Resumen tema 2 (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Introducción a la economía
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 08/10/2014
Descargas 0

Descripción

Apuntes resumidos con palabras clave de cada tema

Vista previa del texto

LLIÇÓ 2 POBLACIÓ I MERCAT DE TREBALL 2.1 Participació de la població en l’activitat econòmica Les fórmules per conèixer la taxa d’activitat i la d’atur són: Taxa d’activitat = població activa / població a partir dels 16 anys x 100 Taxa d’atur = població aturada / població activa X 100 L’atur por estar provocat tant per: 1. Pèrdua del lloc de treball 2. Inactiu que s’incorpora al mercat de treball i no troba feina Hi ha diferents tipus d’atur: 2.2 Formació de la mà d’obra i producció La qualificació permet obtenir uns ingressos salarials més grans i una probabilitat més gran de formar part de la població activa i estar ocupat.
Respecte a l’activitat: - La dificultat d’incorporar-se al mercat laboral disminueix amb el nivell d’estudis.
- Les taxes d’activitat entre homes i dones s’igualen entre aquells amb estudis superiors.
Respecte als ingressos: - Diferència salarial entre les dones major.
- Augmenta la diferència si augmenten els estudis.
A Espanya el talent es premia poc tenint en compte: 1. Sobrequalificació 2. Salaris dels més qualificats poc diferenciats dels de menor nivell de qualificació 3. Inestabilitat laboral 2.3 El mercat de treball: teories econòmiques - Mercat de treball: conjunt de processos de contractació dels treballadors per part dels empresaris.
2.3.1 Teoria neoclàssica (tradicional) Assegura que el problema són els salaris. Si ∨ Salari treballa més gent.
La teoria suposa que els salaris (nominals o reals) són flexibles i per tant sempre poden assolir un equilibri de mercat. Així, l’atur és exclusivament resultat d’un salari excessiu per sobre del d’equilibri (per tant, voluntari), i es tractarà d’un atur voluntari que es podria eliminar si els treballadors acceptessin treballar a salaris nominals o reals més baixos. S’han de flexibilitzar al màxim els salaris i aconseguir que el mercat de treball sigui competitiu, tenint en compte que sempre hi haurà una taxa d’atur natural.
En aquest punt hi ha equilibri i no hi ha atur Ha tingut desenvolupaments: - Teoria dels salaris d’eficiència: contra ∧ treball = ∧ diners però s’ha d’arribar a equilibri.
- Teoria dels contractes implícits: si els salaris són =, ∧ Atur i més recessió.
- Teoria de la recerca d’ocupació: ∧ formació (Polítiques Actives) ∨ subsidis (Polítiques Passives) - Teoria del Mismatch o desajust.
o Qualificacions: algunes feines no tenen demanda o Geogràfic: manca de mobilitat de mà d’obra - Treballadors interns/externs (insiders/outsiders): Insiders protegits pel cost d’acomiadament. Outsiders despatxats en temps de crisi. Per tant, eliminar Insiders i tothom Outsider.
2.3.2 Teoria keynesiana Assegura que el problema és la demanda. Si Dreal ∠ Desperada = ∨ Ocupació = ∧ Atur. L’atur és involuntari.
CONSUM PRIVAT PÚBLIC DEMANDA PRIVAT INVERSIÓ PÚBLIC CENTRAR-NOS EN INVERSIÓ PÚBLICA PER L’EFECTE MULTIPLICADOR 2.3.3 Teoria Institucionalista Assegura que el problema és el lliure mercat. Calen polítiques públiques per solucionar els problemes que genera el mercat.
2.4 Mercat de treball: evidència empírica Ø Dècada de 1970 (1975 – 1982) Gran augment de l’atur per gran destrucció del treball.
- Atur neoclàssic: augments de costos salarials per sobre de la productivitat i increment fiscal sobre el treball.
- Estructuralisme (institucionalisme): atur per factors institucionals, com obertura exterior, fi de l’emigració exterior i tornada d’emigrants...
Ø Dècada de 1980 o Primera meitat (1980 – 1985) § Atur keynesià: aprofundiment de la crisi anterior per l’augment del tipus d’interès per reduir la inflació o Segona meitat (1985 – 1990) § Període de creixement econòmic que genera ocupació però en què la reducció de l’atur és menor de la que s’esperava.
Ø Període de 1990 – 2000 o Primera meitat 1990 – 1995 § Atur keynesià: greu recessió o Segona meitat 1995 – 2000 § Fort creixement de l’ocupació i reducció de l’atur Ø Període de 2000 – 2011 o Període 2000 – 2007 § Fortíssim creixement de l’ocupació i reducció de la taxa d’atur.
o Període 2007 – 2011 § Destrucció d’ocupació amb molt creixement de l’atur. El problema és la demanda.
EUROPA: ∧ IPC = ∧ INT = ∨ Demanda = ∨ IPC = ∧ Atur (a ESP + bèstia) ∧ INT = préstec + car = ∨ Consum = ∨ Inversió = ∨ Demanda ∧ IPC = ∧ INT = ∨ Consum = ∨ Inversió = ∨ Demanda = ∧ Atur = ∨ Preus ...