T.3 infermeria comunitaria (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Enfermería - 2º curso
Asignatura Infermeria comunitaria I
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 16/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 3: Fites de la Promoció de la Salut 1.
La promoció de la salut i la historia.
Grècia. Diosa Higeia: diosa de la salut: prevenir la malaltia. El símbol d’aquesta diosa es el símbol de les farmàcies.
Roma. Banys públics. “Mens sana in corpore sano” Edat Mitjana. Despreocupació per la higiene. Pesta, lepra, sífilis. Varen venir moltes epidèmies. Època molt religió.
Renaixement. Racionalisme. Higiene i eines de neteja. Anatomia. Es començava a mirar es pacient per a dins.
Segle XVIII. Il·lustració : Canalització aigües. Condicions socials com a causa malaltia se sabia que la gent que treballava en segons quin puestos tenia mes probabilitat de malalties. Normes d’higiene pública.
Segle XIX. Era industrial. Condicions de vida laborals molt dolentes. Determinants socials, Medicina social. Les classes socials baixes tenen una medicina diferent que les classes social altes.
Segle XX.. Vacunes, antibiòtics, genètica, transplantaments, anticonceptius....
2.
Els inicis del moviment de promoció de la salut: No hi acord. Van poder influir: • Els Determinants socials del segle XIX • Constitució de l’OMS (1946) • La Carta dels Drets Humans (ONU, 1948) • Treball de Henry Sigerist....
2.1 HENRY SIGERIST, 1941 Va proposar un programa de Salut consistent en: • Millors condicions possibles de vida i treball • Millores en l’oci i descans • Sistema de serveis de salut i personal sanitari accessible capaç d’ajudar a mantenir la salut i restaurar-la • Centres mèdics de capacitació i investigació • Educació lliure per tots, incloent Educació en Salut.
3. Conferencia Internacional sobre Atenció Primària de Salut de Alma-Ata, 1978 Kazajistan, URSS, 1978, organitzada por la OMS, UNICEF «Salut per a tots a l’any 2000».
• Sorgeix per la necessitat d’implicació dels governs, treballadors de la salut i la comunitat internacional per protegir i promoure el model d'atenció primària de salut per a totes les persones del mon.
• Atenció primària de salut com estratègia per assolir un millor nivell de salut dels pobles.
• Diu textualment: “El poble té el deure i el dret de participar individual i col·lectivament en la planificació i aplicació de la seva atenció en salut” 4.
Conferencies mundials de la promoció de la salut.
 Otawa, 1986  entorns i salut comunitària  Adelaide, 1988  polítiques saludables intersectorials.
 Dunsvall, 1991 ambients saludables.
 Jakarta, 1997 empobriment, aliances, inversió, participació sector privat.
 Mèxic, 2000 revisió, cerca d’evidències en PS.
 Bangkok, 2005 món globalitzat. Determinats de salut.
  5.
Nairobi, 2009..> demostració de l’evidència PS als polítics alfabetització per a la salut, TIC.
Helsinki, 2013 salut a totes les polítiques.
I conferencia mundial sobre la promoció de la salut, otawa 1986: OBJECTIU: “Salut per tots a l’any 2000” Inclou l’evolució de...
• Declaració de Alma-Ata • Informe Lalonde (1984) • Treballs preparatoris de la Conferència Que es diu? • La salut és la principal font de desenvolupament personal, econòmic i social, i una dimensió important de la qualitat de vida.
• La Carta d’Otawa va oficialitzar una Promoció de la Salut (PS) AMB FONAMENTS PROPIS, sense perdre la seva relació amb l’Atenció Primària 6.
Concepte promoció de la salut: 21 de novembre de 1986.
• Va sorgir de la necessitat d’apropar-se a molts de problemes de salut des d’una perspectiva integral, i per donar resposta a la demanda d’una nova concepció de S. Pública al món.
• FUNCIÓ PS: Aconseguir que tots els factors (polítics, econòmics, socials, culturals, ambientals, de comportament i biològics) afavoreixin la salut. Involucrant a polítics, serveis de salut, comunitats i persones, a nivell mundial “La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de promoción de la salud”.
· “La promoció de la salut consisteix en proporcionar als pobles els mitjans necessaris per millorar la salut i exercir un major control sobre la mateixa”.
• La PS (promoció) és un procés holístic i social global, abasta millorar les habilitats i capacitats de cada persona i modificar els condicionants socials, ambientals, econòmics.
7.
Carta otawa: IDENTIFICA 3 ESTRATÈGIES PER A LA PS : • Advocar per la salut amb la finalitat de crear les condicions sanitàries essencials • Facilitar que totes les persones desenvolupin el seu potencial de salut • Mitjançar a favor de la salut entre els diferents interessos en la societat PERÒ PER ASSOLIR UNA MILLORA DE SALUT SÓN NECESSARIS ALGUNS REQUISITS INDISPENSABLES...
• Pau • Habitatge • Educació • Alimentació • Ingressos • Ecosistema estable • Recursos sostenibles • Justícia social i equitat ( d’oportunitats i de recursos) Hi ha 5 ÀREES D’ACCIÓ PRIORITÀRIES PER RESPONDRE A LES ESTRATÈGIES PER A LA PS: • 1-Establir una política pública saludable • 2-Crear entorns que recolzin la salut • 3-Enfortir l’acció comunitària per a la salut • 4-Desenvolupar les habilitats personals • 5-Reorientar els serveis sanitaris 5 ACCIONS PRIORITÀRIES PER RESPONDRE A LES ESTRATÈGIES PER A LA PS CARTA OTAWA 1.Establir una política pública saludable • La política de PS inclou l’acció coordinada de la legislació, les mesures fiscals, els impostos i el canvi organitzatiu.
• Vol dir ubicar la salut en l’agenda dels polítics, a tots els sectors i a tots els nivells, conscienciar-los de que les seves decisions repercuteixen en la salut, i que se’n facin responsables.
2-Crear entorns que recolzin la salut • Persona i entorn són inseparables, enfocament socioecològic.
• És obligació de cada persona i de les comunitats conservar els recursos naturals del món, i avaluar l’impacte de les nostres accions en l’ambient.
3-Enfortir l’acció comunitària per a la salut • Donar a les comunitats la propietat i el control dels seus propis esforços i destins, involucrar-les en la priorització, planificació i decisió d’estratègies.
• Donar un accés complet i continu a la informació i a les oportunitats d’aprenentatge de la salut, i ajudes finançament.
4. Desenvolupar les habilitats personals • Informar i educar per a la salut, • Fomentar el desenvolupament personal i social, • Millorar les capacitats vitals, habilitats per la vida...
- A nivell escola, laboral, comunitari.
-Important acció d’institucions, d’educadors, professionals, empresaris, voluntariat 5.Reorientar els serveis sanitaris • Descentralitzar la professió mèdica com experts i responsables de la salut.
• Necessitat de fer de la salut un assumpte intersectorial: treball conjunt de professionals salut, comunitat, institucions sanitàries i governs CONFERÈNCIA OTAWA CONCEPTE DE PROMOCIÓ DE LA SALUT Clarifiquen el sentit de les accions proposades: • la construcció de polítiques públiques saludables • l’enfortiment de l’acció comunitària • el desenvolupament d’habilitats personals • Afegeixen la importància de la reorientació dels serveis sanitaris • Salut = assumpte intersectorial REPTES DE PS PROPOSATS EN OTAWA : • Equitat en tots els sectors.
• Atenció en les qüestions de salut pública.
• Reducció de les desigualtats.
• Augment de la prevenció.
• Reorientació dels servei sanitaris.
• Inversió en salut.
• Salut com un repte social primordial.
• Coordinació de polítiques públiques saludables.
• Foment de la participació pública.
• Enfortiment dels serveis de salut de la comunitat.
8.
II CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, ADELAIDE (1988) • Importància establir polítiques favorables a la salut • Necessitat d’avaluar les repercussions de les decisions polítiques en salut (d’educació, comerç, agricultura, industria, comunicació..) CONFERÈNCIA MUNDIAL D’ADELAIDE ( 1988) “Una política saludable a mig termini portarà beneficis econòmics a llarg termini”.
• Les polítiques sanitàries... s’han de comprometre amb les persones, informar, educar i alfabetitzar • La salut està molt influenciada per interessos corporatius i empresarials. Potenciar que fomenten la salut de tota la comunitat.
• Els països desenvolupats estan obligats a garantir polítiques sanitàries que impactin positivament en països més pobres 4 ÀMBITS PRIORITARIS PER A UNA POLÍTICA PÚBLICA SALUDABLE: • 1.Donar suport a les dones, de totes ètnies i grups del món.
• 2.Alimentació saludable i accessible a tothom • 3.Compromís per reduir les plantacions, producció i comerç de tabac i consum d’alcohol • 4. Protegint a les persones dels factors biològics, químics o físics. creant un entorn socioambiental que respecti els recursos naturals.
9.
COMUNICAT DE SUNDSVALL (1991) 4 ESTRATÈGIES CLAU DE SALUT PÚBLICA • 1. Accions comunitàries i organització de grups que defensin la salut • 2. Capacitar i educar a les comunitats i persones per a que controlin la seva salut i entorn • 3.Construïr aliances per a entorns de salut i ajuda.
• 4.Mitjançar entre conflictes d’interessos de la societat per garantir l’accés equitatiu a entorns saludables Es demanen: • Accions cap a l’educació, l’habitatge, desenvolupament urbà, producció industrial, agricultura.
• Accions en l’àmbit salut: creació d’entorns de suport físic, social, espiritual, econòmic i polític.
III CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT  Moment de preocupació de la població per les amenaces al medi ambient global  Crida als polítics i a la població en la creació 10. IV CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, JAKARTA (1997): “Nous actors per a una nova era, el lideratge de la PS en el segle XXI” • Es fa un repàs de les amenaces actuals de la salut ( pobresa, malalties cròniques,...) i de la influència de la integració de l’economia global, els mercats financers, el comerç, accés a mitjans de comunicació, noves tecnologies i la degradació mediambiental.
• Per primer cop dóna participació també al sector privat.
Objectiu: augmentar les expectatives sanitàries i disminuir-ne les diferències entre països i grups.
• La PS millora els determinants de la salut, contribueix a reduir desigualtats en salut, millora els drets humans i construeix capital social.
• Promoure la salut resulta eficient: es poden canviar estils de vida i tenir impacte en les condicions socials, econòmiques i del medi ambient • Invertir en PS és element clau per desenvolupar la salut i capacitar a les persones.
• S’expressa la voluntat de posar la PS a l’agenda política a nivell mundial, donar responsabilitat als Governs per finançar i decidir responsablement, recolzant accions destinades a la PS.
REPTES: • Crear xarxes noves per aconseguir la col·laboració intersectorial • Acumular coneixements sobre les millors pràctiques • Fomentar la transparència i responsabilitat pública en la PS.
• ES SOLICITA A L’OMS QUE DEMANI ALS GOVERNS, EMPRESSES, AGÈNCIES, MOVIMENTS LABORALS..QUE PRESENTIN LES SEVES PRIORITATS D’ACTUACIÓ PER A PS..
11. V CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, MÈXIC (2000) “Salvar les diferències d’equitat” ES PROPOSA...
• La PS com prioritat fonamental en polítiques i programes locals, nacionals, internacionals.
• Garantir la participació activa de tots els sectors de la societat civil, que reforcen l’associació per la salut.
• Desenvolupar plans acció diferents segons cada context, però amb estructura bàsica: priorització sanitària, ajuts a la recerca, mobilització de recursos financers, cercar l’evidència.
• Reforçar xarxes nacionals-supranacionals fomentadores de salut.
12. VI CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, BANGKOK (2005) Treball a partir del nou context global, diferent a Otawa • Augment de les desigualtats dins països i entre ells, nou model de consum i de comunitat, canvi mediambiental global, canvis socials, demogràfics, econòmics... ràpids i adversos que afecten a les condicions laborals, entorn d’aprenentatge, models familiars, cultura i estructura social de les comunitats.
• Afecten de manera diferent a homes i dones • Augment de la vulnerabilitat dels nens, exclusió dels marginats, cultures indígenes, discapacitats.
“Carta de Bangkok per a la PS en un món globalitzat” • Inclou a governs, societat civil, sector privat, empresarial, organismes internacionals i comunitat de salut pública.
• La PS dóna un concepte positiu i inclusiu a la salut, permet que les persones augmentin el control de la seva salut i dels determinants • La salut és un valor que determina la qualitat de vida, engloba el benestar mental i espiritual, funció central de la salut pública COMPROMISOS CLAU ENVERS HEALTH FOR ALL • FER QUE LA PS SIGUI ...
1...cabdal per l’agenda de desenvolupament global 2...responsabilitat central de tots els governs 3...punt clau de comunitats i societat civil 4...requisit per a les bones pràctiques corporatives • ES FA UNA CRIDA A APLICAR RESOLUCIONS DE MILLORA DE PS QUE ES SIGNEN A ESCALA NACIONAL I INTERNACIONAL • SE SOL·LICITA A L’OMS QUE ELS PLANS D’ACCIÓ ES CONTROLIN AMB INDICADORS 13. VII CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, NAIROBI (2009) “Crida a l’acció de Nairobi” SITUACIÓ ACTUAL • La PS és cost-efectiva per la millora salut i qualitat de vida, però la implementació és escassa en el món ( per manca d’evidència i de polítiques dirigides a la PS) ELS PARTICIPANTS ES COMPROMETEN A...
• Demostrar l’evidència dels beneficis de PS als polítics.
• Revitalitzar l’atenció primària.
• Fomentar la participació de les comunitats.
• Promoure la justícia social i equitat sanitària.
• Fer que la PS siguin part integral de l’agenda política.
• Desenvolupar estratègies globals de PS en països OMS LÍNIES ESTRATÈGIQUES I ACCIONS • 1.Construir la capacitat per desenvolupar la PS • 2.Enfortiment dels sistemes sanitaris • 3. Associació i acció intersectorial • 4. Apoderament de les comunitats • 5. Alfabetització per la salut ES VOL INICIAR LA CONSOLIDACIÓ DE LA PS A TOTS LES NIVELLS I DE FORMA GLOBALITZADA 14. VIII CONFERÈNCIA MUNDIAL SOBRE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT, HELSINKI (2013) Salut a totes les polítiques • Crida als governs a enfortir la capacitat d’aplicació de la salut a totes les polítiques (departaments de polítiques socials, d’educació, de treball, de mobilitat, d’habitatge i de justícia...), treball intersectorial com a instrument per evitar desigualtats en salut.
• Revisió sistemàtica de les repercussions de les seves decisions en la salut • Crida a la OMS per a que doni suport als Estats membres.
15. 9a CONFERÈNCIA MUNDIAL DE PS, 30 ANYS DESPRÉS Shangai, 21-24 NOVEMBRE 2016 "Salut per tots i tots per la salut“.
• Objectiu: La promoció de la salut en els Objectius de Desenvolupament Sostenible" ...