DETERMINACIÓ COLESTEROL EN ALIMENTS COMPOSTOS (2016)

Resumen Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias y Tecnología de los Alimentos - 3º curso
Asignatura Anàlisi d'Aliments II
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 26/09/2016
Descargas 15
Subido por

Vista previa del texto

ANÀLISI D’ALIMENTS II ARUIZPEREZ PROCEDIMENT PER A LA DETERMINACIÓ DE COLESTEROL EN ALIMENTS COMPOSTOS És important mirar com és la molècula; és una molècula lipídica i, per tant, és lípido-soluble. Tindrà característiques semblants a la resta de greixos.
El dissolvent ha de ser apolar. Si utilitzo èter etílic amb acetonitril, al ser més polar, extrauria la part polar de la mostra però si faig una saponificació, formaria sabó, podria trencar tot el què està esterificat, separar tot el què és greixo i canviar la seva polaritat.
Ara el colesterol serà molt diferent perquè lo altre ja ha passat de ser apolar a polar, així puc extreure amb un dissolvent orgànic.
Primer fem una extracció amb èter etílic per separar greix d’aigua i després, puc fer una saponificació. [Quan l’aliment és simple, com un oli, no faria falta el pas previ.] Un cop tinc el producte separat amb la saponificació, extrec el dissolvent polar.
Què faig amb tal quantitat d’àcids grassos lliures? Una extracció amb èter de petroli i em quedo amb la fase apolar amb colesterol i altres esterols.
La 3ra operació la decidiré segons l’operació 4. Segons aquesta voldré que la mostra estigui més o menys purificada per fer l’operació 4.
Puc fer una espectrofotometria? No perquè hi ha és esterols i vull només el colesterol.
Suposem que tenim un greix animal i decidim fer aquest mètode. Aleshores no hauria de purificar l’extracte? No, perquè no sabem, poden haver altres coses que puguin reaccionar amb el nostre reactiu, poden haver interferències. Poden haver altres alcohols alifàtics. En línia general, quan tota la mostra es llegeix i no estàs segur que el teu reactiu reaccioni sol amb el què vols analitzar, aleshores faria falta purificar. Per exemple, esterols + reactiu absorbeix a una longitud d’ona de 400nm. Estàs segur que res de la mostra no absorbeix a 400nm? Què fa el reactiu amb la resta de la mostra doncs? Quant més inespecífica és la mesura, més pur ha de ser l’extracte.
L’espectrometria IR fa la mesura de tota la mostra així que tenim el mateix que el que acabo d’explicar; s’hauria de purificar moltíssim perquè pot haver interferències. Pot ser que en la longitud d’ona que absorbeixi el colesterol, absorbeixi un altre compost.
El detector de fluorescència és un lector molt específic. Amb tocofenols és molt bo però pel colesterol no. Els tocofenols només els has de dissoldre i posar-les allà perquè només absorbeix a una longitud d’ona específica.
L’opció (d): agafem la nostra mostra, la derivatitzem (el fem reaccionar amb algo per a què surti una altra cosa). Quan dinamitzes fas reaccionar tots els grups OH amb Si millorant la seva volatibilitat i millora la cromatografia de gasos.
Si derivatitzem, només obtindrem el colesterol derivatitzat? No, tot el què tingui OH. Tindríem una mescla de trimetilsil-derivats però tindran un diferent ANÀLISI D’ALIMENTS II ARUIZPEREZ comportament entre ells com la volatibilitat o, com és el cas, diferent afinitat per la fase mòbil.
Es pot dir que el colesterol, per exemple, és l’assenyalat: Ja es produeix una diferenciació, per tant, no fa falta purificar més. L’operació 3 és l’opció (d); no fa falta purificar i l’operació 4 és l’opció (d); determinació per cromatografia de gasos els trimetilsil derivats.
Silicagel: en una cromatografia líquida tenim la fase mòbil i estacionària i això és fase estacionària molt comuns. També puc trobar-la en capa fina. Té grups OH lliures, es polar, per tant, tendeix a absorbir productes amb una alta polaritat.
...

Tags: