T.3 - Polítiques de salut i planificació sanitària (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 3. POLÍTIQUES DE SALUT I PLANIFICACIÓ SANITARIA Funcions essencials de la salut pública - Valorar les necessitats de salut de la població - Desenvolupar polítiques de salut: resposta social per mantenir, protegir i promoure la salut - Garantir la prestació de serveis de salut La gestió és el conjunt d'accions dirigides a aconseguir una finalitat: macrogestió, mesogestió, microgestió.
La planificació és el procés continu de previsió de recursos i activitat necessàries per aconseguir uns objectius determinats atenent un ordre de prioritats establertes, considerant el context de dificultats existents o previsibles.
Elements de la planificació sanitària Conceptes bàsics RESULTATS Eficàcia: és el resultat d'una intervenció en condicions experimentals (assaig clínic controlat).
Efectivitat: és el resultat d'una intervenció en condicions de pràctica clínica habitual (en el món real).
Eficiència: és el resultat d'una intervenció en referència al seu cost. Cost-benefici, cost-efectivitat.
12 Ètica, medicina preventiva i salut pública La planificació, un procés dinàmic Relació entre necessitat, demanda i oferta Reformes sanitàries Cultura de l'organització Conjunt de valors, actituds i comportaments predominants que caracteritzen el funcionament d'una organització o la forma que té de fer les coses.
13 Ètica, medicina preventiva i salut pública Categories de la planificació sanitària - Planificació de la salut: intervenció sobre els determinants (per exemple programes de salut escolar) - Planificació de l'Atenció a la Salut (serveis de salut): la planificació institucional (eficiència), la planificació funcional (efectivitat).
Nivells de la planificació sanitària Política És la forma de conduir un assumpte per assolir un fi desitjat. Politics: en referència als múltiples i complexes aspectes polítics que estan involucrats en el procés de presa de decisions socials.
Policy (política sanitaria): l'elaboració de la política o de les gran línies d'organització del sistema social.
Política de salut vs. Política sanitaria Factors que influeixen sobre la política sanitaria - Context socioeconòmic - Coneixement científic i tecnològic (evidència) - Opinió pública i grups de pressió popular: associacions professionals, sindicats, patronals, grups de ciutadans o mitjans de comunicació - Grups de pressió privats Característiques desitjables de la planificació en salut - Existència - Coherència - Pertinent - Factible - Democràtica i participativa - Racional Projecte VISC+ La seguretat de la informació estarà garantida íntegrament per l'AquAS - Anonimització: l'AquAS és la responsable del procés d'anonimització de les bases de dades. També custodiarà les dades ja anonimitzades, implementant les més altes mesures de seguretat.
- Seguiment i control de l'activitat. L'AquAS exercirà la supervisió sobre el procés d'aprovació de les sol·licituds de recerca. Les sol·licituds de recerca passaran l'aprovació d'un Comitè Ètic d'Investigació Clínica, en els 14 Ètica, medicina preventiva i salut pública casos que la legislació estableixi.
- Auditories: l'AquAS realitzarà auditories de seguiment i control de manera sistemàtica. Avaluarà la qualitat dels serveis de VISC+, de l'impacte assolit i la coherència amb les directrius establertes pel Departament de Salut.
Aquest procediment estarà supervisat per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
15 ...