Nuclèol (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura biologia cel·lular
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 22/02/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

NUCLÈOL Hi ha suborgànuls nuclears (no recoberts de membrana) en el nucli. El nuclèol és un dels suborgànuls del nucli però no l’únic.
El número de nuclèols (que és el lloc on es sintetitzen els ARN ribosòmics) va variant depèn de l’espècie i la fase en què es trobi la cèl·lula.
Hi ha regions organitzadores del nuclèol (NOR). Estan els gens que codifiquen per l’ARN ribosòmic. Si el NOR estan junts, tindrà un únic nuclèol.
El nuclèol no és una estructura homogènia. Té diverses parts: - Centre fibrilar (poc dens). Hi ha el DNA que codifica per l’ARN ribosòmic (NOR) Una altre part més densa on s’acumulen els ARN acabats de sintetitzar. És el component fibrilar dens.
ARN i proteïnes. És el component granular.
Gens RNA ribosòmic (ARNr) L’ARNr també ha de ser processat.
L’ADN codifica per l’ARNr. L’ARNr va ser transcrit per ARN polimerases (tantes com cadenes d’ARNr).
No només un gen codifica per l’ARNr. Aquest gen està repetit en tàndem (un darrere l’altre, separats per un ARN separador). Hi ha diverses còpies del mateix gen. En humans, per exemple, en les 5 regions hi ha 200 còpies dels gens.
Al nuclèol, es sintetitza un pre-ARNr. Ha de ser processat. Aquest pre-ARNr està just a la perifèria (a la zona densa). En aquella regió hi ha totes les proteïnes que intervenen en aquest processament.
Un ribosoma està format per 2 subunitats: - Una petita, 18S.
Una gran, 28S, 5’8S i 5S. Aquest 5S es sintetitza fora del nuclèol.
Per ser processat, la regió dels extrems ha de ser eliminada (i altres parts).
Al final del procés tenim 3 ARN ribosòmic. 18S, 5’8S i 28S. Per tant, d’un pre-ARNr tenim 3 ARNr: 18S, 5’8S i 28S.
Quan arribin al citosol seran funcionals. Les subunitats que passaran pel porus s’ajuntaran amb l’altre subunitat i sintetitzaran proteïnes.
Quan hi ha una gran i una petita i després s’ajunten no són sempre la mateixa gran i la mateixa petita. Només es troben per sintetitzar una proteïna.
Ensamblatge de ribosomes No hi ha ribosomes en el nucli (es formen subunitats al nucli) i quan surten les subunitats s’ajunten per sintetitzar proteïnes.
...