Resumen general (Formulario) (2014)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Bioquímica - 3º curso
Asignatura Bioestadística
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 04/04/2016
Descargas 6

Descripción

Una hoja de fórmulas a dos caras con un formulario general de la asignatura. Se lo entregué a la profesora de la UAB, así que quizás ya os lo esté pasando.

Vista previa del texto

Estadística descriptiva Freqüència relativa Mitjana Quartils Variància Desviació típica Diagrama de caixes Covariància Coeficient de correlació Recta de regressió Suma de quadrats SQT=SQR+SQNE Coeficient de determinació Probabilitat Càlcul de probabilitats Unió Intersecció Complementari Diferència Freqüència Laplace Probabilitat condicionada Probabilitat composta Probabilitat total Bayes Variables aleatòries Binomials | n=grandària mostra p=probabilitat Normal Binomial Normal Interval de confiança (I) Interval de confiança (II) | t de Student amb n-1 graus de llibertat Interval de confiança (III) Llargada interval 1 Test d'hipòtesis Test per a una població Hipòtesi Lateralitat Estadístic de contrast (unilateral) Estadístic de contrast (bilateral) Test t Test sobre una proporció Test per a dues poblacions Contrast mitjanes Lateralitat Estadístic de contrast Estimació Dades aparellades Test sobre proporcions Anàlisi de la variància (ANOVA) Hipòtesi Suma de quadrats SQT=SQE+SQI Estadístic de contrast (I) Estadístic de contrast (II) Hipòtesi Test χ2 Estadístic de contrast (I) Estadístic de contrast (II) Tests d'independència (I) Tests d'independència (II) Prohibida la venta, però es permet la difusió. /\/\/\/ 2 ...