Practica 8 (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Economía - 1º curso
Asignatura Introducción economía
Año del apunte 2015
Páginas 7
Fecha de subida 10/03/2015
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

PRÀCTICA 8 Exercici 1 a) Allò a què es renuncia quan s’emprèn una acció s’anomena cost d’oportunitat.
b) El cost total mitjà és decreixent quan el cost marginal és inferior a ell i creixent quan el cost marginal és superior a ell.
c) Un cost que no depèn de la quantitat produïda és un cost fix .
d) A la indústria de gelats en el curt termini, comprèn el cost variable de la nata i del sucre, però no el de la fàbrica.
e) Els beneficis són iguals a l’ ingrés total menys el cost total .
f) El cost de produir una unitat més és el cost marginal.
Exercici 2 Hores 0 Quantitat de peix (quilos) 0 Producte marginal 10 1 10 8 2 18 6 3 24 4 4 28 2 5 30 b) La funció del productor és creixent però cada cop creix en menor quantitat, per tant, el creixement decreixent.
marginal és c) Hores 0 1 2 3 4 5 Quantitat de peix (quilos) 0 10 18 24 28 30 Cost Fix 10 10 10 10 10 10 Cost variable 0 5 10 15 20 25 Cost total 10 15 20 25 30 35 La corba de cost total és creixent i constant ja que el cost variable augmenta sempre la mateixa quantitat respecte a una hora més de treball.
Exercici 3 Q P u 0 Cost fix 100 Cost variable 0 Cost total 100 CMg CTMi n/a 5 1 100 5 105 105 5 2 100 10 110 55 5 3 100 15 115 38,3 5 4 100 20 120 30 5 5 100 25 125 25 5 6 100 30 130 21,6 5 7 100 35 135 19,28 5 8 100 40 140 17,5 5 9 100 45 145 16,11 5 10 100 50 150 15 b) c) El cost marginal no varia. Un canvi en la producció sempre mostra el mateix canvi en el cost total. Sempre que la producció augmenta en una unitat, el cost total augmenta 5€ Exercici 4 Q 0 1 CT 200 210 CV 0 10 CF 200 CMg(s/t) CMg(s/cv) 10 10 200 10 2 220 20 3 240 40 4 280 80 5 360 160 6 520 320 7 840 640 200 210 100 10 110 66,6 13,33 80 50 20 70 40 32 72 33,3 53,33 86,66 28,57 91,43 120 160 200 320 10 80 200 160 200 40 200 80 CTMi n/a 20 200 40 CVMi n/a 10 200 20 CFMi n/a 320 a) El cost fix de l’empresa és de 200 € c) El cost marginal és el mateix sigui sobre el cost variable o sobre el cost total.
d) El CFMi disminueix a mesura que augmenta la quantitat produïda. El CVMi augmenta a mesura que augmenta la quantitat produïda. I el CTMi disminueix fins que arriba a la 4 unitat produïda. A partir de la 5a unitat el cost total torna a augmentar.
e) l’escala eficient és quan es produeix la 4a unitat ja que és quan es redueix al màxim els costos totals de l’empresa.
Exercici 5 Talla la gespa per 27 € CT diari: 280 € CF: 30 27 € x 10 jardins = 270 € d’ingressos.
B = I – C = 270 – 280 = -10 € A curt termini en Bartomeu si tanca tindrà més pèrdues que si treballa, ja que només en perd 10 i si no treballa en perd 30 per dia. Per tant, en Bartomeu hauria de sortir del mercat ja que els ingressos totals són inferiors als costos variables.
Exercici 6 Q CT IT Ben IMg CMg 0 8 0 -8 1 9 8 -1 8 1 2 10 16 6 8 1 3 11 24 13 8 1 4 13 32 19 8 2 5 19 40 21 8 6 6 27 48 21 8 8 7 37 56 19 8 10 a) l’empresa ha de produir 5 ó 6 unitats per tal de maximitzar beneficis.
b) Es tallen a la quantitat entre 5 i 6. En el punt on es tallen té a veure perquè és el punt en que l’empresa maximitza els seus beneficis.
c) es troba en una industria competitiva ja que aconsegueix maximitzar els beneficis fent que l’ingrés marginal menys el cost marginal sigui igual a cero.
Exercici 7 Q 0 CF 16 CV 0 CVMi n/a CT 16 B(10) CTMi -16 n/a CMg 1 1 16 1 1 17 -7 17 3 2 16 4 2 20 0 10 5 3 16 9 3 25 5 8,33 7 4 16 16 4 32 8 8 9 5 16 25 5 41 9 8,2 b) si el preu és de 10. Si produeix 2 unitats i les ven no obtindrà pèrdues ni guanys. Per tant si ven 5 obtindrà un màxim de beneficis que serà de 9.
c) el preu baixarà, la oferta disminuirà demanda augmentarà.
11 6 16 36 6 52 8 ni 8,66 Exercici 8 En una petita ciutat hi ha molts supermercats rivals, que tenen el mateix cost marginal constant.
a) Mostreu en un gràfic del mercat de productes alimentaris la corba de demanda (amb pendent negatiu) i el cost marginal, la quantitat i el preu d’equilibri, l’excedent del consumidor, l’excedent del productor i l’excedent total.
b) Ara suposeu que els supermercats independents es fusionen i formen una cadena. Mostreu en un nou gràfic el nou equilibri, l’excedent del consumidor, l’excedent del productor i l’excedent total. Quina és la transferència dels consumidors als productors en relació amb el mercat competitiu? I la pèrdua irrecuperable d’eficiència? i la Exercici 9 Preu 100 Quantitat 0 Cost fix 1.000.000 Benefici -2.000.000 CMg C total 2.000.000 I total 0 10 90 100.000 1.000.000 6.000.000 90 3.000.000 9.000.000 10 80 200.000 1.000.000 12.000.000 70 4.000.000 16.000.000 10 70 300.000 1.000.000 16.000.000 50 5.000.000 21.000.000 10 60 400.000 1.000.000 18.000.000 30 6.000.000 24.000.000 10 50 500.000 1.000.000 18.000.000 10 7.000.000 25.000.000 10 40 600.000 1.000.000 16.000.000 -10 8.000.000 24.000.000 10 30 700.000 1.000.000 12.000.000 -30 9.000.000 21.000.000 10 20 800.000 1.000.000 6.00.000 -50 10.000.000 16.000.000 10 10 900.000 1.000.000 -2.000.000 -70 11.000.000 9.000.000 10 0 1.000.000 1.000.000 -12.000.000 a) triarà vendre entre 400.000 i 500.000 llibres a un preu de entre 60 i 50 euros.
b) que quan més alt o més baix sigui el preu, l’ ingrés marginal serà més llunyà a cero. Als preus mitjos l’ ingrés marginal s’apropa més a 0, això vol dir que maximitza el benefici.
c) es tallen en la quantitat entre 400.000 i 500.000.
e) vendria les mateixes unitats però se li reduiria en 1 milió els seus beneficis.
IMg -90 12.000.000 0 ...