Tema 1 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 2º curso
Asignatura Nutrició
Profesor G.O.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 19/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Henar Valdanzo Ruano 2 NHD TEMA 1 INTRODUCCIÓ ALIMENTACIÓ • Té moltes definicions (>30).
• L’alimentació consisteix en: - L’obtenció, preparació i ingestió d’aliments.
- Acció de donar o rebre aliments o substàncies nutritives - Subministrament d’energia i matèria primera necessaris per al funcionament de l’organisme.
• L’alimentació és VOLUNTARIA i CONSCIENT.
• Hauríem de pensar que l’alimentació es des de que agafes un aliment fins que el fiques a la boca.
• està relacionada amb una font de salut.
 una alimentació correcta • Malalties associades a FACTORS ALIMENTARIS diabetis, osteoporosi, obesitat...
• Ex: l’ingesta de massa àcids grassos saturats i colesterol pot provocar arteriosclerosi.
• Funcions de l’alimentació: - Calmar la GANA - Proporcionar NUTRIENTS. Ex: després de l’esport.
- Mantenir o recuperar la SALUT. Ex: persona amb desordre alimentari, es a dir, un anorèxic menja per recuperar la seva salut.
- Proporcionar PLAER - Va lligat a la CULTURA de grups ètnics - Té significacions familiars. Ex: menjar de l’avia, quant t’he la fa, encara no t’agrada o no ho vols, t’ho menges per no fer el feo.
• En l’alimentació influeixen els hàbits alimentaris: - Disponibilitat d’aliment actualment no passa, a Espanya almenys.
- Factors socials a vegades relacionat amb factors econòmics.
- Tendències alimentàries - Factors religiosos els indús les vaques, els musulmans el poc...
- Propaganda sobretot nens: regalen coses amb l’aliment...
- Avanços tecnològics plats preparats - Factors econòmics rics, pobres...
- Factors psicològics com els bichos, els vegetarians...
- ...
NUTRICIÓ • La nutrició és el conjunt de processos mitjançant els quals l’organisme rep i utilitza els NUTRIENTS (hidrats de carboni, lípids, proteïnes, vitamines i minerals) i altres substàncies alimentaries. Inclou des de que entra l’aliment a la boca. Es INVOLUNTARI i INCONSCIENT (no t’adones de que estàs digerint l’aliment).
• Segons la OMS (organització mundial de la salut): “conjunt de processos mitjançant els quals els éssers vius incorporen, modifiquen i eliminen substàncies procedents de l’exterior”.
Henar Valdanzo Ruano 2 NHD • Diferències entre Nutrició i Alimentació: - NUTRICIÓ: procés involuntari i inconscient. Ve condicionat pel metabolisme de cada organisme.
- ALIMENTACIÓ: és una acció voluntària i conscient que proporciona al cos una sèrie de components (o productes) nutritius necessaris i/o indispensables.
• FUNCIONS DE LA NUTRICIÓ La nutrició adequada és la que cobreix els següents requeriments: - Els requeriments d’energia a través de la ingestió en les proporcions adequades de nutrients energètics com els hidrats de carboni i els greixos.
- Els requeriments plàstics o estructurals proporcionats per les proteïnes cobrir les necessitats estructurals.(ossos, músculs..).
- Les necessitats de micronutrients no energètics com les vitamines i minerals.
- La correcta hidratació basada en el consum d’aigua.
- La ingesta suficient de fibra dietètica.
DIETÈTICA • Estudia com combinar de manera adequada els aliments per a un subministrament correcte de nutrients en l’estat de salut de l’individu, en temps de salut i en moments de malaltia.
• La combinació adequada d’aliments tindrà en compte la composició química dels aliments i els possibles efectes provocats pels tractaments culinaris que s’aplicaran.
• La dietètica s’encarrega de l’elaboració de menús capaços de subministrar es nutrients requerits per la correcta alimentació dels diferents grups de població o de persones específiques.
• L’esperança de vida està directament relacionada amb l’estat nutricional. Aquest estat influeix també en l’estat físic i psíquic de l’individu.
• La dietètica ajuda a que la nutrició sigui òptima.
DIETA • Elements o productes comestibles que ingereix un individu regularment.
• Conjunt d’aliments que l’individu consumeix aliments que s’inclouen a la dieta • En conseqüència es por parlar de diferents tipus de dieta: - Dieta equilibrada aporta els nutrients necessaris, en proporcions adequades, que necessita l’organisme.
- Dieta desequilibrada - Dieta especial, etc.
ALIMET • Es tota substància o producte de qualsevol naturalesa: sòlida, líquida, natural o transformada, que per les seves característiques, aplicacions, components, preparació, estat de conservació, sigui susceptible de ser habitual i idòniament utilitzat per la nutrició humana.
• És aquell producte que, per les seves propietats NUTRITIVES (el seu contingut en nutrients) i psicosensorials, a l’hora de consumir-lo, aporten els nutrients que contribueixen al manteniment de l’equilibri funcional de l’organisme. És a dir, al manteniment de la SALUT Henar Valdanzo Ruano 2 NHD • CARACTERÍSTIQUES d’un aliment saludable: un aliment ha de ser: - Agradable i desitjable - Aportador de nutrients - Saludable i innocu (des del punt de vista higiènic-sanitari) Un aliment no solament aporta NUTRIENTS. També aporta altres substàncies que poden ser INOCUES o PERJUDICIALS per l’organisme.
Algunes vegades són agradablement saboritzants.
NUTRIENT • Tots els components químics aportats pels aliments que ajuden o contribueixen a satisfer, en major o menor mesura, les necessitats de matèria i energia de l’organisme, i que resulten indispensables pel desenvolupament dels processos metabòlics i per a complir amb les funcions biològiques corresponents. Aquest components proporcionen matèria (estructura, ossos, músculs...) i són protectors i reguladors (processos metabòlics i funcions fisiològiques).
• CLASSIFICACIÓ DELS NUTRIENTS: - Des del punt de vista Químic: o De naturalesa orgànica: substrats de processos de formació d’estructures o transformació d’energia. Tenen C. Ex: hidrats de carboni, proteïnes, lípids.
Altres nutrients que no subministren energia (no són el SUBSTRAT) però són indispensables per que el procés tingui lloc (cofactors) vitamines.
o De naturalesa inorgànica: Acompleixen funcions estructurals (ex:Calci). Actuen com a cofactors o reguladors del metabolisme minerals; aigua. Substàncies minerals, aigua.
- Des d’un punt de vista de la seva SÍNTESI (en el cos humà): o Essencials: No es poden sintetitzar a partir d’altres nutrients, o la interconversió és limitada. Cal ingerir per la dieta.
o NO essencials: Hi ha interconversió d’alguns nutrients pertanyents a un mateix grup, o pertanyents a grups distints. Es pot obtenir a partir d’altres substrats.
Henar Valdanzo Ruano - - 2 NHD Des d’un punt de vista de la seva DIGESTIÓ (en el cos humà): o Principis immediats: components que necessiten un procés metabòlic de digestió per assimilar-los. Hidrats de carboni, proteïnes, lípids.
o Nutriments: components que no necessiten cap procés metabòlic de digestió.
Aigua, vitamines, substàncies minerals, aminoàcids, glucosa.
Des d’un punt de vista de la QUANTITAT A INGERIR: o Macronutrients: són requerits per l’organisme en quantitats relativament elevades (en grams). Hidrats de carboni, proteïnes, lípids, aigua.
o Micronutrients: Són requerits per l’organisme en quantitats molt petites. (en mil·ligrams o micrograms). Vitamines, substàncies minerals.
• FUNCIONS DELS NUTRIENTS: energètics, plàstics, reguladors): ...