E-mail, el protocol SMTP i la seva estructura (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Informática - 3º curso
Asignatura Xarxes i Protocols de Comunicació
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/06/2014
Descargas 1

Descripción

E-mail, el protocol SMTP i la seva estructura

Vista previa del texto

Daniel Martinez Heredia XARXES I PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ RESUM EXECUTIU SESSIÓ 8 A la sessió 8 hem après sobre E-mail, el protocol SMTP i la seva estructura.
SMTP Symple Mail Transfer Protocol és un protocol de xarxa molt simple que serveix per enviar i rebre (transferència) correus d’un servidor a un altre mitjançant una connexió punt a punt. És un protocol que treballa amb TCP i com a predeterminat el port 25 i només pot enviar informació codificada amb caràcters car de NVT-7bits.
Per tal de poder enviar informació amb caràcters de més de 7bits, 7bits, es fa una codificació, que desprès es tornarà a fer inversament amb l’estàndard MIME, per que el destí el pugi llegir tal i com ha sigut enviat.
Per poder enviar un e-mail, ail, es necessita un UA (User Agent), que seria la aplicació que té el client per enviar o demanar si té correus, i un MTA (Mail Transfer Agent), que seria tot el que hi ha entre el client i el servidor, que té com a tasca transferir el correu del UAorigen al UAdestí. Entre UAorigen i UAdestí pot haver més d’un MTA. IMAP4 i POP3 son protocols de descarrega de correus (UA).
(UA) L’estructura del paquet SMTP és la següent: Codis d’estat del SMTP 2XX – OK 3XX – Necessita més informació 4XX – Error temporal 5XX – Error permanent MIME (Multi-purpose purpose Internet Mail Extension) És un estàndard que serveix per expandir les capacitats limitades del correu electrònic i en particular permet la inserció de documents (com imatges, so i text) en un missatge.
En un correu electrònic estructura el missatge, dient les parts que té, el tipus d’element d’ (IMG, TEXT/HTML, SO...),, les característiques d’aquest i la informació en sí codificada (bits).
Actualment només existeix la versió 1.0 de MIME MIME-VERSION : 1.0 Els tipus de MIME, usats en la capçalera CONTENT-TYPE, CONTENT s'usen per classificar els documents adjunts d'un correu electrònic. Un tipus de MIME està compost de la següent manera: CONTENT-TYPE TYPE : DOCUMENT TYPE/ DOCUMENT CODIFICATION Ex: CONTENT-TYPE TYPE : IMAGE/JPEG CONTENT-TYPE TYPE : TEXT/HTML ...