Tema 7 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Ciencias políticas y de la Administración - 1º curso
Asignatura Introducció a l'Administració Pública
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 18/06/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Irene Palau Introducció a l’Administració Pública TEMA 7 Tema 7: La funció pública: la gestió dels recursos humans a les administracions publiques.
Els subsistemes planificats La oferta pública d’ocupació Hi ha un document que publica la relació entre els llocs de treball vacants que es volen cobrir en l’exercici pressupostari. Aquells llocs que no poden cobrir-se a través de la promoció interna van a l’OPO.
Està terminalment prohibit convocar proves selectives per les places de funcionaris o de laboral fix que no estan a l’OPO i convocar proves selectives per places d’interins o laboral temporal que no estan a l’OPO. Malgrat això, es poden convocar processos de selecció per vacants produïdes a posteriori de la seva aprovació.
Un cop aprovada s’han de convocar les places.
La seva estructura està integrada per una part normativa i els annexos¸ que són les places ofertades pel personal funcionari (grups de titulació) i el personal laboral, que obtenen les places a cobrir per torn lliure.
El Pla d’Ocupació És l’instrument previ a l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació (OPO) i el que permet la racionalització i la previsió de personal a llarg termini. El seu objectiu és aconseguir l’optimització dels Recursos Humans i l’adaptació de la política de personal a les necessitats que es detectin. Els Plans d’Ocupació permeten superar les postures de defensa com el dret al càrrec i la inamobilitat del lloc de treball.
El diagnòstic general de la gestió dels Recursos Humans La gestió dels Recursos Humans és una gestió excessivament centralitzada i amb uns directius que els manca autonomia a l’hora de la realització dels aspectes relacionats amb els Recursos Humans. Els estils directius tendeixen al paternalisme fent sevir conductes de recolzament al personal en un major grau que les mesures d’exigència. A més, l’excés d’uniformitat en els marcs reguladors públics fa que disminueixi la capacitat d’adaptació en entorns plurals i dinàmics.
L’organització del treball es troba encotillada i atomitzada, i deriva de la llei o dels acords de condicions del treball en lloc de provenir de les decisions que s’han pres i que són clau per la gestió. L’excés de la reglamentació de les tasques ha provocat que la mobilitat sigui baixa i dificultada.
Els seus sistemes de reclutament i selecció són llargs, complexes i excessivament formalitzats, per això hi ha un pes excessiu en els coneixements i en els mèrits formals.
També hi ha una seguretat excessiva en l’àmbit laboral i la seva promoció és dificultada com a conseqüència de les barreres de grau, que dificulten els ascensimos.
22 Irene Palau Introducció a l’Administració Pública TEMA 7 Per últim, s’acostuma a retribuir pel grau o categoria del treball i no pel lloc de treball en si, la qual cosa no vincula el salari a les responsabilitats que el treballador assumeix en funció del seu lloc de treball.
Alternatives per a la millora de la gestió Les alternatives principals són: • Gestionar els Recursos Humans des d’una perspectiva estratègica i descentralitzada, és a dir, integrar la seva gestió en l’estratègia de l’organització; transformar el rol dels departaments de personal; descentralitzar la gestió dels Recursos Humans cap als directius de la línia i canviar la seva cultura.
• Planificar i flexibilitzar la gestió dels Recursos Humans. Això es refereix a planificar els Recursos Humans d’una forma determinada per poder respondre a les necessitats de l’organització; flexibilitzar la seva gestió i les condicions laborals i dimensionalitzar la plantilla i els costos de personal per aconseguir una millora de la productivitat.
• Impulsar el desenvolupament dels Recursos Humans a través de mesures com redissenyar els llocs de treball; apostar per la formació; obrir perspectives de carrera professional en un marc organitzatiu o avaluar els empleats.
23 ...

Tags: