Pràctica 1 Farmacologia (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Fisioterapia - 3º curso
Asignatura Farmacologia general
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 30/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 1. Proveu a estimular elèctricament el nervi vague, i raoneu perquè l’atropina és capaç d’inhibir aquest estímul.
Nv. Vague à pertany al parasimpàtic El neurotransmissor del sistema parasimpàtic es la Ach.
Quan estimulem el nervi hi ha una petita descàrrega dels neurotransmissors que estimulen el nervi vague.
Observem una disminució de freqüència Cardíaca, i disminució de la pressió arterial.
Aquí hi ha una alliberació de Ach, A nivell de corà tenim receptors muscarínics, que quan s’activen fan disminuir la freqüència cardíaca.
A nivell de vasos à quan Ach se uneix als seus receptors i a una vasodilatació, disminució de la pressió arterial.
2. Ara estimuleu el sistema simpàtic. Perquè es poden inhibir els seus efectes amb el propranolol?.
Veiem un augment de la freqüència. Cardíaca i un lleuger augment de la pressió arterial.
El neurotransmissor del SNS a nivell del vesícules, la noradrenalina (adrenalina à quan hi ha un problema) Quan la noradrenalina s’uneix als receptors beta del cor hi ha un augment de la freqüència cardíaca. L’augment de la pressió arterial es degut a que quan augmentem la freqüència es veu aquest augment com a un resultat reflex de l’activitat freqüència.
És un beta bloquejant, per tant si administrem propanolol a la rata i fem una estimulació elèctrica no observarem re, ja que, Pàgina 1 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 3. Administreu adrenalina a la dosi de 10 μg/kg. Assigneu els diferents efectes de l’adrenalina als diferents subtipus de receptors que es troben a nivell cardiovascular, tant en els vasos (pressió arterial) com al cor (freqüència cardíaca).
L’Adrenalina, és un neurotransmissor del SNS (junt amb la noradrenalina).
A nivell de cor: A nivell del cor predominen els 𝛽" , els quals tenen una alta afinitat per l’adrenalina i la noradrenalina.
Per tant, a dosis altes donarà lloc bàsicament a nivell cardíac. Donant un augment de la freqüència cardíaca.
A nivell de vasos: A nivell de vasos trobem els ∝" i 𝛽$ , com d’∝" n’hi ha més que de 𝛽$ , al principi veurem un efecte alfa, 𝜷𝟏 és a dir, una vasoconstricció, i per tant, un augment 𝜶𝟏 de la pressió arterial.
Llavors, a causa de la major afinitat dels 𝛽$ amb l’adrenalina, quan disminueixi les concentracions 𝜷𝟐 d’adrenalina, aquesta s’anirà a unir amb els 𝛽$ veient una vasodilatació i una disminució de la pressió arterial.
4. Administreu adrenalina a una dosi menor: 0,5 μg/kg. Per què desapareix l’augment de la tensió arterial que es produïa amb l’adrenalina a dosis altes? A dosis baixes, es veu un efecte predominant sobre els receptors 𝛽. En canvi, anteriorment a dosis altes també actua a nivell dels receptors 𝛼.
Per tant, veurem un efecte de vasodilatació en els vasos ja què l’adrenalina s’ha unit a aquests receptors 𝛽 2.
Pàgina 2 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 5. Proveu l’efecte de l’antagonista propranolol 1 mg/kg sobre l’efecte de l’adrenalina. Quin efecte bloqueja majoritàriament? En pots deduir la utilització clínica? El Propanolol és un beta-blocadors, es un antihipertensiu.
Per tant, bloquejarà els receptors 𝛽, aquests estaran tots bloquejats i l’adrenalina sols es podrà unir als ∝.
Al ser un antihipertensiu.
6. Proveu l’efecte de l’atenolol 1 mg/kg sobre adrenalina. Quines diferències observeu respecte al propranolol? Quina repercussió pot tenir en clínica aquest fet? Aquest fàrmac és un cardioselectiu, sols actua sobre els receptors de 𝛽" , per això veiem que la freqüència cardíaca es veu sense canvis massa rellevants i la vasodilatació (disminució de la pressió arterial) es veu intacta. També veiem un efecte ∝1. La diferència que hi ha del propanolol i l’atenolol és que, aquest inhibeix solament els 𝛽" , i l’altre bloqueja tots els 𝛽. Com és un fàrmac cardioselectiu, sols actuarà a receptors cardíacs. En clínica s’utilitza com antihipertensiu i antiagnosinos.
7. Proveu l’efecte de l’antagonista prazosina (1 mg/kg) + adrenalina 10 μg/kg.
Quin tipus de receptor és capaç de blocar? Quina aplicació clínica se’n podria deduir? La Prazosina, es un alfa-bloquejant, així doncs, bloquejarà el receptor dels ∝1. Veurem una vasodilatació, és a dir, una hipotensió. És un tractament de la hipertensió.
Pàgina 3 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 8. Administreu noradrenalina 10 μg/kg. Què succeeix amb la freqüència cardíaca? La noradrenalina, té efecte en receptors ∝ i 𝛽" , té poca afectació en la freqüència cardíaca, mostra una gran hipertensió. La noradrenalina es més selectiu en els ∝ que en els 𝛽" , es veura un augment de la pressió arterial (vasoconstricció), el petit augment que veiem que no és rellevant, es el reflex de l’augment de la pressió arterial.
9. Què passa si bloquegeu amb propranolol prèviament a la noradrenalina 10 μg/kg? Tal com hem vist anteriorment la noradrenalina actua sobre receptors ∝ i 𝛽" . El propanolol es un beta-bloquejant, com els receptors 𝛽 estaran bloquejats no podrem veure un efecte 𝛽.
10. Què passa si s’administra atropina prèviament a la noradrenalina 10 μg/kg? L’atropina és un anticolinèrgic i es fixa als receptors muscarínics de l’acetilcolina.
Provocarà un increment de la freqüència cardíaca al deprimir el vago. També veurem un augment de la vasconstricció causat pel propi efecte de l’inhibició de l’Ach.
Pàgina 4 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 11. Administreu isoprenalina 1 μg/kg. Deduïu sobre quins receptors actua la isoprenalina. Raoneu per què desapareix tan ràpidament la disminució de la pressió arterial.
La isoprenalina actua sobre els receptors 𝛽" i 𝛽$ , es un no cardioselectiu i un estimulant pur dels receptors 𝛽.
Per tant veurem un efecte pur en les accions dels 𝛽, augment de la freqüència cardíaca i una vasodilatació dels vasos, baixa la pressió arterial.
Es recupera tant ràpid de la vasodilatació a causa de l’augment de la freqüència cardíaca (augment de freqüència augmenta la pressió arterial) 12. Administreu fenilefrina 10 μg/kg. Sobre quins receptors actua. Quines són les seves indicacions? Accions a nivel vascular, estimula receptors 𝛼" , produirà una vasoconstricció, un augment de la pressió arterial.
Tractament simptomàtics de refredats com a descongestionants en fórmules catarrals administrades per via oral.
13. Administreu histamina a la dosi d’1 μg/kg. Relacioneu els efectes observats amb el xoc anafilàctic. Quins fàrmacs serien útils en aquests processos? La histamina és un antidepressiu, trobem una vasodiltació (a nivell central), veiem una petita muntanya en la freqüència cardíaca com a efecte réflex per tal de contrarrestar aquesta vasodiltació.
En un xoc anafilàctic tindriem una disminució de la pressió arterial es veura molt disminuit, podriem donar adrenalina, ja què pujarà molt ràpid la freqüència i la pressió arterial (s’elimina molt ràpid), per tal de que el cos pugui tenir un estímul.
Pàgina 5 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 14. Proveu d’antagonitzar l’efecte de la histamina amb antagonistes histaminèrgics com la ranitidina o la mepiramina. Quines conclusions pots obtenir?. Relaciona els efectes observats amb la utilització clínica de la mepiramina.
Ranitidina vs Histamina: La Ranitidina es un antihistamínic, per tant aquesta Ranitidina no està tenint un efecte a vasos. No ens serviria per a un xoc anafilàctic ni una reacció al·lèrgica, si que ho podríem fer servir com antiàcid.
No fa re sobre nivell cardiovascular.
Mepiramina vs Histamina: Si té efecte ja que contraresta els efectes de la histamina.
15. Proveu a administrar acetilcolina 1 μg/kg. Quins efectes observes, sobre quins receptors creus que actua? Actua sobre receptors muscarinics, actua sobre els receptors Pàgina 6 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 16. Proveu a administrar acetilcolina 10 μg/kg. Què succeeix a l’augmentar la dosi? Busqueu un fàrmac que antagonitzi els seus efectes cardiovasculars.
L’Ach es dosi-dependent, per tal a quant més dosi més efecte.
L’atropina bloqueja els receptors muscarinics.
17. Proveu l’efecte de la neostigmina (1 mg/kg) sobre l’acetilcolina (10μg/kg).
Quin és el mecanisme d’acció que explica el que heu observat? La neostigmina potencia l’efecte de l’Ach, ja que la neostigmina bloqueja l’efecte de l’Ach-esterasa i tenen més efecte.
18. Proveu a administrar cocaïna. Per si sola, produeix algun efecte? No veiem cap efecte perquè no actua a cap receptor.
Pàgina 7 de 8 Pràctica farmacologia | Inés Llasat Miro 19. I si proveu a administrar-la conjuntament amb agonistes adrenèrgics endògens (adrenalina) o sintètics (isoprenalina)? Per què té efecte només sobre l’adrenalina? Justifica els efectes observats, tenint en compte el mecanisme d’acció de la cocaïna.
La cocaïna és un inhibidor de la recaptació de les noradrenalines (adrenalina, noradrenalina i dopamina), si administrem aquesta dosi en una rata anestesiada tens poc alliberament de neurotransmissors, per tant si administrem cocaïna sola no veurem re perquè hi ha pocs neurotransmissors. Ara bé si alliberem neurotransmissors veurem tot l’efecte de l’adrenalina i tots els transmissors.
Per tant, una persona que esta prenent molta cocaïna en un lloc tranquil si va a un lloc on té molta estimulació (alliberament d’adrenalina) pot morir.
Pàgina 8 de 8 ...