Pràctica 6: Jenkins activity survey (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Personalitat i diferències individuals
Profesor A.M.
Año del apunte 2016
Páginas 2
Fecha de subida 13/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

JENKINS ACTIVITY SURVEY (JAS) Autor  C.D.Jenkins, S.J.Zyzanski i R.H.Rosenman Objectiu  El JAS es va desenvolupar per facilitar l’avaluacio del Patro de Conducta Tipus A, amb un procediment senzill i fer-la accessible a professionals no psicòlegs.
El JAS és un autoinforme en format d’inventari, amb preguntes i respostes, dissenyades per a mesurar el Patró de Conducta Tipus A.
Es tracta d’un autoinforme no específic ja que inclou falsos positius.
Patró de conducta tipus A El patró de Conducta Tipus A és un estil de vida caracteritzat per l’extrema competitivitat, l’agressivitat, impaciència, inquietud, hiperalerta, etc.
Les persones que tenen aquest patró, estan molt dedicades a la seva professió, mentre que descuren altres aspectes importants de la seva vida.
L’inventari d’activitat de Jenkins, proporciona 4 puntuacions independents:     Patró de conducta Tipus A  Mesura genèrica d’un estil de vida.
Factor S  rapidesa, pressa i impaciència.
Factor J  implicació laboral.
Factor H  Estil de vida esforçat i competitiu.
Les persones que presenten un patró de conducta oposat, un estil de vida relaxat, són anomenats Tipus B. Persones amb aquest tipus de conducta, poden tenir interès en progressa però seguint el seu ritme, sense forçar-lo.
Les persones que tenen puntuacions elevades de Tipus A, tenen més probabilitat de desenvolupar trastorns coronaris. Però aquestes puntuacions sempre s’han de valorar dins del conjunt d’altres factors de risc.
Propietats psicomètriques o Consistència interna  Estima el grau en què les preguntes d’una mateixa escala mesuren un concepte unificat.
o Fiabilitat Test-retest  Correlació entre puntuacions de la prova obtingudes pels mateixos individus en dues ocasions separades.
o Alguns estudis van mostrar que els pacients amb cardiopatia isquèmica tenien puntuacions més altes en el JAS que els controls sans. També van mostrar que nomes l’escala Tipus A i el Factor H tenen validesa predictiva.
Correcció de la prova El primer pas consisteix en el càlcul de les Puntuacions Directes de les quatre subescales.
Si hi ha més de 6 preguntes sense contestar, aquesta escala no és puntuable.
Un cop tenim les puntuacions directes, cal fer la conversió a puntuacions típiques i centils.
La puntuació típica normalitzada, té una mitjana de 0 i una desviació típica de 10. Les puntuacions positives indiquen patró A i les negatives Patró B.
...