Exercicis sinapsis (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Fonaments de Psicobiologia I
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 3
Subido por

Descripción

Exercicis de la pràctica de sinapsis

Vista previa del texto

1. En el nucli A, hi ha tres neurones (1,2 i 3) que estableixen sinapsis sobre la neurona 4.
a) Des d’un punt de vista funcional, quin tipus de neurona és la neurona 4? i la neurona 1? b) Quin és l’efecte més probable de cada una d’elles sobre la neurona 4 (excitador o inhibidor)? Justifica la teva resposta.
c) Què creus que passarà en la neurona 4 si s’activen al mateix temps les neurones 1 i 2? Quin procés d’integració sinàptica es produirà? d) Quan la neurona 4 transmeti informació a la 5, quins canals s’obriran a la membrana postsinàptica, i de quin tipus? RESPOSTA a) 4: Interneurona, Golgi I de projecció. 1: interneurona, Golgi II local.
b) La neurona 2 és probable que sigui inhibidora perquè està conectada al soma de la neurona 4. Les neurones 1 i 3 és probable que siguin excitadores perquè están unides a les dendrites.
c) Com una neurona és excitadora i l’altre inhibidora, es contrarestaran i no es produirà cap procés sinàptic.
d) Com la neurona 4 està connectada al soma de de la neurona 5, és una sinapsis inhibidorà i s’obriran canals exclusius del clor o del potassi.
2. En quines de les següents condicions és probable que el circuit del nucli B quedi inhibit? Justifica la teva resposta.
a) Si s’activa molt la neurona 1 del nucli A b) Si s’activa molt la neurona 2 del nucli A c) Si s’activen al mateix temps les neurones 1 i 2 del nucli A RESPOSTA a) Com la neurona 1 es excitadora, que es la que activarà la neurona 4 que es inhibidora respecte el nucli B, si la neurona 4 té suficient força, el nucli B quedarà inhibit.
b) Si s’activa la neurona 2 del nucli A, la neurona 4 queda inhibida, i per tant no inhibeix el nucli B.
c) Com la neurona 1 és excitadora i la 2 inhibidora, es contrarestaran i no hi haurà cap procés sinàptic, per tant, el nucli B no quedarà inhibit.
3. Què hauria de passar per tal que s’activés el circuit del nucli B? RESPOSTA Hi ha dos opcions, o bé que la neurona 4 no estigui activada i la neurona 6 o 7 sí, o que la neurona 4 si estigui activada però no tigui suficient força per inhibir la senyal de les neurones 6 o 7.
4. Quin tipus de sinapsis, segons el lloc de contacte, estableix la neurona 7 sobre la 6? a) Quin efecte ha de tenir l’activació d’aquesta sinapsis per tal que quan s’activi la neurona 6 tingui un efecte inferior al normal sobre la neurona 5? b) En què es diferencia l’efecte que tindria l’activació de la neurona 7 sobre la neurona 5, del que tindria l’activació de la neurona 4? c) Què passaria si la terminal de la neurona 6 no tingués heteroreceptors? RESPOSTA Sinapsis axo-axònica.
a) La neurona 7 pot disminuir la força de la senyal de la neurona 6, així tindrà menys força quan arribi a la neurona 5.
b) La neurona 7 modula la força de la senyal de la neurona amb la que connecta amb l’axò i la neurona 4 inhibeix.
c) Si la neurona 6 no té heteroreceptors, no podrà reconeixer la senyal moduladora de la neurona 7 i per tant, no tindrà cap efecte sobre ella.
5. Suposem que l’activació de la neurona 1del nucli A fa que es produeixin potencials d’acció en la neurona 4, la qual cosa fa que es produeixi un PIP en la neurona 5 del nucli B. Quin efecte tindrà l’aplicació de les següents substàncies: a) Una substància que bloqueja els canals de calci controlats per voltatge, aplicada sobre la neurona 4.
b) Tetrodotoxina (bloqueja els canals de sodi controlats per voltatge) aplicada sobre la neurona 4.
c) Tetrodotoxina aplicada sobre la neurona 5 del nucli B.
RESPOSTA a) La neurona 4 no podrá alliberar neurotransmissors i per tant, no podrá inhibir la neurona 5.
b) Si es bloquejen els canals de sodi controlats per voltatge, no es produirà el potencial d’acció, per tant serà local i la señal no arribarà amb suficient força per inhibir la neurona 5.
c) Com la neurona 5 és local, amb un potencial local seria suficient per transmetre la informació. Així, si es bloquejen els canals de sodi controlats per voltatge, no tindrà cap efecte rellevant i el PIP que arriba de la neurona A es produirà amb normalitat.
6. Quines conseqüències podria tenir sobre la neurona 5 el fet que augmentés la concentració extracel·lular de potassi en el nucli C? RESPOSTA Si augmenta la concentració de potassi al nucli C, el potencial de membrana de les neurones d’aquest nucli augmentaran. Per tant, costarà menys arribar al potencial de membrana, arribarà abans a la neurona 5 i amb més potencia.
...