Farmacologia cardiovascular - 2ª Part (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Farmacologia
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 27/12/2014
Descargas 5

Vista previa del texto

TEMA 26 – FARMACOLOGIA CARDIOVASCULAR 2ª PART Prevenció primaria: no han manifestat clínicament una malaltia vascular.
Prevenció secundaria: han manifestat clínicament una malaltia vascular.
HIPERCOLESTEROLÈMIA Tractament: 1. Estil de vida saludable Deixar de fumar 2. Dieta 3. Fàrmacs: Complementen la dieta, no la substitueixen.
Fàrmacs hipolipemiants a) Estatines (per la nit) Lovastatina, Simvastatina, Pravastatina, Atorvastatina, Fluvastatina, Rosuvastatina, Pitavastatina Fàrmacs d’elecció en el tractament d’hipercolesterolèmia RAMS: miopaties, rabdomioliosi, molèsties GI.
Elevacions de les transminasses: controls periòdics.
b) Fibrats: Gemfibrozil, Fenofibrat Hipertrigliceridèmia c) Resines d’intercanvi iònic: Colestiramina, colestipol, filicol.
En nens HIPERTENSIÓ ARTERIAL Fàrmacs: Diürètics, bloquejadors beta-adrenèrgics, antagonistes del calci, inhibidors de l’enzim convertidor angiotensina (IECA), antagonistes dels receptors angiotensina-II (ARA-II), bloquejadors alfa-adrenèrgics, vasodilatadors, hipotensors d’acció central.
Fàrmacs diürètics Disminueix pressió sanguínia i els edemes.
S’utilitzen en insuficiències cardíaques, edema agut de pulmó, HTA, cirrosi hepàtica.
Fàrmacs antihipertensius: diürètics a) Tiazides: Hidroclorotiazida  inici HTA b) Diürètics de la nansa: furosemida  pacients amb IR o IC c) Estalviadors de potassi: espironolactona RAMS: Hipopotasèmia (a i b) Hiperpotasèmia (c) Bloquejadors beta-adrenèrgics (indicats pacients joves) a) Bloquejadors beta 1 – cardioselectius: atenolol, bisoprolol b) Bloquejadors beta-no selectius: propanolol c) Bloquejadors beta amb propietats vasodilatadors d) Bloquejadors beta i alfa.
RAMS: broncoconstricció, trastorns de són, depressió e impotència IECA o ARA-II IECA: Captopril, enalapril, lisinopril.
Per HTA i ICC, infart previ amb alteració de la funció ventricular i nefropatia diabètica.
RAMS: tos.
ARA-II: Losartan, candesartan, irbesartan, valsartan, eprosartan, telmisartan, olmesartan.
Per HTA, nefropatia diabètica Bona tolerància i baixa incidència en tos: son l’alternativa als IECA per intolerància a tos.
Antagonistes del calci Efectivitat similar als diürètics, beta-bloquejants i IECA Bloquejadors alfa-adrenèrgics Millora hipertrofia benigna de prostata ...