Tema 16. Riscos laborals (2011)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 2
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Risc ambiental Tema 16: Riscos laborals Normativa que tracten els riscos laborals: ISO 14000  Universal EMAS països UE 1. Accidents laborals: Ocurrència i impacte La ocurrència d’aquest tipus d’accidents és molt elevada a Espanya. Els morts ferits i malalts són més elevats comparats amb els morts i malalts provocats per riscos naturals i industrials.
Són mortalitats difuses en el temps i espai, i fa que passi desapercebuda (com els accidents de cotxe).
La tendència en els últims anys és a la disminució, el sector més afectat per aquest tipus d’accident és el de la construcció.
Perfil: 800 persones mortes/any - Contracte precari estat espanyol - Que sigui immigrant - Empresa petita Cada vegada les lleis s’apliquen millor + crisi econòmica = disminució de l’accidentalitat en el treball.
A partir del 200, tendència a la disminució, fins i tot en moments d’expansió laboral (2004, boom immobiliari).
La subcontractació és molt important en el nostre país. S’han donat casos de fins a 15 empreses subcontractades. Una llei limita les subcontractacions a 3 empreses i que tinguessin un cert % de treballadors fixes. Al final de la cadena de subcontractació els empreses tenen més riscos.
Relació entre accidents laborals i contractes temporals: 60% dels treballadors amb contractes temporals.
De manera creixent els accidents laborals els pateixen els immigrants. Causes: més rotació de feina, més temporalitat, problemes de llengua...
2. La llei de riscos laborals de 1995 Reformada l’any 2003.
Objectiu: Promoure la salut i la seguretat en el lloc de treball. És obligació dels treballadors i l’empresa evitar els riscos laborals.
Moltes empreses no tenen els mitjans per desenvolupar les tasques de formació i informació, i per tant, decideixen contractar les mútues perquè serveixin com a assegurança pels treballadors.
Amb la nova llei tenen més importància perquè les mútues ara fan tasques de: a. Serveis de prevenció: mitjans humans i materials per afrontar els riscos.
b. Delegats de prevenció: representants dels treballadors c. Comitès de seguretat: (empreses > 50 treballadors) òrgan amb funció de consultoria.
Totes les empreses han de fer plans de prevenció del risc. S’ha de dur a terme exercicis d’avaluació del risc La llei s’ha mostrat efectiva si veiem el historial amb accidents laborals. Espanya té la taxa més alta d’accidents de tot Europa.
Un estudi de la CEOE (2006)es van entrevistar 900 treballadors de totes les empreses de l’estat i de diferents sectors. 54% actuen de manera correcta davant del risc, 16% utilitza les mesures preventives però no sempre, la resta no les utilitza de manera freqüent perquè no es considera vulnerable o exposats al risc.
3. Avaluació del risc Totes les empreses ho han de fer, la Generalitat va fer una guia per la PIME.
Primer de tot s’ha d’identificar el risc, després l’avaluació del risc, possibles mesures del risc allà a on sigui possible i aplicar mesures correctores.
...