Sessió sobre sense llar (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Criminología y Políticas Públicas de Prevención - 2º curso
Asignatura Exclusió Social i Criminalitat Urbana
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
Descargas 37
Subido por

Vista previa del texto

Exclusió social EL SENSELLARISME Concepte “Totes les persones que no poden accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, sigui per raons econòmiques o altres barreres socials, sigui per què presenten dificultats personals per dur una vida autònoma”.
Dragana Avramov (FEANTSA) Tipus SITUACIÓ CATEGORIA CONCEPTUAL CATEGORIA OPERATIVA 1. Viuen en un espai públic (sense domicili) Sense sostre 2. Pernocten en un alberg i/o són forçats a passar la resta del dia en un espai públic 3. Viuen en albergs i centres per a persones sense llar Sense llar 4. Viuen en refugis per a dones Sense habitatge 5. Viuen en allotjaments temporals reservats als immigrants i als demandants d’asil 6. Viuen en institucions: presons, centres d’atenció sanitària, hospitals, etc.
7. Viuen en allotjaments de suport 8. Viuen en un habitatge insegur, sense pagar lloguer Habitatge insegur Exclusió de l’habitatge 9. Viuen sota l’amenaça de desnonament 10. Viuen sota l’amenaça de violència 11. Viuen en una estructura temporal Habitatge inadequat 12. Viuen en un habitatge no apropiat 13. Viuen en un habitatge massificat Font: FEANTSA 1 Exclusió social Factors explicatius Factors estructurals  Mercat laboral  Facilitat per aconseguir hipoteques  Polítiques d’habitatge  Immigració  Ajuts d’habitatge Factors individuals  Educació  Relacions familiars: feminització de la pobresa  contradicció  País de procedència  Addiccions Perfil de les persones sense sostre    Perspectiva tradicional o folk  condicionada pels mitjans de comunicació Perspectiva dels lobbys polítics  persones sense llar com a problema Perspectiva científica  víctimes Polítiques Punitives  Hongria i Espanya (Ordenança 2005)  Multar i perseguir a aquelles persones que creen una mala imatge per a la ciutat  Polítiques repressives Preventives  Pretenen evitar que els ciutadans arribin a tal situació mitjançant ajuts  Polítiques socials 2 Exclusió social Apunts Definició   ETHOS – FEANTSA - descriuen situacions d’exclusió residencial “Els sensellar” – Col·lectiu? Perfil? No és un col·lectiu amb interessos comuns. Són invisibles per a la ciutat.
Exclusió residencial -> comporta altres tipus d’exclusió Relació entre exclusió residencial - sensellarisme - Crisi hipoteques Polítiques d’habitatge Relació entre immigració – sensellarisme - Protecció institucional (Inseguretat jurídica per no tenir la nacionalitat) Xarxa (Protecció social molt feble) Sobrerepresentació de immigrants en la PAH - Exigència de majors mesos de fiança per als immigrants - No tenen accés als lloguers i els bancs els ofereixen hipoteques amb interessos molt baixos, que acaben per no poder pagar-los.
Relació entre mercat laboral – sensellarisme Dificultat per entrar al mercat i dificultat que el mercat laboral et tregui d’aquesta situació.
 PIRMI  RAI Relació entre salut – sensellarisme - - Salut mental. Les persones sense llar amb problemes mentals van a parar a centres d’atenció a persones sense llar ja que als centres psiquiàtrics no hi ha recursos per atendre-les immediatament. Es procediment és llarg, és per això que les persones apareixen i desapareixen.
Addiccions. Tant abans d’acabar en situació de sensellarisme com després és una interacció circular. Les addiccions no es poden tractar com un problema aïllat. Els albergs no acullen persones begudes ja que la exigència suposa que primer s’han de tancar les addiccions per poder accedir a les ajudes.
3 Exclusió social Polítiques  Què s’està fent? Model d’atenció lligat a la concepció de sensellarisme com a col·lectiu amb un perfil comú i amb tendència a l’exclusió social severa.
El servei intenta reconvertir a les persones a partir d’un model de transició en què s’han d’anar superant diverses etapes: Carrer, CPA, Recursos de mitjana-llarga durada, Pisos d’inclusió i Vida autònoma.
Per tant, les polítiques que s’apliquen estan lligades al vincle amb la definició.
 Propostes alternatives Cal tenir en compte que mentre hi hagi capitalisme, sempre hi haurà exclusió.
En el context existent, què es proposa per fer les coses diferents? S’estan portant a terme iniciatives que posen per davant l’accés a l’habitatge (Housing first).
Calen polítiques d’habitatge que evitin que la gent entri (vessant preventiva), una reconversió de l’escala de transició + canvis en les institucions i canvis en la responsabilitat de les persones en el seu propi procés  Estigmatització i criminalització Es busca una bona imatge de cara al turisme. Hi ha una lluita per l’espai públic on hi ha gent que fa nosa. Rendibilitat electoral.
Dades a nivell nacional -> suposen el 25% de les persones sense sostre 4 ...