TEMA 10. Integració del metabolisme (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Bioseñalización y metabolismo
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 02/01/2015
Descargas 43
Subido por

Descripción

Apuntes realizados con las anotaciones de clase y el material visto.

Vista previa del texto

BIOSENYALITZACIÓ I METABOLISME Tania Mesa González 2º CURS BIOLOGIA UAB TEMA 10: INTEGRACIÓ DEL METABOLISME RESERVES ENERGÈTIQUES I METABOLISME ESPECÍFIC DE TEIXIT  El fetge processa i distribueix nutrients: glúcids, lípids i aminoàcids.
 El teixit adipós emmagatzema i aporta àcids grassos.
 El teixit adipós marró és termogènic.
 Els músculs obtenen i utilitzen ATP pel treball mecànic  El cervell utilitza energia pels impulsos elèctrics  Envia senyals als altres teixits.
 La sang transporta O2, metabòlits i hormones.
- El glicogen no és la principal font de reserva, sinó que ho son els triàcidglicerols i en segon lloc les proteïnes.
- La importància del manteniment de glucosa circular.
 Els nivells normals es troben al voltant del 4,5/ 5 milimolar.
 Si baixa per sota del 60 pot haver problemes a nivells neurològics.
 Si baixa dels 2,5 milimolars poden haver convulsions.
ESPECIALITZACIÓ METABÓLICA DELS TEIXITS EN MAMÍFERS ALTERACIONS METABÒLIQUES AL FER EXERCICI - Si és un exercici moderat (reps)  ag, cosos acetonics i la glucosa a la sang (aeròbic) - Exercici molt fort  degradar el glicogen muscular(anaeròbic) - Hi ha un component que actua com a tampó que es la fosfocreatina, que si la intensitat es baixa es degrada poc, però si la intensitat es alta tendeix a degradar-se, desencadenant a la gluconeogènesis per a recuperar els nivells de glucosa.
INTERACCIÓ METABÒLICA AL INGERIR ALIMENT - S’aprofita la glucosa per a formar glicogen o per a iniciar la glicòlisi i produir energia.
INTERACCIÓ METABÒLICA EN EL DEJUNI ALTERACIONS METABÒLIQUES EN DIETES HIPERCALÒRIQUES - Tot el metabolisme degrada tot el que pugui.
- Hi haurà un gran augment de degradació de greixos, que van a parar al mitocondri y pel seu excés d’acumulació pot causar un estrés mitocondrial - El receptor d’insulina deixen de ser funcionals.
EFECTES DE LA ADRENALINA (EPINEFRINA) - L’adrenalina també regula el metabolisme ALTERACIONS METABÒLIQUES A L’ESTRÈS: Efectes del cortisol.
- Promou un increment en la mobilització dels triacilglicerols de reserva. Els àcids grassos alliberats a la sang son utilitzats com a combustible pels diversos teixits. El glicerol és utilitzat pel fetge a la gluconeogènesi.
- Promou un increment en la degradació de proteïnes musculars. Els aminoàcids passen a la sang i son captats pel fetge que els utilitza per a la gluconeogènesi.
- Incrementa l’expressió de la PEP carboxiquinasa hepàtica el que condueix a un increment fort de la gluconeogènesi.
- La glucosa produïda es emmagatzemada com a glicogen al propi fetge o surt cap a la sang per a ser utilitzada per altres teixits.
- En conjunt, el cortisol contraresta els efectes de la insulina.
...