Seminari 14 (2014)

Trabajo Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Medicina - 1º curso
Asignatura Estructura i Funció Cel·lular
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 09/02/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Seminari 14-Tema 18 Proteïnes motores BC 2013-14 El NGF (“Factor de Creixement Nerviós”) és una molècula que promou la supervivència d’alguns tipus de neurones. Actua unint-se a un receptor tirosina kinasa anomenat “Trk”. Quan NGF s’uneix a Trk, aquest s’autofosforil·la en tirosines i transmet els seus efectes biològics a través d’una cascada de senyalització que culmina en la expressió/repressió de gens al nucli i en la supervivència neuronal. Els ganglis raquidis són ganglis nerviosos que es troben al costat de la medul·la espinal i que innerven la pell. La pell produeix petites quantitats de NGF, i s’ha vist que les neurones del gangli raquidi en cultiu sobreviuen en presència de NGF.
Una sèrie de experiments in vivo i in vitro tracten d’explicar com el NGF produït a la pell pot exercir els seus efectes de supervivència als cossos cel·lulars, que es troben a distàncies molt grans per a la cèl·lula.
Al primer d’aquests experiments es va injectar NGF marcat radioactivament (I125NGF) a la pell d’un ratolí. Al cap de 8 hores es va tallar el nervi ciàtic (que va del gangli raquidi a la pell) i es va incubar a 4ºC o a 37ºC durant 1 hora, amb un bany de medi de cultiu a banda i banda (Figura A). Posteriorment es va mesurar la radioactivitat als banys proximal (prop del gangli) i distal (prop de la pell) així com als segments indicats (Figura B).
Seguidament es va injectar nocodazol (que causa la despolimerització dels microtúbuls) i es va repetir l’experiment (figura C) Una altra sèrie d’experiments, aquesta vegada in vitro, van consistir en el cultiu de les neurones en cambres de Campenot. En aquestes cambres es poden mantenir els cossos cel·lulars des les neurones en un compartiment i els axons en l’altre. Les molècules no poden travessar la cambra a no ser que sigui a través dels axons: Si posem NGF al compartiment del axons (DA) i mirem el nombre de cèl·lules mortes (apoptòtiques) surt aquesta gràfica: Si ara repetim l’experiment fent servir K252a, que és un inhibidor de l’activitat kinasa de Trk, passa el següent: Amb les dades anteriors heu d’hipotetitzar un mecanisme mitjançant el qual el NGF promou la supervivència a distància. Heu de recolzar cadascuna de les vostres afirmacions amb els resultat del experiments anteriors, per exemple: “el NGF causa l’elevació del cAMP als axons, com demostra la gràfica X”.
Segons es mostra en el primer experiment el NGF es transporta a través de l’axó des de la zona distal propera a la pell a la zona proximal en condicions de temperatura corporal (37ºC). Quan rebaixem els valors de la temperatura, 4ºC, la quantitat de NGF radioactiu proper al gangli disminueix del que es dedueix que el transport s’ha vist afectat, en aquest cas a causa de l’inici de la despolimerització dels microtúbuls responsables de dur a terme aquest transport.
Això es pot justificar a través de l’experiment reflectit en la gràfica C consistent en la injecció de nocodazol. L’agent causant de la despolimerització dels microtúbuls s’injecta al segon segment. En el segment immediatament anterior (3) la quantitat de NGF és molt alta, per contra en l’immediatament posterior (1) aquesta quantitat és molt petita, quasi nul·la.
Observant les gràfiques del segon experiment podem justificar que, tal com figura a l’enunciat, la presència de NGF està altament relacionada amb la supervivència neuronal.
Amb l’addició del K252a en diferents parts podem inferir en aquesta relació. Si afegim el NGF a l’axó conjuntament amb l’inhibidor l’apoptosi es generalitzada. En canvi, si afegim NGF directament al soma o cos neuronal i K252a a l’axó l’apoptosi es redueix molt notablement. És a dir, que el transport de NGF està fortament relacionat amb el transport de l’inhibidor. Diríem que el l’inhibidor requereix la presència de NGF per ser transportat a través de l’axó.
El NGF actua sobre els receptors tirosina quinasa, per tant, la seva funció de promoure la supervivència cel·lular va en funció de la presència o no d’aquest receptor. Aquest receptor seria present tant en el soma com en l’axó.
...