tema 2: l'empresari (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 13
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 2: L'Empresari 1. Concepte i clases d'empresari Empresa: L'activitat econòmica dirigida al mercat de bens i servis que es constitueix per obtenir uns beneficis.
Empresari: Un empresari és una persona fisica o jurídica que professionalment en nom propi exercita la activitat d'organitzar els elements precisos per a la producció de bens i serveis per al comerç.
- Física o individual: Una persona que se la pot veure i observar. (Autònom) - Jurídica o social: Una o varies persones que veiem. (Societat) 3. Responsabilitats de l'empresari 3.1 Empresari físic 1 – Principi de responsabilitat de l'article 1911 del codi civil: El deutor respon de tots els seus deutes amb tots els seus bens presents i futurs.
2 – Principi de responsabilitat de l'article 1903 del codi civil. Principi de responsabilitat extraconractual. Determina que l'empresari respon no només per la responsabilitat dels contractes que firma sinó que també per qualsevol acte que produeixi uns danys.
-> El codi de comerç de l'article 6 al 12: La responsabilitat de l'empresari casat: 1 – Tot empresari casat queda obligat amb els seus propis bens i en tots aquells bens que ha obtingut fruit de l'exercici econòmic.
2 – Pels bens comuns adquirits al marge de l'activitat econòmica, perquè aquests bens entrin dins de la responsabilitat de l'empresari és necessari el consentiment de les dos persones que formen el matrimoni.
3 – La responsabilitat pot entendres als bens de l'altre persona (conyugue) si l'altre persona manifesta el seu consentiment exprés.
3.2 Empresari jurídic Requisits en que es requereix el dret: 1 – Anar al notari i fer una escriptura pública de la constitució de la societat.
2 – Inscriure’s al registre mercantil (Per l'empresari jurídic és obligatòria d’inscripció al registre mercantil i en canvi l'empresari físic és opcional) -> Tot empresari per realitzar un negoci ha de tenir un capital i el seu objectiu es guanyar beneficis.
4. La comptabilitat És obligatori portar-la ordenada per els dos tipus d'empresari.
4.1 Codi de comerç, article 25.1: És una obligació legal que ha de complir tot empresari, ja que hi ha gent interessada en observar els seus contes. (Estat, el propi empresari i clients, proveïdors, socis...) 4.2 Codi de comerç, article 34.1: Exigeix a portar el llibre diari, que permet observar el seguiment cronològic de totes les operacions tan econòmiques com contables que ha fet l'empresa.
I el llibre d’inventaris i comptes anuals. El de inventaris és la relació dels bens que tens, en canvi els de comptes anuals són els balanços de la seva activitat econòmica i s'han de legalitzar per el registre mercantil.
Cada final d'exercici econòmic s'ha d'aprovar els comptes anuals per veure si tenim beneficis o pèrdues i que fem amb els beneficis.
Si volem consultar els comptes d'una empresa podem accedir a l'informàtic final.
5. Llei concursal El concurs de creditors està regulat per la llei 22/2003 de 9 de juliol que és l'anomenada “Llei concursal” que atura totes les accions dels creditors i cobra els seus deutes, i els administradors concursals van obrint diferents fases amb un doble objectiu: - Salvar l'empresa i guanyar temps per pagar els deutes. (Aixecar concurs si surt bé) - Si no surt bé liquidació i repartiment, vendre tot el de l'empresa.
6. Col·laboradors de l'empresari Regulats en els articles 2821 al 302 del codi de comerç. Hi ha dos tipus de col·laboradors de l'empresari: 6.1 Factors o apoderats o gerents Aquella persona qui l'empresari diposita la seva confiança perquè actuï en nom de l'empresari.
Això s'aconsegueix anant a un notari o amb un factor notari que és que ja porta tants anys representant a l'empresari que la gent de l'entorn ja sap que ho fa.
En cas de perdre la confiança amb la persona pots anar al notari a treure'l o fer una carta a la gent que sap que el representa.
6.2 Depenenst simples Tots aquells que no tenen poder de representació només ajuden a l'empresari i han d'actuar en diligència i bona fe.
...Comentario de mmercademellinas en 2016-12-29 13:41:30
muy buenos apuntes, todos en general