gir normal, també tenen moviment de cascada FASES DEL DRAGEAT: Recobriment uniforme -> subcobertura, cobertura i coloració tot en una etapa Problema: les dragees no tenen la qualitat com si ho fem fase per fase · FASE D’AÏLLAMENT O SAGELLAT: protegir el nucli de les solucions aquoses que s’incorporaran i dotarlo de una resistència als cops L’augment de pes es de 1-3% S’utilitzen Solucions orgàniques de polímers - goma laca - goma sandàraca - Acetoftalat de cel·lulosa - Ftalat de polivinil - Resines acríliques - Etilcel·lulosa 3 CTRIGUERO Plastificants: - Ftalats alquílics - Oli de ricó FASES: - Insuflar aire calent: els nuclis han d’estar calents perque quan arribi la solució s’aconsegueixi que es formi una capa sense imperfeccions - Afegir solució de recobriment - Assecar aire fred Es fa 4-5 vegades · FASE DE SUBCOBERTURA: Arrodonir les cantonades dels nuclis L’Augment de pes és d’un 25% Es pot fer de 2 maneres: - Fase de recobriment amb xarop gomós i després fase de carrega amb pólvores antiadherents - O be fer una suspensió amb tot .
Xarop gomos: - Goma acàcia 8 % - Gelatina 3 % - Sacarosa 44 % - Aigua 45 % Polvores antiadherents: - Midó 10 % - Talc 10 % - Sacarosa 75 % - Sílice col·loïdal 5 % Pólvores per evitar que s’enganxin uns nuclis amb els altres i augmentar el pes un 20% Si no posem pólvores Podem tenir fase de subcobertura defectuosa Suspensió: - Sacarosa 40 % - Carbonat càlcic 20 % - Talc 12 % - Goma acàcia 2 % - Diòxid de titani 1 % - Aigua 25 % Tot barrejat va millor i menys temps de preparació.
4 CTRIGUERO PROCÉS: Si insuflesim amb aire massa calent, caramel·litzaríem el sucre i quedaria de color groc. Per això s’asseca amb aire fred · FASE DE COBERTURA Allisar la superfície de la subcobertura que hem fet Augment de pes del 40% (es la que te mes augment de pes) S’utiltzen xarops diluïts de sacarosa 30-50% Procediment Cada vegada s’ha d’assecar del tot i s‘ha de fer 10-20 vegdaes Es un procés molt lent · FASE DE COLORACIÓ Colorejar la dragea 15% pes Es poden utilitzar colorants: - Solubles: mes senzills d’utilitzar (es dissolen en el xarop) però es pot produir migració del color en el moment d’assecar.
S’ha d’assecar amb aire fred completament per evitar-ho.--> allarga molt el procés 5 CTRIGUERO - Insolubles: Laques -> estan formades de colorants solubles adsorbits sobre hidròxid d’alumini -> no tenen el problema de la migració del color- no caldrà assecar completament per seguir les fases i acurcem el temps.
· FASE DE POLIT O ABRILLANTAT Es fa amb unes ___? Envoltades d’una tela S’utilitzen ceres: - Cera de abelles - Cera de carnauba - Ceres sintètiques DRAGEAT UNIFORME (TUCKER) Les fases del procés estan totes en una única fase Fase de suspensió Avantatge: Es pot automatitzar Farem la fase d’aïllament, drageat amb les 3 fases i ...
La qualitat del drageat és INFERIOR que si es fa fase per fase La cobertura és una capa molt més fina.
FORMULACIONS DE DRAGEAT: Sacarosa-> es pot substituir per Glucosa (Tª= 70ºC), Sorbitol (Tª= 20ºC) Tots els altes components serien els mateixos: - Sacarosa 58 - 66 % - Gelatina/goma acàcia 0.5 - 1 % - PEG/àcid gras PEG 1 -3 % - Sílice col·loïdal 0.5 - 1 % - Diòxid de titani 0.05 - 0.1 % - Pigments / colorants q.s.
- Aigua q.s.p. 100 % Es distingeixen diferents capes: - Nucli - Capa d’aïllament - Subcobertura/cobertura - Coloració i polit 6 CTRIGUERO RECOBRIMENT PEL·LICULAR Deposició de capa de polímer molt fina sobre els nuclis Aquest recobriment podem recobrir ja siguin comprimits, grànuls, cristalls de p.a., etc.
Podem recobrir molts mes tipus de nuclis CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS: - Es fa en una sola etapa - Disminueix dràsticament el temps de recobriment - El procés de fabricació es més barat que no en el drageat.
- En canvi els equips que s’utilitzen son molt més cars.
- Com el recobriment és tant prim, manté la forma original del nucli.
- Poc augment del pes dels comprimits (1-3%) - Material d’aconsdicionament i lots són mes petits -< ocupen menys espai en els magatzems - És automatitzable 100% -> permet complir amb les normes de correcta fabricació o Els processos i els lots són molt homogenis - Al mercat existeixen molts tipus de polímers -> permeten amb molta facilitat variar la biodisponibilitat (fer que el p.a. es dissolgui en un lloc o un temps diferent) TIPUS DE RECOBRIMENTS: - No específics: No varien la biodisponibilitat.
Objectius: o enmascarar característiques organoleptoques desagradables o augmentar la estabilitat front agents atmosfèrics o per marketing o per diferenciar 2 productes o etc.
- Recobriment específic: es fan per VARIAR LA BIODISPONIBILITAT: o Alliberació retardada (gastroresistent...) o Alliberació controlada, sostinguda.
EXCIPIENTS DE RECOBRIMENT PEL·LICULAR: - Polímers formadors de pel·lícula - Plastificants: son els que donaran una pel·lícula estable - Colorants (no son imprescindibles) - Vehicles (solució o dispersió) o Aigua o Dissolvents orgànics (encareix tota la fabricació) 1 CTRIGUERO · POLÍMERS: Molècules d’unitats que es van repetint, lineals o ramificats Han de tenir unes característiques específiques: - No tòxics - No ha d’interaccionar ni física ni químicament ni amb el p.a. ni amb els altres excipients (han de ser inerts) - S’han d’aplicar de forma atomitzada -> han de ser fàcils d’aplicar en condicions normals - Ha de ser soluble ens els dissolvents més comuns - Han de tenir característiques organolèptiques acceptables. Ideal: sense gust i sense olor.
- Soluble o permeable en condicions fisiològiques: a temperatura fisiològica i a qualsevol dels pHs fisiològics - Capacitat filmògena= capacitat de formar pel·lícules - Ha de ser estable amb el temps un cop formada la pel·lícula.
CLASSIFICACIÓ: - Derivats cel·lulòsics: o Metilcel·lulosa o HPMC o HPC o EC - Derivats vinílics: o PVP o PVAP - Derivats naturaks o Goma laca o Zeines - Derivats acrílics: Eudragits - Altres: silicones Dins de cada família hi ha diferents tipus de polímers Podem trobar: - POLIMERS SOLUBLES A QUALSEVOL PH-> per quan no necessitem modificar la biodisponibilitat.
o Gastrosolubes o Protecció o Facilitat administració o Marketing Tenim: - DERIVATS DE CEL·LULOSA: o Metilcel·lulosa o Hidroxipropilcel·lulosa (HPMC) - DERIVATS ACRÍLICS o Eudragit E o Eudragit RD - DERIVATS VINÍLICS o PVP 2 CTRIGUERO - POLIMERS SOLUBLES A ALGUN PH FISIOLÒGIC : per fer: o Gastroresistents o Protecció o Facilitat en l’administració o Finestra d’absorció intestinal (patologia local) - DERIVATS DE CEL·LULOSA: o Acetoftalat de celul·losa (CAP) o Acetiltrimelitat de celul·losa o Àcid succínic de HPMC o Ftalat de HPMC ( o Carboximetil i etilèters de celul·losa Tots es dissolen a un pH superior a 5 - DERIVATS ACRÍLICS (àcid metacrílic) - COPOLÌMERS DE L’ÀCID METACRÍLIC I METIL (O ETIL) METACRILAT o Eudragit® L (pH = 5,5 – 6) o Eudragit® S (pH = 7) o Eudragit ® FS (pH > 7) - DERIVATS VINÍLICS o Acetoftalat de polivinil (PVAP) ( o poli( (metilvinil eter-co-anhidrid) maleic - ALTRES – DERIVATS NATURALS o Ceres o Goma laca (Shellac) - POLIMERS INSOLUBLES A TOTS ELS PH o Permeables o Semipermeables Els utilitzarem quan vulguem una alliberació sostinguda del p.a.
o Derivats de celul·losa § Etil celul·losa § Acetat secundari de celul·losa o Derivats acrílics (àcid metacrílic) o Copolìmers neutres d’èters de l’àcid acrílic i metacrílic § Eudragit® NE-30 D o Copolìmers de etilacrilat, metilmetacrilat i trimetilamino metacrilat § Eudragit ® RL / RS o Derivats de polimetilsiloxà § Silicones Semipermeables-> per osmòtics (podem aconseguir cinètiques d’ordre 0) 3 CTRIGUERO · PLASTIFICANTS: Baix PM Interaccionen amb les molècules de polímer i canvien les seves propietats físiques -> el tornen capaç de fer una pel·lícula estable Ho fan: - Disminuint la temperatura de transició vitrea (Tg) (per sota de la Tg els polímers s’endureixen i es trenquen)-> Al disminuir la Tg els polímers estaran per sobre de la Tg i no es trencaran.
- S’intercalen entre les molècules-> augmenten la mobilitat de les cadenes - Disminueixen les forces de cohesió - Afavoreixen el procés de coalescència TIPUS - Solubles - Insolubles Proporció: 1 part de plastificant per cada 10 parts de polímer -Solubles: - PEG - PG - Trietilcitrat - Triacetina - Glicerina - Insolubles: - Tributilcitrat - Monoglicérid acetilat - Oli de ricí - Sebacat de dibutilo - Acetil trietilcitrat/acetil tributilcitrat · COLORANTS (optatius) - Solubles - Insolubles · DISSOLVENTS: - Aigua - Organics de baixa toxicitat: o Etanol o Acetona o Metnol - Mescles de diferents dissolvents -> per millorar la solubilitat del polímer: o Clorur de metilè / metanol o Clorur de metilè / etanol o Acetona / clorur de metilè o Acetona / etanol / isopropanol 4 CTRIGUERO Important! Sempre que s’utilitzen dissolvents orgànics, s’ha de comprovar quina es la quantitat de dissolvent residual. (normalment per cromatografia de gasos).
EXEMPLES FORMULACIONS - Recobriment per eliminar característiques organolèptiques desagradables.
o Hidroxipropilmetilcelul·losa 5 cps 8 % o Polietilenglicol 3350 2% o Colorant 5% o Agua desionitzada 85 % - Recobriment amb p.a. -> en el recobriment es on esta el p.a.
Per exemple per recobrir grànuls de sucre o Eudragit® RS 30 D 12.50 % o Principi actiu 12.50 % o Talc 3.75 % o Trietilcitrat 0.75 % o Agua 70.50 % - Recobriment per protegir el principi actiu de l'oxigen, humitat o llum o o o o Hidroxipropilmetilcelul·losa 5 cps Shellac Etanol Clorur de metilè 6% 4% 40 % 50 % o o o o o Aquacoat® (30 % p/p) Hidroxipropilmetilcelul·losa 5 cps Dibutil sebacat Opaspray ® Agua 21.5 % 6.7 % 1.3 % 7.0 % 63.5 % - Recobriment entèric/gastrorresistent o Acetoftalat de celul·losa o Dietilftalat o Colorant o Diòxid de titani o Talc o Acetat d’etil/isopropanol (1:2) o o o o o Eudragit® L 30 D Trietilcitrat Talc Simeticona Agua 5.00 % 2.00 % 0.25 % 0.50 % 0.25 % 92.00 % 50.00 % 1.50 % 7.50 % 0.10 % 40.90 % 5 CTRIGUERO - Recobriment d’alliberació sostinguda o Etilcelul·losa 6.00 % o Dietilftalat 0.60 % o Opaspray ® 5.40 % o Metanol 33.00 % o Clorur de metilè 55.00 % o o o o o Eudragit® RL 30 D Eudragit® RS 30 D Talco Trietilcitrat Agua 8.30 % 25.00 % 8.30 % 2.00 % 56.40 % FORMACIÓ DE LA PEL·LICULA 1.
2.
3.
4.
5.
Pulverització solució/suspició de recobriment Recorregut gotes Impacten en els nuclis Es mulla i dissemines Coalescencia, Adhesio i cohesió SISTEMES DE PULVERITZACIÓ: - Aire comprimit: Doble tobera o Per dins circula l’aire comprimit o Per fora la solució de recobriment à surt el material pulveritzat Surt amb una pressió entre 0,5 i 1 atm-> variant la pressió podem modificar la mida d les gotes i el vano que es crea a la pulverització.
Problema: el mateix aire pot crear turbulències i poden haver pèrdues de fins a un 20% (es perden per les parets) - Sense aire comprimit “air less” o Tobera única La pressió es fa en el recipient que conte la solució o suspensió de recobriment Es fa a una pressió molt elevada (200 atm) que fa que la solució surti pulveritzada.
En aquest cas No hi ha pèrdues Problema: no podem controlar la mida de les gotes. Pot haver-hi obturació de la sortida.
OBERTURA DELS VANUS: Ideal: El·líptic-> que arribi a tota a superfície dels nuclis Si la pressió es petita es rodó, si ens passem de pressió, tenim doble zona 6 CTRIGUERO DISPOSITIUS DE RECOBRIMENT - Bombos de recobriment: evolució de les pailes del drageat -> s’ha millorat molt el sistema d’assecat o Tipus Accela cota: bombos perforatsà Els sistemes de secat fan anar en el mateix sentit del sistema de pulverització i per l’altre vanda i ha el sistema de succió: el aire travessa tot el llit de nuclis i surt per la banda contraria -> tots els nuclis son assecats a la vegada.
o Tipus Pellegrini: Bombos no perforats à Tenen un sistema que l’aire arriba dins del llit de nuclis . Són unes espasses que estan perforades i situades dintre del llit de nuclis.
L’aire entra també amb el mateix sentit que el pulveritzat- > els forats de les espases succionen -> l’aire també travessa tot el llit de nuclis o Driacoater: la paila no es peroforada però te unes zones per on entra l’aire.
Pot donar l’aire de assecat a contracorrent del sistema de pulverització o poden anar a favor de corrent - Recobriment en LLIT FLUID En el mateix moment que recobrim, assequem en llit fluid.
El sistema de pulverització pot estar a dalt o abaix: o Top spray: direcció contraria o Bottom spray: en mateixa direcció que l’aire de secat Per formes farmacèutiques que es puguin mantenir en suspensió en el llit fluid-> comprimits molt petits, granulats, etc. (NO per comprimits) El sistema es molt efectiu Bottom spray -> Wurster (cilindre al mig) Producte passa per dins del cilindre i torna a baixar... (la pulverització es a dins del cilindre) KUGELCOATER: On es recobreix: una esfera Mateix sistema: aire de secat i de pulverització es mante en moviment Avantatge: Es pot accedir als sistemes de pulverització des de fora (en els altres si s’obturen s’ha de desmonar tot) 7 CTRIGUERO BLOC 2: AEROSOLS TEMA 2.1 – AEROSOLS PER INHALACIÓ Òrgans afectats: Òrgans que fan referencia al aparell respiratori: - Nas - Laringe - Tràquea - Faringe - Broquis - Pulmons Dispositius per tractar malalties respiratòries S’administraran a traves de la boca.
Aquesta forma d’administració és el que s’anomena Inhalació Forma d’administració per Inhalació és molt antiga.
Diferències entre inhalació a traves del nas i a traves de la boca.
Els que nosaltres veurem son per tractar dispositius del arbre resipratòri i per tant serà a traves de la boca.
Existeixen medicaments que s’inhalen pel nas Els fàrmacs que veurem serveixen pel tractament de malalties: - EPOC (4a causa de mort a Europa i EEUU) - Asma bronquial - Fibrosi Quística Aplicació local, per tractar malalties de l’aparell broncopulmonar.
Hi ha altres preparats amb acció sistèmica, però nosaltres veurem els d’us local per tractar l’arbre respiratori PRINCIPIS ACTIUS 2 grans famílies: - BRONCODILATADORS DIRECTES -> ATAC AGUT i PROFILAXI o Estimulants (Agonistes) beta adrenèrgics: Salbutamol, Terbutalina, Isoprenalina, Formoterol, Salmeterol, Indacaterol, Vilanterol, Olodaterol o Anticolinergics (o antimuscarínics): Bromur d’ipatropi, Br. de Tiotropi, Br. Aclidini, Br.
Umeclidini, Br. Glicopirroni.
- ANTIINFLAMATORIS BRONQUIALS -> NOMES PROFILAXI o Antialèrgics: Nedocromil Corticosteroides: Budesonida, Beclometasona, Fluticasona, Ciclesonida, Mometasona 1 CTRIGUERO BIofarmacia: Oral vs Inhalatoria ANATOMIA DE L’APARELL RESPIRATÒRI Repàs Anatomia del Aparell Respiratori 3 regions ppals: - Nasofaringea - Traqueobronquial - Respiratoria Les 2 primeres: epiteli pseudoestratificat, columnar i ciliat.
Respiratòria: No ciliar, sinó escamós.
TRAJECTE DE LES PARTÍCULES DE P.A. DESPRÉS DE LA SEVA INHALACIÓ 3 o 4 processo diferents: - Transit o inhalació - Dipòsit - Retenció i aclariment - Absorció · TRÀNSIT O INHALACIÓ Inspriració conjunt del aire i el p.a. des de la boca fins al interior del arbre respiratori Factors afectats en aquesta etapa son: - Mida de partícula - Mode d’inhalació - Velocitat del flux - Tipus de flux (laminar o turbulent) - Possibles presència de factors patològics - Temperatura i pressió · DIPÒSIT (es la + important) Un cop ha transitat per l’interior del arbre, hi ha d’haver un moment que es dipositi.
Aquesta etapa, esta influenciada per diferents factors: - Mida de partícula - Propietats del tracte respiratori: característiques físiques i arquitectura del arbre bronquial - Mode d’inhalació: volum inspirat, flux respiratori, temps d’apnea.
2 CTRIGUERO En funció de la mida, es dipositarà en diferents punts: - Partícules més grans de 10 μm-> Dipòsit a nivell de foses nasals, laringe i faringe Entre 5 i 10μm -> tràquea, bronquis i bronquiols terminals 2 i 5μm -> bronquiols respiratoris Mides inferiors a 2 μm -> regió mes profunda: Canals alveolars i alvèols pulmonars.
Normalment: Fàrmacs entre 3 i 6 μm -> Bronquiols terminals Aquest dipòsit es realitza: - > 10μm -> Per impacte - 2-10: sedimentació gravitacional - < 0,5 -> per difusió · RETENCIÓ I ACLARIMENT EL material dipositat s’ha d’anar eliminant Aquest procés d’aclariment o eliminació sol durar unes 100 hores.
Durant les primeres 24 h s’elimina una fracció del 30-40% · ABSORCIÓ Efecte sistèmic-> serà efecte indesitjable o colatral Passa quan hi ha mides de partícules erronis.
Lo desitjable es efecte local a nivell de bronquiols terminals Hi ha petites fraccions de fàrmac que es poden absorbir i passar a efectes sistèmic Les regions on es poden produir petites absorcions pot ser: - Boca i faringe - Tràquea (fàrmacs liposolubles) - Alveols pulmonars.
PREPARACIONS PER INHALACIÓ: CLASSIFICACIÓ FARMACOPEA: · PREPARATS LIQUIDS PER INHALACIÓ - Preparacions per ser convertides en vapor à Sistemes No pressuritzat - Preparacions per nebulitzacióà No pressuritzat - Preparacions en envas a pressióà Pressuritzats · PÒLVORES PER INHALACIÓ: No pressuritzats - Unidosis - Multidosi Una altre classificació: - Pressuritzats: tenen un gas propulsor. = Metered Dose inhalar (MDI) - NO pressuritzats: en la seva formulació no conten cap gas propulsor o ... = Dry Power Inhaler (DPI) 3 CTRIGUERO SISTEMES PRESSURITZATS: àPREPARACIONS PER INHALACIÓ EN ENVÀS A PRESSIÓ “Las preparaciones para inhalación en envase a presión con válvula dosificadora son disoluciones, suspensiones o emulsiones que se suministran en un envase especial provisto de una válvula dosificadora y que están bajo presión por contener gases propulsores adecuados o mezclas adecuadas de propulsores licuados, que pueden actuar también como disolventes. Pueden añadirse codisolventes, solubilizantes y estabilizante adecuados”.
CLASSIFICACIÓ SISTEMES PRESSURITZATS: - En funció del nombre de fases o Bifàsic: -> obtenim boira § Una fase amb el p.a en solució § L’altre amb el gas propulsor o Trifàsic : § El p.a. en: · Suspensio de 2 fases-> obtenim pólvora · 2 liquids immiscibles-> obtenim boira · Emulsió (2 fases)-> obtenim espuma § Gas propulsor - En funció del tipus de descarrega o Boira o Gotes de gran mida o Pólvora o Líquida o semisòlida.
ELEMENTS D’UN SISTEMA PRESSURITZAT D’ÚS FARMACÈUTIC GENERAL: - - Formulació o Gas propulsor (gas comprimit o gas liquat) o Concentrat medicamentós Envàs: o Recipient o Vàlvula o Polsador 4 CTRIGUERO GAS PROPULSOR: "los gases propulsores son gases licuados a presión, gases comprimidos o líquidos con bajo punto de ebullición. “Pueden utilizarse mezclas de gases propulsores para obtener las propiedades de solubilidad y las características idóneas de presión, expulsión y pulverización” Característiques: - Baixa toxicitat - inerts químicament - no irritants - incolor - inodors e insípids - econòmics - compatibles amb el medi ambient CLASSIFICACIÓ: - GASOS COMPRIMITS: CO2, N2O o N-> a Pressió i Temperatura ambient tenen l’estat físic gas (tant al interior com al exterior del recipient) - GASOS LIQUATS: A temperatura i pressió ambiental estàn en estat gas i al interior del recipient del sistema pressuritzat, adquireixen l’estat físic gas i líquid 2 grans famílies: o Freons: hidrocarburs halogenats o fluorats: CFC, HCFC, HFA o Hidrocarburs saturats: n-Butà, Isobutà, Propà Us de Cluorofluorocarbons (CFCs) restringit Prohibit el seu us a partir de 1996 en productes no essencials S’ha intentat suprimir tots els CFC de les formulacions per altres tipus de gasos que no tinguin efecte nociu epl medi ambient Una de les alternatives: Substituir el CFC per HFA-> 1 dels mes utilitzats és HFA134a Avantatges: - Beixa toxicitat - Estabilitat - Alta puresa - No danyen capa d’ozó Inconvenients: - Mal solvent - Alt cost 5 CTRIGUERO Concentrat medicamentós: - P.a - Excipients: o Dissolvents: aigua, etanol, isopropanol, glicols o Emulgents/tensioactius: polisorbats i esters de sorbità o Dispersants: derivats de lecitina, alcohol oleic, àcid oligo làctic, fosfatidilcolina o Lubricants de la vàlvula: miristat d’isopropil i olis minerals o Altres: reguladors de pH, isotonia, agents antioxidants, conservants,...
ENVÀS Parts d’un sistema pressuritzat per teràpia inhalatoria - Revestiment de plàsticà un extrem esta en contacte amb la boca del pacient - Vàlvula “los envases son herméticos y resisten la presión interna. Pueden ser de metal, vidrio, plástico o combinaciones de estos materiales. Son compatibles con la preparación que contienen. Los envases de vidrio están protegidos mediante un revestimiento de material plástico.” · RECIPIENT - Plàstic - Vidre - Metàl·lics: acer inoxidable · VÀLVULA: regular sortida de producte Mante l’envas tancta hermèticament quan aquest no s’utilitza i regula la sortida del contingut durant el seu us.
“La válvula mantiene el envase cerrado herméticamente cuando éste no se utiliza y regula la salida del contenido durante su uso. Las características de la pulverización y en particular de las dimensiones, número y situación del orificio u orificios. Ciertas válvulas proporcionan una distribución continua, otras (llamadas válvulas dosificadoras) liberan, por cada presión ejercida, una cantidad determinada de producto.” TIPUS DE VÀLVULES: - Dossificadora -> sabem quin contingut de fàrmac administrem.
- No-dossificadora o d’alliberació contínua ELEMENTS D’UN SISTEMA PRESSURITZATS PER INHALACIÓ: - Gasos propulsors o Propelants: o CFC o S’estan intentant canviar per HFA (hidrofluoroalcans) -> sobretot HFA-134a - Envàs o Alumini o Vidre - Vàlvula dosificadora - Pulsador: per inhalació - Càmeres espaiadores o d’inhalació: és producte sanitari-> ajuda a la administració Si no s’utilitzen bé, dona lloc a un fracàs terapèutic i amb això s’ajuda.
6 CTRIGUERO ELABORACIÓ INDUSTRIAL D’AEROSOLS Industria molt complexa i tecnologia molt complexa Es diferencia pel gas propulsor: - Gas liquat: tecnologia d’elaboració es fa Sistema en Fred i Sistema a Pressió - Gas comprimit: tecnologia a Pressió CONTROLS DELS AEROSOLS PRESSURITZATS PER INHALACIÓ - Uniformitat de contingut (dosi emesa) Farmacopea: comprovar la quantitat de fàrmac contingut durant cada administració per tal de veure que correspongui amb el que posa a la etiqueta.
- Nombre de descàrregues per envàs: verifiquem que cada sistema pressuritzat contingui el nombre de descarregues descrit a la etiqueta.
- Avaluació aerodinàmica de partícules fines (Dosi de partícules fines): Comprovar que efectivament la mida de partícula del p.a. correspon a les especificacions.
EXEMPLES: · ANASMA® Salmeterol xinafoato.........25 Fluticasona propionat.......250 HFA......................................q.s Els sistemes pressuritzats necessiten de EDUCACIÓ SANITÀRIA AVANTATGES AEROSOLS A PRESSIÓ: - Ràpides al inici de l’acció (casos d’urgència) Perill de contaminació microbiana molt reduït Aire i humitat els hi afecten poc La disminució de la dosi fa que tinguem menys efectes secundaris Evita l’efecte de 1r pas hepàtic Es alternativa de la via oral i parenteral Possibilitat d’ajust de la dosi a les necessitats de cada pacient (es pot ajustar les dosis a nens) INCONVENIENTS: - Dificultat de formulació per restriccions medioambientals Alguns CFC poden ser tòxics Problema de coordinació -> necessita educació sanitària.
7 CTRIGUERO TEMA 2.2 – SISTEMES DOSIFICADORS NO PRESSURITZATS No tenen gas propulsor · PREPARACIONS LIQUIDES DESTINADES A SER CONVERTIDES EN VAPOR Son dissolucions dispersions o preparacions solides S’afegeixen en aigua calenta i s’inahala el vapor generat No son gaire utilitzats (potser en algun altre país) · PREPARACIONS LÍQUIDES PER NEVULITZACIÓ Són líquids per inhalació destinats a ser convertits en aerosols mitjançant els dispositius anomenats nebulitzadors.
Nebulitzador és Producte sanitari que ajuda a administrar un líquid (fàrmac) per nebulitzador Poden ser dissolucions, suspensions o emulsions.
S’utilitza una mascareta Es necessiten uns 10-20 min per administració En malalts que no col·laboren i població infantil.
Tipus de Nebulitzadors: - Nebulitzadors per aire comprimit o Air-Jet: La nebulització es produeix per mitjà de O2 o d’aire comprimit.
- Nebulitzadors ultrasònic: La nebulització la produeix un cristall piezoelèctric que “trenca” las partícules líquides al vibrar.
· POLVORES UNIDOSI O MULTIDOSI (són els més importants!-> es el que es fa servir més)= INHALADORS DE PÒLVORES SEQUES Es coneixen com DPI =Dry Powder Inhaler Son alternatives als sistemes pressuritzats El 1r que va aparèixer va ser als anys 70 Son dispositius molt sofisticats El fonament de la administració es senzill: 1 CTRIGUERO El producte medicamentós es dispersa en forma de pólvora per efecte d’un corrent d’aire que genera el propi pacient al aspirar a traves de la boquilla del dispositiu.
AVANTATGES: - No tenen gasos propel·lents - Menys necessitat de coordinació del pacient - Major estabilitat del fàrmac en forma de pólvora - Incorpora major quantitat de p.a. que els aerosols o Aerosols 1-2% o DPI: 50-95% - Poc risc de contaminació microbiana - Lleugers, petits i de fàcil maneig.
INCONVENINTS: - Molt cars - Major nombre d’elements mecànics i complexitat de muntatge - Depenem del flux inspiratori del pacient - Al·lèrgies a lactosa i micosis - Humitat poc afectar al p.a.
FORMULACIÓ: - Principi actiu o Sol o Barrejat amb diluents -> el mes utilitzat: lactosa (també glucosa) - Diluents o Lactosa i/o glucosa TIPUS D’INHALADORS: - Sistemes Monodosis amb pólvores dosificades en càpsules - Sistemes Multidosi o Polvores dosificades en aerosils d’un blister o Polvores a granel dintre d’un dipòsit · SISTEMES MONODOSI AMB PÓLVORES DOSIFICADES EN CÀPSULES 1a generació Dispositius concebuts para la aspiració d’una dosi i/o capsula de p.a. amb o sense excipient Inconvenient: s’ha de carregar cada vegada ·SISTEMES MULTIDOSI – PÓLVORES DOSIFICADES EN ALVÈOLS D’UN BLISTER Accuhaler® Palanca, cintes, alvèols i boquilla Fins a 100 dosis Permet control nombre dosis disponibles Educacio sanitaria! 2 CTRIGUERO · SISTEMES MUTLIDOSI – POLVORES A “GRANEL” DINTRE D’UN DIPÒSIT Turbohaler® Última generació de dispositius Característiques Turbohaler®: - Plàstic - Requereix flux inspiratori baix.
- No incorpora additius, ni gasos prop.
- 200 dosis.
- No suposa un inconvenient la coordinació dispositiupacient ja que l’administració s’activa durant pròpia respiració del pacient.
- Fàcil maneig tot i sofisticat tecnologicament.
- Finestra indicadora (marca vermella, queden 20 dosis).
SISTEMES D’INHALACIÓ RECOMANATS: 3 CTRIGUERO ORDRE TEORIC D’EFICÀCIA 1- Sistemes multidosi-> granel 2- Camara i pressuritzat 3- Multidosi 4- Camara infantil 5- Nebulitzador-> líquid per nebulització 6- Pressuritzat Un pressuritzat (posició 6) juntament amb una camara passa a la posició 2 Controls-> igual que els pressuritzats - Uniformitat de dosi emesa - Avaluació aerodinàmica de les partícules fines - Nombre de descàrregues per envàs.
4 ...