Memoria Practica 4 Sesion 3 (2014)

Trabajo Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería Telemática - 2º curso
Asignatura FISE
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 02/12/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

Bernat Pedrol i Marc Peig SESSIÓ 3 Qüestió 1. Quina és la freqüència màxima que es pot aconseguir? I la freqüència mínima? La freqüència mínima que es pot aconseguir ajustant el cursor del potenciòmetre és de 15,59KHz.
Per contra, la freqüència màxima que es pot aconseguir és de 22,23KHz.
Qüestió 2. Dibuixeu el senyal de sortida obtingut especificant els valors de les tensions i les durades dels semiperíodes.
Ajustant el potenciòmetre, obtenim el següent senyal de sortida a 17KHz: On s’aprecia una tensió de pic d’ aproximadament 17V (varia en algunes mesures a causa d’imperfeccions del senyal). Els valors dels semiperíodes són 32.3us el negatiu i 26.35us el positiu Qüestió 3. Quin és el cicle de treball d’aquest senyal? El cicle de treball, tenint en compte la seva definició, es la fracció de temps que el senyal es positiu comparat amb el període total del senyal. Així, apliquem la formula amb els valors de l’apartat anterior: Cicle treball = 26.35us/58.65us = 0.449-> 44,9% = 45% Qüestió 4. Quines són les lectures que obteniu amb el vostre mesurador quan la distància és de 0,5 m i 1 m? Quan apuntem amb les capsules transmissores a un objecte situat a 0,5m: Encara que no és exacte, s’aproxima molt a la distancia que hauria de mostrar (0,5m).
Quan apuntem amb les capsules transmissores a un objecte situat a 1m: Mesures que no són exactes, degut probablement a imprecisions en la medició, però que s’aproximen molt al valor esperat de recepció.
Qüestió 5. Quin és l’abast del vostre mesurador de distància? Aproximadament 195cm apuntant a la paret del laboratori.
Annex Seguidament s’adjunten un seguit d’imatges del que suposa l’última sessió de la pràctica 4 i per tant, captures del circuit final i resultats del mesurador de distàncies per ultrasons.
Circuit final sessió 3 – Circuit oscil·lador CMOS Lectura del mesurador de distància ...