Àcids nucleics (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Química - 1º curso
Asignatura Biologia
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 06/04/2016
Descargas 2

Vista previa del texto

ÀCIDS NUCLEICS Nucleòtids. Estructura general (DNA, àcid desoxiribonucleic) DNA: Dues cadenes es combinen per a formar una doble hèlix.
Doble hèlix: Les cadenes són antiparal∙leles. Els esquelets de sucre‐fosfat es troben a l’exterior de l’èlix, i les bases de les purines i les pirimidines,a l’interior.
ÀCIDS NUCLEICS La reacció en cadena de la polimerasa és una tècnica de biologia molecular l'objectiu de la qual és obtenir un gran nombre de còpies d'un fragment d'ADN específic a partir d'una quantitat mínima.
Genoma Genoma Tot el material genètic (contingut en els cromosomes) d'un organisme.
RNA Transcripció. RNA‐polimerasa catalitza la formació de l’enllaç fosfodièster La poliadenilació és l'addició d'una cua de poli(A) a un transcrit primari de mRNA. La cua de poli(A) consta de múltiples monofosfats d'adenosina. En eucariotes, la poliadenilació és part del procés de maduració de l'ARN missatger. La cua de poli(A) juga un paper clau per a l'exportació nuclear, la traducció, i l'estabilitat de l'ARNm. La cua s'escurça amb el temps, i, quan és prou curta, l'ARNm es degrada enzimàticament Caputxa 5’: Nucleòtid alterart en l’extrem 5’ (mRNAs).
Guanina lligat al mRNA amb un enllaç inusual 5’‐5’ Funcions del Cap‐5’: ‐ Regulació de la exportación fora del nucli ‐ Prevenció de degradació (exonucleases) ‐ Impulsar la traducció.
‐ Impulsar eliminació d’introns ÀCIDS NUCLEICS Traducció ...