Models estats comptables (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 2º curso
Asignatura Anàlisi d'estats comptables
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 08/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

MODEL DE BALANÇ ABREUJAT ACTIU: PASSIU NO CORRENT: ingressos diferits. Provisions per a ingressos i despeses PASSIU CORRENT: Creditors comercials. Passius per impostos corrents PATRIMONI NET COMPTE DE RESULTATS ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU (EFE) PRESSUPOST DE CAIXA PRESSUPOST DE TREDORERIA DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES ESTAT DE CANVIS EN EL PN ...