TEMA 14: Dissolució i liquidació de les societats mercantils (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret Mercantil
Año del apunte 2014
Páginas 1
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 14: Dissolució i liquidació de les societats mercantils Són 2 processos que porten a l'extinció d'una societat. Parlem del final de la societat.
1. Dissolució Articles 360 al 369 LSC, és un període en el qual la societat continua realitzant una activitat mercantil però la finalitat d'aquesta activitat ja no és per obtenir beneficis sinó que és per obrir el període de dissolució de la societat, tancar les relacions jurídiques que teníem iniciades per tal de poder iniciar l'extinció.
1.1 Causes (Article 363) -Perquè ho diguin els estatuts.
-Arribar la durada prevista a l'estatut.
-Ha transcorregut un any des de l'acord pres de reduir el capital per sota del mínim legal com a conseqüència d'incompliment de la llei.
-Per la conclusió de l'objecte social.
-Constatar-se la impossibilitat d'assolir l'objecte social.
-Per la paralització dels òrgans socials i no poder continuar amb la seva tasca.
1.2 Acord de dissolució S'ha de prendre amb junta general. S'ha d'inscriure al registre mercantil, BORME i diari de gran tirada si es una SA.
Finalitza el període de dissolució, de mentres la societat continua funcionant, ho fa per esgotar les mataries primes comprades.
S'iniciarà la liquidació.
2. Liquidació Articles 371 al 394 LSC, es tanca el període de dissolució i s'enceta el període de liquidació, els administradors passen a ser liquidadors, el seu càrrec serà indefinit però malgrat tinguin temps per davant en el termini de 3 mesos des de el període de liquidació els liquidadors hauran d'elaborar un inventari i un balanç de la societat tancat el dia que es va acordar la dissolució.
2.1 Operacions -Cobrant tots els crèdits.
-Pagar els deutes socials.
-Convertir en diners tots els bens de la societat.
2.2 Balanç final (Article 390) Una vegada finalitzades les operacions de la liquidació els liquidadors sotmetran la seva gestió a la aprovació de la junta general presentat un balanç final, un informe sobre les operacions que han fet i un projecte de divisió entre els socis de l'actiu resultant.
3. Tràmits finals de la extinció Articles 395 al 400 LSC. S'ha d'anar al notari a fer l'extinció de l'escriptura i ho inscriurem al registre mercantil amb la cancel·lació de tots els assentaments que hi ha a la societat i els liquidadors dipositen al RM tots els llibres i documents de la societat extingida.
...