Sessió 4 (2013)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació
Año del apunte 2013
Páginas 7
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 18
Subido por

Vista previa del texto

Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Sessió 4 Teoria Llengua oral i escrita La transmissió de la cultura oral L'oralitat primària parteix d'una cultura sense coneixement de l'escriptura. Menysprear la història cultural d'abans de l'escriptura és un error ja que és un substrat llunyà en la producció de les cultures contemporànies.
Els elements característics de l'oralitat primària són els següents: • acumulació • redundància • experiència vital La cultura oral, que és sonora i seqüencial, esdevé textual, que és audiovisual i mosaïcista.
La segona oralitat La cultura textual pateix una segona oralitat, la qual manté l'essència de l'oralitat primària, emmarcada en una cultura d'alta tecnologia (ràdio, cinema i televisió). Els mitjans audiovisuals es converteixen en els principals narradors: són la veu, el rostre, els gestos, i les paraules. Hi ha una preeminència de l'expressió oral, si bé mediatitzada per la impressió i la imatge.
Llengua oral: propietats • Adequació (a la situació comunicativa): Propietat d'un text que explica el grau d'ajustament a una situació comunicativa concreta. Ex: el llenguatge especialitzat en una conferència.
◦ Tendència a marcar la procedència dialectal de l'emissor (geogràfica, social i generacional).
◦ Temes generals, formalitat baixa, propòsits subjectius...
• Coherència: Propietat d'un text, i també propietat de la relació del text amb el context, que explica el grau d'interpretació del text.
◦ Selecció poc precisa de la informació: digressions, canvis de tema, repeticions, dades irrellevants, etc.
◦ Redundància, estructura del text oberta...
• Cohesió: Propietat d'un text que explica el grau de lligam gramatical que uneix les peces d'un text. Ex: Han suspès el partit perquè plou massa.
◦ Pocs connectors, elements paralingüístics (canvis de ritme, de to..), referències exofòriques (jo, tu, aquí, ara...).
1 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Gramàtica de la llengua oral Les formes pròpies de la llengua oral es poden classificar de la següent manera: • Formes descurades: Formes incorrectes en un registre acurat.
◦ Exemples: vurem, redera, llapissos, hi ha que dir, confusió entre escoltar i sentir...
• Formes oralitzades: Manifestacions, expressions pròpies del canal.
◦ Exemples: Vaig perdre la carpeta a l'estudi que érem ahir.
Cervesa? Sí? Vinga.
Mots crossa (dir que, personalment, i tal...) • Formes emotives: Formes que neixen de la subjectivitat i l'emocionalitat.
◦ Exemples: Diminutius i augmentatius (quin airet, conyàs...) Repeticions, tematitzacions (aquest quadre, te'l regalo) Entre l'oral i l'escrit Esquema publicat l'any 1978 a Lenguage and situation. Language varieties and their social contexts escrit per Michael Gergory i Susanne Carroll.
2 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Exercici Seguiment dels noms de dos personatges públics Neymar (NEIMÀR) • • • “En aquests moments NEIMÀR està a punt d'agafar l'avió cap a Barcelona.” Hat-trick total, Esport3. 2 de juny de 2013.
“El darrer partit va ser NEIMÀR el que va jugar de fals 9, en la posició de Messi.” Hattrick Barça, Esport3. 19 d'octubre de 2013.
“El partit de tornada de la Supercopa va ser el primer cop que el tàndem Messi-NEIMÀR s'estrenava com a titular.” Telenotícies migdia, TV3. 21 d'octubre de 2013.
Gareth Bale (GÀRaTH BÉYL) • “Amb la família sencera ha anat GÁRET BÉYL al Bernabeu, ningú s'ho volia perdre.” Telenotícies vespres, TV3. 2 de setembre de 2013.
• “Tothom es fixava en GÀRÉZ BÉYL.” Telenotícies migdia, TV3. 15 de setembre de 2013.
3 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Pràctica Teoria gramatical Les expressions temporals GRAMÀTIQUES Segles Amb les preposicions AL/ EN + art.
Al segle XX no es van recuperar les obres del Renaixement.
En el segle XX...
Anys En català hi ha la tradició d’indicar els anys amb les dues darreres xifres L’any 54 va arribar a Barcelona el cònsul de Xina.
Van amb article o l’expressió l’any. EN (valencià).
El 1950 va ser molt calorós.
L’any 2014 se celebrarà el Mundial de futbol.
* A l’any 1868 nasqué Pompeu Fabra.
Estacions A/PER A la tardor la verema reactiva l’activitat econòmica del Priorat.
Per la tardor...
Mesos A/PER A l’abril el preu de l’habitatge ha patit una forta davallada.
Per l’abril...
Els dies Sense preposició El congrés acabarà el 3 d’octubre.
El dissabte 3 d’octubre s’acabarà el congrés.
I sense article si és el de la setmana en curs Dijous hi haurà la cursa de motos a Alcanyís.
L’escriptor recollirà el guardó divendres.
Però amb article si són cada setmana Els diumenges no hi haurà trobades de pares.
Parts del dia Són: matinada (des de les 3), matí (fins a les 12), migdia (de 12 a 15), tarda (de 15 a 19), vespre (de 19 fins a l’hora d’anar a dormir) i nit (d’aleshores fins a la matinada).
Van amb la preposició A + art.
Al matí s’ha sabut que l’accident no havia estat fortuït.
4 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 LLIBRES D’ESTIL a) anys tothom sense b) dies de la setmana tothom sense c) parts del dia tothom amb A d) segles TVC A Avui A 9TV A/EN IB3 A/EN e) mesos i estacions 9TV preferentment A per als mesos, però A/PER per a les estacions TVC en l’apartat de la A hi diu “també pot ser PER” TVA A/PER Avui A El Periódico precedits de preposició (i els exemples són amb A) EN/AL + INFINITIU TEMPORAL La normativa avala EN+ infinitiu temporal En arribar al terreny de joc, l’equip va rebre una ovació.
TVC Les subordinades temporals admeten EN, en col·loquial AL, considerarem preferible QUAN en oral.
9TV EN/AL + infinitu només temporal (EN per als textos més formals, AL per als menys formals).
UIB Només quan es tracta d’una expressió temporal podem mantenir la preposició en davant un infinitiu.
TVA La preposició EN davant d’infinitu té un valor temporal. Tot i que no està avalada per la normativa, hi ha força mitjans de comunciació que utilitzen la variant al + infinitiu , encara que d’una manera exclusiva en els registres informals. Cal remarcar que en la llengua oral les construccions amb quan són les més habituals, al costat d’altres recursos.
IB3 En frases amb valor temporal no s’ha d’usar al+infinitiu, es pot substituir per en+ infinitiu, quan+ verb conjugat o altres construccions.
Avui Hem de fer servir preferentment quan en lloc de la preposició en o la contracció al per introduir subordinades temporals. En qualsevol mena de text admetrem la contracció al davant d’infinitiu amb el valor temporal de la preposició en.
5 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Exercici gramatical Emplena els buits amb la preposició adequada a cada expressió temporal, si escau.
1. Fabra va néixer __al__ segle XIX.
2. _Al__ segle XXI es viurà una altra revolució tecnològica 3. Jugaran ____ dimarts.
4. La trobada entre els dos representants tindrà lloc _a__ la tarda.
5. La ciutat de Lleida va iniciar _el___ 1137 la festa de moros i cristians.
6. El curs començarà __a l’_ (mes d’)octubre de 2007.
7. _A_l’_ estiu tota cuca viu.
8. __Per _L’__ estiu de l’any que ve me n’aniré als Estats Units.
9. La ciutat de Lleida va iniciar __l’__ any 1137 la festa de moros i cristians.
10. Les accions de Criteria Caixa Corp van cotitzar per primera vegada __el__ 10 d’octubre de 2007.
11. Barcelona, ____ 10 d’octubre de 2007.
12. _El__ segle XXI serà extraordinari.
13. Els fets van tenir lloc _el__ 15 de gener de 1999.
14. El benefici de les empreses tindrà un creixement rècord _el__ 2007.
15. Es trobaran ____ dilluns.
16. Surten a passejar _al__ matí.
17. _A__ la nit hi haurà més vigilància.
18. El curs comença __l’__ (mes d’)octubre.
Fes un breu de cinc línies que inclogui 3 expressions de temps.
Els dilluns són els pitjors dies de la setmana. Malgrat tenir el diumenge com a preparador per anar-te conscienciant el xoc és sempre massa dur. La gran culpa d’això és la mala planificació.
Si els estudiants féssim la feina amb temps (divendres o dissabte a la tarda, per exemple), els diumenges no ens hauriem de quedar fins altes hores de la matinada i podriem dormir aquelles hores que no hem dormit durant ell cap de setmana i tanta falta ens fan els dilluns.
6 Llengua catalana estàndard en els mitjans de comunicació Arnau Lleonart i Fernández S12 Exercicis per millorar la pronúnica del so [ ʎ] Paraules amb ll• • • • • • • • • • llibre lleó llança llençar llibert llum llindar Llobregat llangardaix llanterna Paraules amb -ll• • • • • • • • • • enlluernar alletar Manlleu abella aparellar cavaller esbudellar bellesa rovellar esllavissar 7 Paraules amb -ll • • • • • • • • • • mirall Sabadell espill ull almirall cavall vall terrabastall rovell pell ...