Tema 1 (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura Documentació
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 24/03/2015
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: Informació i documentació Importància de la informació en el món actual La informació és un conjunt de dades a partir de les quals podem generar coneixement. La informació per si sola no és coneixement, sinó que el processament d’aquestes dades és el que genera coneixement. Prendre decisions és sinònim de tenir informació.
La consideració de la informació ha variat al llarg del temps. Des de mitjan segle XX s’ha produït un canvi: el món de la informació s’ha convertit en un bé de producció i ha generat un sector econòmic molt important. Facebook, per exemple, pot ser considerada una empresa de la informació: venen dades per tal de generar beneficis.
Però quina és la diferència entre la informació i altres bens de producció? Que la informació pot perdurar en el temps i pot ser compartida sense haver de perdre-la. Una altra diferència és la dificultat per comptabilitzar-la i posar-li un preu. A vegades es dóna per fet que la informació existeix i que no té un cost de producció, però hi ha professionals al darrere que ens aporten les dades. L’accés a la informació és tan fàcil a partir de les xarxes que la gent cada vegada està menys disposada a pagar per ella. Una altra diferència és que la informació tindrà un valor diferent depenent de qui la consumeix: s’ha de saber interpretar.
L’accés a la informació és un dels punts de debat d’aquest món: n’hi ha tanta que no sabem distingir-la, seleccionar-la, avaluar-la, etc. A Internet, per exemple, hi conviu tot tipus d’informació: banal i important. S’ha debatut molt aquest tema de l’excés d’informació (article de Franganillo: l’excés d’informació cada vegada ens impedeix més seleccionar la informació que és important  ansietat informativa). Internet ha eliminat el filtre de publicació que abans representaven les editorials, de manera que ara trobem una gran quantitat d’informació irrellevant i no som capaços de distingir-la de la informació realment valuosa. [Big Bang Data  Big data: dades massives] Amb aquesta gran quantitat d’informació, cal una ciència que la gestioni, i d’aquí neix la documentació: la ciència que gestiona la informació per fer-la accessible. És una pràctica professional: es gestionen buscadors a internet, bases de dades, biblioteques... També és una activitat econòmica: es pot muntar una empresa que vengui informació. La documentació és l’evolució natural del que abans s’anomenava biblioteconomia, el que abans gestionava biblioteques. Des de mitjan segle XX, en què la informació es troba en altres canals i espais d’emmagatzematge que no són les biblioteques, el nom li queda petit i passa a ser la documentació (ciència que estudia la gestió de la informació enregistrada en documents). En anglès és Information science, ciències de la informació. En castellà, però, Ciencias de la información està associada al periodisme. Un nom proposat és la infonomia.
Documentació i traducció Es considera que la documentació ha de ser una de les competències del traductor. Per exercir la seva professió, el traductor ha de tenir:  competències gramaticals: dominar les seves llengües de treball  competències socioculturals: no només es tradueixen paraules, sinó visions del món, conceptes, etc. S’ha de conèixer molt bé el tema del text que s’està traduint  competències comunicatives: el traductor ha de saber expressar-se Aquestes són les tres competències troncals, però també hi ha competències instrumentals:  competència informàtica  competència documental: no posseïm el coneixement, per tant, necessitem documentar-nos sobre temes que no dominem de manera ràpida i eficient a fi de resoldre els problemes de traducció ...