PELLETS (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2016
Descargas 4

Vista previa del texto

Galènica  III   1   yanirefj     Formulació  pellets/micragrànuls   ELABORACIÓ   DE   PELLETS   D’OMEPRAZOL   I   ENCAPSULAR-­‐LOS   EN   CÀPSULES   DE   GELATINA  DURA   FF   agregada   que   s’obté   per   conglutinació,   és   a   dir   per   la   unió   mitjançant   un   excipient   aglutinant.       PREFORMULACIÓ   Característiques  de  l’omeprazol   INDICACIÓ:  Acció  antiulcerosa  gàstrica.   FARMACOLÒGIQUES:   Agent   inhibidor   de   la   secreció   àcida   gàstrica,   és   un   inhibidor   específic   de   la  bomba  de  protons/potassi.  Actua  selectiva  i  ràpidament  i  produeix  un  control  mitjançant  la   inhibició  de  la  secreció  àcida  de  l’estomac,  amb  una  dosi  diària.     FORMULA    MOLECULAR   Conté   dos   enantiòmers   ja   que   presenta   un   centre   quiral,   és   una   mescla   racèmica   amb   2   enantiòmers  actius.  Consisteix  en  un  profàrmac.       CARACTERÍSTIQUES  FISIQUES/   QUIMIQUES   -­‐Pols  blanca   -­‐Fotosensible:  S’haurà  de  protegir   -­‐Li  afecta  l’aire  i  la  humitat:  evitar  via  humida  si  pot  ser.     -­‐Soluble  en  solucions  àcides  i  insoluble  en  aigua   -­‐Caràcter  bàsic  lleu  -­‐>  estable  en  pH  alcalí   -­‐Inestable  en  medi  àcid   -­‐Poc  estable  en  calor:  Conservar  entre  2-­‐8ºC     PROCEDIMENT  D’ELABORACIÓ   Com  és  inestable  en  el  medi  àcid,  quan  arribi  al  estómac  es  pot  degradar  (ha  d’arribar  al  duodè   intacte   a   que   s’absorbeix   allà)   ,   per   evitar-­‐ho   haurem   de   fer-­‐lo   gastroresistent   mitjançant   un   recobriment  entèric.     Al  ser  inestable  a  la  Temperatura,  llum  i  humitat  l’encapsularem.       La  formació  d’un  pellet  es  denomina  pellitació,  es  pot  realitzar  per  dues  vies  diferents:     -­‐Nebulització:   a   partir   de   un   cristal   de   sacarosa,   se   coloca   en   un   sistema   de   recubrimiento   donde  se  adiciona  lactosa  y/o  almidón  al  cabo  de  unas  horas  se  trasforma  en  una  esfera  “pellet   inerte”(no  tiene  pa).  una  vez  lo  obtenemos  (o  lo  compramos  hecho)  se  pone  por  encima  el  pa    y   se  recubre  con  un  polímero.  Si  nos  interesa  se  puede  poner  después  otro  pa  y  volver  a  recubrir   con  un  polímero.   *  Pro:  no  necessites  tantes  etapes       -­‐Extrusió  /esterilització:  Es  realitza  en  dues  etapes     -­‐Extrusión:   cuando   los   polvos   están   ligeramente   humedecidos   (mezcla   pa+   excipientes)   se   introducen   en   tubo   donde   son   empujados   por   un   tornillo   sin   fin   hacia   una  malla,  por  la  que  salen  en  forma  de  filamentos  que  caen  en  el  esferomizador.     -­‐  Esferomización:  se  trata  de  un  plato  agujereado  extrusonador  que  gira  (podemos   tener   platos   con   diferentes   dibujos   que   condicionaran   la   forma   del   material)   cuando   los   filamentos   caen   del   extrusonador   son   plásticos   y   deformables   al   pasar   por   el   plato   se   rompen   según   la  forma   de   este.  Como   van   girando   se   forman   “casi   esferas”   que  contienen  pa  +  excipiente.       L’elaboració  d’elecció  és  la  nebulització,  ja  que  l’API  li  afecta  la  humitat,  a  més  ens  estalviem   etapes.    En  aquest  cas  es  farà  de  la  següent  manera:   1. Nucli  inert   2. Recobriment  amb  capa  interna  d’API   3. Recobriment  amb  la  capa  gastroresistent   4. Encapsulació  en  càpsules  de  gelatina  dura     Capa  interna:  S’incrementa  el  pes  un  50%       El  llit  fluid:  tipus  wurster:  S’utilitza  per  pulveritzar,  en  aquest  cas  és  bottom  spray,  és  a  dir  els   sistemes  de  pulverització  estan  a  la  part  inferior.       Capa  externa/entèrica:  s’incrementa  el  pes  un  20%         Galènica  III   3   yanirefj     Condicions  de  la  sala  d’elaboració       CONTROL  DE  QUALITAT     ...