Tema 4. Els costos laborals, la productivitat i els costos laborals unitaris. (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Economía - 3º curso
Asignatura Economía Sectorial
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 37
Subido por

Descripción

Apunts de l'assignatura d'economia sectorial a la UAB amb en Joan Cals.

Vista previa del texto

T E M A 4 . E L S C O S T O S L A B O R A L S , L A P R O D U C T I V I TAT I E L S C O S T O S L A B O R A L S U N I TA R I S 1.995-2.000 2.000-2.007 2.007-13 Esp/Z.euro % Esp Z.euro Esp Z.euro Esp Z.euro 1995 2000 2007 2013 Productivitat 0.9 3.1 2.5 3.1 2.2 0.8 96,7 87,2 83,9 90,7 Remuneració per assalariat 1.3 2.3 4.8 2.8 2.4 2.4 77.2 73.5 83.9 84.1 Cost laboral unitari 0.3 -0.8 2.2 -0.3 0.3 1.6 79.8 84.3 100 92.8 Durant el període 95-2000, veiem que el procés de convergència històric de la productivitat espanyola amb la resta d’Espanya es trenca. Després millora, tot i que continua per sota. Finalment, a l’últim període, mentre que a Europa es redueix molt, a Espanya es manté a un nivell relativament elevat. Els experts, però, diuen que l’important és veure si això es mantindrà, ja que això és gràcies als grans ajustos de plantilla realitzats. Quan torni a la normalitat, caldrà veure si es manté.
A través de les quotes de mercat, també podem veure l’evolució de la competitivitat Espanyola.
Al 1995 la quota de mercat espanyola a Europa era del 9.4%, al 2005 del 10.5%, i al 2010 del 8.8%.
Un altre indicador és el percentatge d’exportacions espanyoles dins les europees. L’any 95 eren del 5.5%, el 2005 del 5.7% i al 2014 del 7.1%. En aquest indicador, en canvi, no veiem els efectes de la crisis, ja que creixen sempre.
Un altre indicador important d’una economia és el seu comerç exterior (el que s’anomena avantatges comercials revelats). Mirant les importacions i exportacions de la balança comercial veurem que algunes partides tenen superàvit, però la majoria dèficit. Mirem el saldo durant els diferents anys. Les partides comercials on el saldo és deficitari indica que en aquell sector tenim debilitat per competir, mentre que si hi ha superàvit ens indica avantatge per competir. Però l’important no és només si el saldo es positiu o negatiu si no la seva evolució. Per exemple: el saldo de la balança d'automòbils té superàvit, pel que Espanya té avantatge per competir en aquest sector. Però hem de veure si s’ha incrementat o reduït, o fins i tot si ha canviat de signe. El mateix farem amb les partides amb dèficit.
...