Epigenètica (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

EPIGENÈTICA En el laboratori, si barregem seqüencies complementàries (sintetitzades comercialment) de DNA, formaran una doble hèlix, amb una determinada estructura o plegament tridimensional.
Però, in vivo (en la cèl∙lula) són els factors (proteïnes) que interaccionen amb el DNA (és a dir, l’epigenètica) que determinen l’estructura de la doble hèlix (el DNA), i en definitiva la seva funcionalitat.
Epigenètica: Estudi modifiquen l’activitat gènica), però sense seqüència.
Canvis l'expressió genètica cel∙lulars.
de factors que del DNA (expressió modificació de la heretables en o dels fenotips Variants de les histones canòniques Són histònica NO canòniques. El gens que les codifiquen presenten les característiques “normals” dels gens en cèl∙lules eucariotes: tenen “introns”, els corresponents mRNAs amb modificació poliA en l’extrem 3’, i estan localitzats en en regions determinades del genoma (en el genoma humà, no en els cromosomes 1 o 6.) -Activació expressió gènica: H3.3, H2A.Z -Formació heterocromatina: macroH2A (inactivació d’un cromosoma X) -Formació del centròmer: CENP‐A -Reparació DNA (doble hèlix): H2A.X La variant CENP‐A de la H3 participa en la part del centròmer dels cromosomes. Uneix cinetocor‐ cromosoma.
Metilació DNA Metilació Metilació d’un resta de citosina. La metilació del DN es relaciona amb el sileciament de gens (repressió gènica).
(5’‐CG‐3’) El substrat és la “C” en un dinucleòtid “CG”.
“CpG” indica “C‐fosfat‐G”, per representar que formen part de la seqüència, no d’una doble base (aparallement “CG”). En mamífers, entre el 70‐80% dels dinucileòtids 5’‐CpG‐3’ estan metilats Una illa CpG és una regió del genoma que presenta una concentració de dinucleòtids “CpG”. Generalment, les illes CpG no estan metilades, i les illes CpG dels promotors, participen en els processos de regulació de l’expressió gènica.
EPIGENÈTICA El patró de metilació del genoma es conserva en la replicació (fase S del cicle cel∙lular).
...