Psicologia Social Aplicada IV 3.1 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia Social Aplicada
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Introducció Tècniques d’Investigació Social Eines que es treballaran: ● Entrevista Grupal. Implicacions de com dinamitzar els fet de la psicologia dels grups. Dins un grup, la particularitat de com el conduim, té elements comuns però, també, diferents matissos particulars.
● Enquesta.
● Observació Participant Des d’una perspectiva: - Distributiva. pregunta - resposta. enquesta (mostreig). s’investiga la funció referencial del llenguatge, es fa una anàlisi estadística, s’utilitzen elements de la xarxa i coneixement descriptiu.
- Estructural. conversa tècniques qualitatives. (grup de discussió). s’investiga la funció - Dialèctica.assemblees. DAFO L’objectiu de coneixement: - nivell dels fets - nivell dels significats. interpretació que es fa.
En Beltrán parla de 5 vies d’accés a la realitat - mètodes quantitatiu (nivell dels fets o fàctics) - qualitatiu (nivell dels discursos o significati) - etnogràfic - biogràfic - històric Les tècniques d’investigació (enquesta, reelaboració i anàlisi de dades secundaris, grups de discussió, entrevistes, observació, històries de vida, tèniques participatives) En problemes socials, això és molt rellevant, atès que el problema depèn de les interpretacions de les persones, per tant, depèn de com es signifiquin les causes.
...