21. Genetica quantitativa (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Genética - 2º curso
Asignatura Biologia del desenvolupament
Año del apunte 2013
Páginas 1
Fecha de subida 07/11/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

GENÈTICA  QUANTITATIVA     DESENVOLUPAMENT  21   TIPUS  D’ALTERACIONS   1.  Transgens:     -­‐  Knock-­‐Out:  delecionar  gens,  no  indica  què  fa  sinó  si  és  vital.     -­‐  Knock-­‐Out  condicional:  construccions  gèniques  en  les  que  un  gen  s’escindeix  per   recombinació  al  afegir-­‐hi  un  determinat  fàrmac.     -­‐  Altres  promotors:  construccions  gèniques  controlades  per  un  únic  promotor.   2.  Transplantaments:  eliminar  òrgans  o  cèl·∙lules  per  veure’n  la  funció.   3.  Fàrmacs:  per  inactivar  certs  gens  o  factors  i  veure’n  la  funció.   4.  Injecció  de  productes  gènics:  permet  controlar  l’espai  i  el  temps,  però  usem  rangs   de  territoris  que  no  apareixen  de  forma  natural  en  l’embrió.   TÈCNIQUES  DE  VISUALITZACIÓ   Permeten  veure  l’embrió  duran  el  desenvolupament,  no  només  el  patró  final.   1.  Hibridació  in  situ:  RNA  marcat  complementari  al  que  volem  estudiar.  Allà  on  hi  hagi   expressió  de  l’RNA,  hibridarà  i  el  veurem.   2.  Anticossos:  igual  que  abans  però  usant  anticossos  per  detectar  proteïnes.   3.  Transgens:   gen   d’interès   fusionat   amb   proteïnes   fluorescents,   de   tal   manera   que,   al   traduir-­‐se   a   proteïna,   aquesta   es   trobarà   unida   a   la   fluorescent.   S’usen   per   veure   patrons  d’expressió,  processos  cel·∙lulars,  la  forma  cel·∙lular,  el  citosquelet...  (in  vivo).   FATE  MAPS   -­‐  Importants  en  invertebrats,  ja  que  la  funció  de  les  cèl·∙lules  depèn  de  les  de  les  veïnes.   -­‐  Mapes  fets  a  posteriori.   MESURAR  LES  FORCES   -­‐  En  base  a  la  resposta  temporal  en  forma  de  desplaçament  a  les  forces  imposades       1   ...