Espai visual (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Comunicación Audiovisual - 1º curso
Asignatura Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals
Profesor M.G.
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 22/03/2015
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Espai Visual 2014-2015 L’espai (audio)visual Ull humà Càmera de video La mirada des d’un punt A a un punt B.
Percepció nítida d’ambdós punts.
Realització d’escombrats i/o problemes d’enfocament.
Si no tenim problemes de vista, enfocament ràpid.
No pot enfocar com l’ull humà i la càmera registra aquesta acció.
Fixació sobre un objecte i percepció del seu entorn.
La concentració sobre un objecte obvia el seu entorn.
La tendècia és reflectir el conjunt de l’esdeveniment que té lloc en un espai ampli en una presa única.
Una presa és el conjunt d’imatges que s’enregistren de manera interrompuda.
El pla és la unitat bàsica del llenguatge audiovisual. El defineix a partir de l’enquadrament, l’angulació i la posició de la càmera i el grau d’aproximació a l’escena que representa.
Enquadrament - “delimitació bidimensional, rectangular i transversal de l’espai situat davant la càmera, efectuada mitjançant el visor i l’objectiu”. (Gubern) - Quan encuadrem, definim l’espai televisiu.
- sempre des de la perspectiva de la persona que hi ha darrera la càmera, no del personatge.
Fora de quadre (fora de camp) - conjunt d’elements (perosnatges, decorats, etc.) que, tot i no estar inclosos en el camp, li són assignats imaginàriament per l’espectador, a través de qualsevol mitjà.
Camp i contracamp (pla i contraplà) El camp és l’espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba, El contracamp és l’espai simètric al camp.
L’angulació de la càmera - Picat: colocar l’angulació de càmera per sobre del personatge.
- Zenital: picat complet, vista d’ocell - Contrapicat: colocar l’angulació de la càmera per sota del personatge.
- Nadir: contrapicat complet.
Espai visual Alberto del Arco García Espai Visual 2014-2015 Els plans i el seu valor - Descriptius - Gran pla general: mostrar el context, conjunt global. GPG - Pla general: relació de les persones amb l’entorn, les persones pesen més que l’entorn. PG - Expressius - Primer pla: tenim dades de vestuari del personatge però poques, es busca l’expressió de la persona. Expressivitat de la cara de la persona. PP - PPP (primerissim primer pla): captar l’essència de la persona, aproximar-se el màxim possible, des de la barbeta fins el front.
- Pla detall: la part d’una persona, d’un objecte, d’un animal. PD - Narratius - Pla sencer: desenvolupar el fil de l’acció. Normalment mostren acció. PS - Pla americà: el personatge (o personatges) per sobre dels genolls. Mostra part de la persona i de l’acció, requereix que veiem una mica de les cames. PA - Pla mig: persona una mica per sobre de la cintura, dóna importància a la persona. Curts o llargs. PM Posicions respecte càmera - Frontal, de cara a la càmera.
Perfil, cara de perfil.
3/4, cara a 45º horitzontals.
Escorç: una part del cos pot quedar difuminada i la part enfocada a la qual prestem atenció, per crear diàleg.
- Esquena: dóna entitat propia al personatge, el personatge d’esquena és el que ens interessa.
Càmera objectiva És algú altre que mira, no es ningú que està a l’escena. Com un narrador omnicient.
Càmera subjectiva Donar entitat al punt de vista de la càmera que pots ser el d’un personatge integrat en l’escena.
Moviments i desplaçaments càmera - Panoràmica: la càmera gira en posició horitzontal i vertical sobre el seu eix.
- Travelling: la càmera es desplaça, és un moviement espacial, càmera en mà o en vies (rails).
Funcions dels moviments - Funció descriptiva: - Seguiment d’un subjecte/objecte que es desplaça mitjançant panoràmica o travelling - Reconeixement d’un espai, d’un objecte o subjecte, mitjançant panoràmica o travelling.
Espai visual Alberto del Arco García Espai Visual 2014-2015 - Funció dramàtica: - Definir les relacions espacials entre els elements de l’acció (mostrarla distància entre perseguidor i perseguit mitjançant una panoràmica; fer palesa l’existència d’un vaixell que potser podrà rescatar a un nàufrag mitjançant un travelling vertical).
- Mostrar la tensió d’un personatge (travelling cap endavant per mostrar el pànic de l’assassí que es veu descobert).
- Funció gramatical - Escombrats que fan cortina entre dues seqüencies.
El zoom És l’objectiu de distància focal variable.
- In, acostar-se - Out, allunyar-se Diferències Zoom Travelling La càmera no es mou; només es modifica l’angle visual.
La càmera es mou realment per l’eix que la travessa imaginàriament.
L’escena sembla aproximar-se o allunyarse de l’espectador.
L’espectador té la sensació d’avançar o retrocedir per l’eix de la càmera.
Espai visual Alberto del Arco García ...