Tema 4: Teixit cartilaginós (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 1º curso
Asignatura Histologia
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 26/03/2016
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Anna Jimenez Pouget Histologia Tema 4 TEIXIT CARTILAGINÓS - - - - Definició: el teixit cartilaginós és un tipus especialitzat de teixit connectiu.
Constitució:  Cèl·lules (“condròcits”)  Abundant matriu extracel·lular. El condròcit esta envoltat de matriu extracel·lular que ell mateix elabora i manté, intervé en la producció i manteniment de la matriu extracel·lular.
Característiques del teixit cartilaginós:  El cartílag és una estructura “dura i alhora flexible”. Degut a la seva matriu extracel·lular que és “viscosa i elàstica”.
 El fet de ser viscosa vol dir que hi ha aigua  per tant  Rica en glucosaminoglicans sulfatats, metacromàsia, càrregues negatives, PAS positiva… Altres característiques del teixit cartilaginós  No té vasos sanguinis  No té vasos limfàtics  No té terminals nerviosos, axons És una estructura marcadament avascular igual que el teixit epitelial.
Elevat coeficient de creixement El teixit cartilaginós es troba envoltat de teixit conjuntiu dens anomenat: PERICONDRI ALERTA‼ hi ha excepcions:  El cartílag articular NO presenta mai pericondri. Es troba en els discs intervertebrals.
 El cartílag fibrós NO presenta pericondri.
FUNCIONS DEL PERICONDRI - - Presenta capacitat condrogènica. Té capacitat d’originar condròcits.
Les cèl·lules mesenquimàtiques donen lloc a fibroblasts, adipòcits uniloculars, multiloculars… i condròcits.
Des d’una cèl·lula mesenquimàtica fins a un condròcit hi ha una cèl·lula entre mig, un tipus cel·lular entremig, aquesta cèl·lula s’anomena CONDROBLAST. El condroblast esta compromès de forma irreversible a donar descendents que siguin condròcits. Els descendents s’especialitzen i es diferencien i aleshores aquest descendents s’anomenen condròcits. (són els descendents de les cèl·lules mesenquimàtiques, que després generaran condròcits, té capacitat de proliferar, i els seus descendents proliferaran en condròcits.) Com que el teixit cartilaginós és avascular, el teixit conjuntiu dens (té molts vasos sanguinis i limfàtics) és el responsable de la nutrició del cartílag. Gràcies a l’aigua del condròcit, per difusió, tots els nutrients arribaran a totes les cèl·lules del teixit cartilaginós. El mateix que passa en les cèl·lules del teixit epitelial. El pericondri és l’encarregat de nodrir a un teixit cartilaginós que és avascular.
Anna Jimenez Pouget Histologia Tema 4  Funcions del teixit cartilaginós: o Protecció d’òrgans a l’embrió.
o Serveix com a motlle dinàmic per a la formació i creixement d’ossos llargs (húmer, fèmur). L’húmer en l’embrió és de 0.5 mm de teixit cartilaginós.
o Articulació dels ossos.
o Li permet la locomoció als embrions.
o El teixit cartilaginós no es regenera!  Classificació del teixit cartilaginós: Atenent a: - La quantitat de matriu extracel·lular - La abundància relativa de fibres elàstiques i col·làgenes Els dividim en: Cartílag Hialí, Cartílag elàstic i Cartílag fibrós: són idèntics tret d’algunes diferències.
El que diguem del cartílag hialí val per tots, excepte les diferències que diguem.
Cartílag hialí - Cèl·lules: els condròcits són la única cèl·lula que intervé en l’elaboració i el manteniment de la matriu extracel·lular o matriu cartilaginosa.
- A on els trobem a la cèl·lula? En una estructura anomenada CONDROPLAST o LLACUNA (a seques, si diuen alguna cosa més ja no serà del teixit cartilaginós) - Característiques cel·lulars: o Té un nucli molt voluminós amb un nuclèol.
o En el citoplasma hi ha mitocòndries, un Golgi desenvolupat…presenta grànuls de GLICÒGEN i és riquíssim en cisternes del Reticle Endoplasmàtic Rugós, en ribosomes lliures i en poliribosomes. Tot això fa que el seu citoplasma per microscòpia òptica sigui basòfil, per les cisternes del RER, ribosomes i poliribosomes.
o Els condròcits estan presoners de les seves pròpies secrecions. Està totalment rodejat de la matriu extracel·lular de la matriu extracel·lular que ell ha elaborat.
o Entre condròcit i condròcit no trobarem mai unions intercel·lulars. NI UNA.
o Si agafem un teixit cartilaginós i traiem els condròcits, l’espai que queda s’anomena condroplast o llacuna.
- Els teixits cartilaginosos creixen, aportem al sistema nous condròcits, noves cèl·lules. I creixen seguint dues modalitats, dos models: o Aposicional: (a partir del pericondri). Es van posant una cèl·lula sobre l’altre, el teixit anirà creixent. El creixement aposicional és dóna només a partir de la capa condrogènica del pericondri.
o Intersticial: (a partir dels condròcits), pot perdre l’especialització (capacitat d’elaborar matriu) i assolir capacitat proliferativa, dóna lloc a descendents que són condròcits. Els teixits cartilaginosos intersticials generen grups isogènics, que són aquell conjunt de condròcits originats a partir de la proliferació d’un sol condròcit. Aquest conjunt de descendents a l’espai es poden situar de dues maneres.
Anna Jimenez Pouget o Histologia Tema 4 Podem tenir: - Grups isogènics axials: tots els condròcits es disposen seguint un eix.
- Grups isogènics radials: si es disposen a l’espai seguint radis.
Si malmetem el cartílag no el podrem regenerar. Pot créixer, es pot anar fent gran, però allà on es malmeti no es regenerarà. Si fem un forat al cartílag serà substituït per teixit conjuntiu fibrós.
- - Matriu extracel·lular o matriu cartilaginosa o Fibres: - elàstiques - Col·lagen (predomina el col·lagen tipus II típic del teixit cartilaginós) o La matriu extracel·lular del teixit cartilaginós és basòfila (degut als proteoglicans). Presenta una marcada metacromàsia i és PAS (+).
o Glicoproteïnes: Destaquem la codronectina, proteïna que participa en el manteniment de les fibres i la substancia fonamental amorfa.
La matriu extracel·lular NO és uniforme en tota la seva extensió, almenys podem trobar 3 parts: o Càpsula pericelular - És aquella matriu extracel·lular més propera a la cèl·lula i té un gruix de fins a 3 micres.
- Localització dels col·làgens minoritaris, el 9 i 11 - la càpsula pericel·lular protegeix als condròcits de les forces de compressió o Matriu territorial Esta a continuació de l’anterior i te un gruix aproximadament de 50 μm de gruix.
- elevada quantitat de condroitín sulfat (GAG sulfatat) - és aquella part de la matriu més basòfila de totes o Matriu interterritorial - És la resta de la matriu que envolta la cèl·lula.
Anna Jimenez Pouget Histologia Tema 4 Cartílag elàstic Només té una característica diferent: En la matriu extracel·lular del teixit cartilaginós elàstic predominen d’una manera molt important (a lo bèstia) fibres elàstiques, hi ha tantíssimes que emmascaren, oculten a les de col·lagen, n’hi ha, però estan tapades.
El trobem a la laringe i al conducte auditiu extern.
Cartílag fibrós Localització: - En els discs intervertebrals Característiques: - Condròcits alineats Té molt poca matriu extracel·lular, és el que en té menys Fibres de col·lagen del tipus I i II, tots tenen col·lagen del tipus II, però aquest a més en té del I.
No presenta pericondri.
La matriu extracel·lular es acidòfila! En aquesta varietat el condroitín sulfat és substituït per el dermatán sulfat.
...