Societat, Salut i Benestar 1.1 (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 1º curso
Asignatura Societat, Salut i Benestar
Año del apunte 2012
Páginas 2
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 1. GLOBALITZACIÓ La globalització és un fenomen bàsicament (però no sols) econòmic (mercat global, deslocalització factors de producció, informació bé clau), específicament vinculat al creixement econòmic i per tant vinculat a desigualtats socials.
També és un procés cultural, polític i ambiental (pautes culturals travessen fronteres, crisi Estat-Nació, escalfament global...) Està indissolublement unida al desenvolupament de les noves TIC.
Sempre ha existit una interdependència a nivell mundial, però la globalització actual la multiplica de manera més significativa.
Postures sociològiques (Giddens)   Escèptics: l’economia global no és massa diferent de l’anterior etapa del capitalisme.
Radicals: l’economia global és absolutament diferent de l’anterior etapa del capitalisme.
Els discursos són formes d’interpretar una realitat; el discurs sobre la globalització ens serveis per a interpretar l’estat actual d’interconnexió mundial.
Aquest intens moviment transnacional de béns, serveis, informació, IMPLICA: persones...genera noves experiències a la economia « Canvi d’escala (barri, ciutat, nació) vida quotidiana.
mercat « Noves concepcions entre Internet com a nou espai de consum, de capitalisme « Modalitat de connexió relació social i de construcció identitària.
democràcia « Problemes socials estructurals (flexibilització, explotació laboral, noves bosses de pobresa i exclusió, facilitació d’hegemonies culturals, paper ambigu Estats-Nació) « Resistències polítiques (moviments anti/alterglobalització, ressorgiment d’iniciatives localistes) A nivell psicològic i psicosocial la globalització té conseqüències en la vida quotidiana de les persones i comporta una sèrie de reptes que introdueixen novetats en el pla de vida de les persones:  Conjunt eleccions i decisions personals  Construcció del futur personal -> definició trajectòria vital REPTES: (impacten sobre el sistema d’eleccions personals) Modernitat “sòlida” Modernitat “líquida” Institucions, hàbits (costums) i models de Institucions, hàbits i models de comportament comportament acceptable (moral) estables: marcs acceptable es descomponen (inestabilitat) de referència clars Poder deslocalitzat, E-N perd pes polític Unió poder-política (Estat-Nació) (desatenció a les persones a favor del mercat), desafecció ciutadana amb la política Vincles socials fots, sentit de comunitat, sacrifici d’allò personal a favor d’allò col·lectiu Vincles socials febles, no sentits de comunitat, individualisme i competició Pla de vida (pensament, elecció, acció) a llarg termini, seguretat, certesa, controlabilitat, el passat Pla de vida a curt termini, inseguretat, incertesa, és útil per futur, “jo” estable incontrolabilitat, passat no útil pel futur, reinvenció Responsabilitat col·lectiva en la resolució de la vida del “jo” individual Sobrerresponsabilització del “jo” davant dels riscos i la incertesa La globalització i la modernitat líquida tendeixen a imposar una nova forma d’estar en i de transitar per la vida:  Peregrino (trajectòria incerta, però certesa sobre on vol arribar) [mod.sòlida]  Vagabundo (trajectòria incerta, destí incert) [mod.líquida] D’acord amb DUBAR: La crisi del model cultural actual s’expressa com una canvi en les formes d’identificació que constitueixen la identitat de les persones.
Identitat = actes d’identificació contingents (variables segons context, cultural, història), NO és una essència invariable “identitats pels altres” atribuïdes pels altres Concepció nominalista, existencialista “identitats per a mi” reivindicades per un mateix Model comunitari Model societari Pre-eminència d’un “nosaltres” essencial que és Pre-eminència d’un “jo” contingent que escull i font absoluta d’identitat personal; pertinences s’auto-inventa permanentment; múltiples immutables i preassignades pertinences variables i fugaces El vincle societari (líquid) genera tensió, ansietat, angoixa, incertesa, sentit d’insuficiència, de “no ser capaç de res” Resolució d’aquesta crisi provocada per la incertesa de “treballar sobre un mateix” . replegament identitari sobre un mateix (regressió a vincles primaris, essencials, comunitaris, que proveeixen d’un sentit de seguretat ontològica.
. reconversió identitària (cerca de seguretats identitàries sense caure en pertinences essencials) Però: hi ha una 3a reacció (no contemplada per Dubar) possible a (crisi identitària, precarietat dels vincles socials “líquids”, incertesa en la construcció d’un pla de vida i la manca estructural de seguretat en la trajectòria vital. Es tracta d’una reacció:  Col·lectiva Estrategia col·lectiva per a provocar un canvi Reacció dels moviments  Auto-organitzada social en l’estructura d’oportunitats del pla de socials autònoms (MMSS)  Contestària contra vida personal i relacional l’ordre social dominant Davant el panorama desolador que tracten Bauman i Dubar, hi ha dinàmiques socials actuals que permeten tant il·lustrar com discutir: - La globalització neolliberal dominant Les globalitzacions alternatives La resistència als efectes negatius del pas de la modernitat líquida La reivindicació d’un “nosaltres” en època de vincles societaris individuals L’anàlisi del moviment 15M ens permet treballar sobre com es poden contrarestar les perspectives difícils.
...