Tema 8. Malalties de la laringe i la cavitat toràcica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Malalties de la laringe i la cavitat toràcida
Profesor D.L.
Año del apunte 2015
Páginas 8
Fecha de subida 07/04/2015 (Actualizado: 07/04/2015)
Descargas 7

Vista previa del texto

TEMA 8 DISFONÍES. Origen laringi Origen laringi: - Tumorals - Inflamatoris - Postquirúrgiques - Traumàtiques Estudis: - Endoscòpia - Estroboscòpia - Anàlisis acústic - Anàlisis aerodinàmic TUMURALS: - Quists: o Sobre avaluació en tenda de campanya o En vertiente superior o subglòtica o Dones = homes o Congènits – adquirits o Disfonia o Cirurgia - Nòduls vocals: o Lesions petites en la unió del terç anterior amb el mitja o Bilaterals o Dones/2a dècada o Etiologia traumàtica-fonatòria o Disfonia crònica o Rehabilitació – cirurgia - Pòlips: o Aspecte variable o En el centre de la porció vibràtil del plec o Unilaterals o Homes o Abús vocal + tabac o Disfonia o Cirurgia - Edema de Reinke: o Tumefacció sésil dels PV o Bilaterals/dones o Abús vocal + tabac o Disfonia o Tractament – rehabilitador / cirurgia - Laringocele o Dilatació del ventricle laringi o Típic de bufador de vidre, trompetistes...
o Homes > dones o Intern – extern – mixte o Asimptomàtic o disfonia, tos i carraspeig - o Tractament: control/cirurgia Neoplàstia malignes: o Afectació del plec vocal o Etiologia – tabac/alcohol o Tractament-cirurgia/RT INFLAMATORIES: - Laringitis: o Etiologia variada (infecciosa, irritants...) o Envermelliment difús de la laringe o Disfonia o Tractament simptomàtic - Granuloma de contacte: o Lesió sobreelavada sobre les apòfisis vocals o Homes o Abús vocal + hiperfunció/RFL o Disfonia, fatiga vocal, carraspeig, dolor a la fonació o Repòs, rehabilitació, antiàcids, cirurgia.
- Granuloma post-intubació: o Sobre la cara interna de les apòfisis vocals o Bilaterals o Presència prolongada i decúbit del tub endo raqueal o Carraspeig, disfonia, disnea o Repòs de la veu, antiinflamatoris, cirurgia - Papilomatosis laríngia o Virus del papil·loma humà o Lesions úniques o múltiples a l’epiteli respiratòri o Recurrent/Neoplasia benigna més freqüent o < 5 > 20 anys o Disfonia/disnea o Cirurgia - Hematoma del PV o Lesió aguda uni-bilateral (vasos subepitelials) o Abús intens de la veu/traumatismes o Disfonia aguda o Resolució espontània o Cirurgia Postquirúrgiques: - Cirurgia funcional de la laringe o Sinèquies o Alteracions de l’ondulació mucosa o Altres - Cirurgia oncològica de la laringe o Alteracions estructurals o Alteracions de l’ondulació mucosa - Cirurgia tiroïdal - Cirurgia carotidea - Cirurgia esofàgica - Cirurgia de base del crani - Les 4 cirurgies restants  paràlisis de PV - - Provoquen: o Alteracions de la mobilitat del PV o Alteracions de la longitud del PV o Alteracions dels plans del PV o Alteracions estructurals de la laringe Disfonia/Disnea/Disfagia Traumàtiques: - Traumatismes interns - Traumatismes externs - Seqüeles: o Limitació de la mobilitat dels PV o Alteracions dels plans dels PV - - - Traumatismes de la regió glòtica posterior: o Per lesió directe o Per decúbit prolongat o Provoca:  Fixació aritenoïdal (uni o bilateral)  Luxació aritenoïdal o Disnea o disfonia Traumatismes de la regió glòtica anterior: o Cirurgia transoral sobre la laringe o Traumatismes externs o Provoquen:  Reducció de la longitud dels PV  Alteracions de les seves propietats vibratòries o Disfonia i/o disnea Traumatismes externs: o Lesió sobre l’estructura laríngia o Lesió sobre els nervis recurrents o Provoquen:  Alteracions de la longitud del PV  Alteracions de mobilitat  Alteracions de l’estructura de la laringe o Disfonia i/o disnea DISFONIES II.
ENDOCRINES: - Veu de falset mutacional: persisteix després de la pubertat - Pubertat precoç: per alteració gonadal o hipofisària, a vegades la correcció no modifica la veu - Embaràs: edema, sequedat i eritema, amb veu cascada i dèbil - Menopausa: lleu virilització, principalment en fumadores - Hipogonadisme femení: immaduresa vocal - Cretinisme: laringe poc desenvolupada amb rang petit i timbre infantil - Mixedema: veu dèbil i ronca, amb edema de la banda lliure - Hipertiroïdisme: fatiga vocal, veu chillona i temps de fonació curta - Hipofunció corticoadrenal (Addison): debilitat muscular i laríngia, veu apagada amb to baix al principi i després arriba a la afonia.
- Hiperfunció corticoadrenal: ossificació laríngia prematura i virilització de la veu femenina - Hipogonadisme pituïtari: veu eunucoide.
REFLEX FARINGOLARINGI: - Consisteix en el pas del contingut gàstric a la laringe, la laringe i el tracte aerodigestiu superior.
- Fins a un 10% dels pacients que van a la consulta d’ORL i fins a un 50% dels que presenten disfonia tenen reflux faringolaringe.
- Signes no específics d’irritació i inflamació: o Eritema o Engrossiment mucosa o Edema a la part posterior de la laringe o o - - Granulomes de contacte Pseudosulcus secundàris a l’Edema infraglòtic que provoca una indentació longitudinal del PV Diagnòstic: o Per clínica!!!! o Exploració o pH metria de 24 hores  registre si passa o no àcid a la faringe tractament: o inhibidors de la bomba de protons MALFORMACIONS DE LA LARINGE: - Diferencies entre adults i nens: o 1/3 de la mida o Estretament de la subglotis o Posició més elevada al coll (C4 en l’infància vs C6-7 als 15 anys). Quan els nens fan /a/ podem veure l’epiglotis per d’arrere de la campaneta. Amb el temps va descendint.
o Epiglotis més estreta - Símptomes de les anomalies laríngies: o Obstrucció de la via aèria o Problemes amb l’ingesta o Anormalitats en la fonació - - Obstrucció de la via aèria: o Estridor o Augment del treball respiratori amb taquipnea, “alateo” nasal o Episodis d’apnea, cianosis i mort súbita o Estridos o Inspiratori (supraglòtic & glotic) o Col·lapse durant les pressions negatives inspiratòries o Estridos bifàsic (subglotic) o Estridos espiratòri (arbre traqueobronquial inferior) Alteracions de la deglució: o PROTECCIÓ:  1 nivell- Epiglotis, repliegues i aritenoides  2n nivell- bandes bantriculars  3r nivell- PV o Les anomalies d’alguna d’aquestes estructures genera disfunció de la deglució i aspiració o Símptomes: tos, retencions de secrecions, pneumònia recurrent.
*Si el primer nivell i el segon estan bé i el tercer està malament  moltes poques possibilitats que aliment passi a PV. Però si el nivell 1 i 2 està afectat i és el 3r que està bé, és més probable que arribi aliment als PV, no tots, però alguns es poden col·lar en via aèria.
LARINGOMALACIA: - Anomalia congènita més freqüent (50-75%) - Causa més freqüent d’estridor en nens - Predominància en homes 2:1 - Debilitat del teixit supraglòtic - Pas d’estructures supraglòtiques a la glotis durant la inspiració - - - Símptomes: o Disnea o Estridor (augmenta amb l’exercici) o Retracció subesternal o Pectus excavatum en cas d’obstrucció severa crònica.  en zona de l’abdomen el diafragma fa moviment  esforça per agafar aire  si no es soluciona hi ha un enfossament de l’estern cap a pulmons.
o Cianosis, fallada cardíaca Diagnòstic: o Laringoscòpia flexible (amb sedació, sobretot nens petits, a partir de 7 anys intentem sense)  Visualitzar el col·lapse supraglòtic o Laringoscòpia directe i broncoscòpia Tractament o Observació- la majoria es soluciona de forma espontània o Tractament mèdic si hi ha RGE o Cirurgia en cas de símptomes servers o Traqueotomia QUIST SACULAR: - Quist congènit de la laringe - No es comunica amb la llum laríngia - Ple de moc - Dos tipus o Anterior- protuye en el ventricle o Lateral- fins les bandes i el repliegue - Símptomes: o Distres respiratòri amb estridor inspiratòri o Disfàgia ocasional - Diagnòstic – tractament o Laringoscòpia o Radiologia o Manioblre de Valsava: el laringocele protuye o PAAF o Cirurgia PARÀLISIS DE PLECS VOCALS: - 3a causa més freqüent de malformacions laríngies - Unilateral i bilateral 1:1 - 50% associades a altres anomalies - - - Símptomes: o Bilateral (depèn de la posició dels PV  Estridor inspiratòri o Unilateral  Plor amb component aeri  Problemes de deglució (aspiració) Diagnòstic: o Laringoscòpia flexible i directe o EMG laríngia o Radiologia (RNM) Tractament: o Unilateral  Espera i verue  Logopèdia o Bilateral  Traqueotomia  Lateritzar plec vocal MEMBRANA LARÍNGIA: - Poc freqüent - Error en la recanalització de la laringe - La majoria són glòtiques (75%) - - Símptomes: o Disfonia o Disnea Atrèsia complet és incompatible amb la vida Diagnòstic – tractament: o Laringoscopia flexible/directe Tract: o Incisió o dilatació si és una membrana anterior fina o Si hi ha més del 75% d’afectació glòtica s’ha de fer traqueotomia al néixer o Si hi ha afectació subglòtica interposició de cartílag a cricoide ESTENOSIS SUBGLÒTICA CONGÈTITA: - Segona causa més freqüent d’estridor en neonats i nens - Dos tipus: o Membranosa o Cartilaginosa - Símptomes: o Disnea amb estridor inspiratòri o bifàsic o Els casos lleus o moderats amb molts asimptomàtics o En casos d’infeccions la disnea empitjora per edema de la zona - Tractament: o Depèn del grau: o Grau 1:  Esperar i veure  >50% obstrucció que requereix actuació  Estonisis de teixit tou:  Dilatació i làser pot ser efectiu  Moltes lesions són cartilaginoses i el làser no és efectiu o Grau 2 i 3:  Varis intents “fallides” de extubació  Pot precisar traqueotomia fins que el cricoide hagi crescut per decanular  Split cricoide anterior HEMANGIOMA SUBGLÒTIC: - Malformació benigna vascular - Histologia- hiperplàsia endotelial - Predomina en dones (2:1) - Asimptòmatic en naixement - Estridor que apareis als 6 mesos - 50% tenen hemangiomes “cuántos” EVOLUCIÓ: - Fase de creixement durant el primer any seguit de resolució lenta - La majoria es resolen als 5 anys - Mortalitat del 30-70% si no es tracten - La prioritat és mantenir permeable la via aèria i minimitzar les seqüel·les DIAGNÒSTIC: - Laringoscòpia directe visualitzant la lesió blavosa o vermellosa - TC/RMN TRACTAMENT: - Corticoides sintètics és el tractament principal o Regressió en: 82-97% - Corticoides intralesionals - Interferon alpha-2a o Reducció de >50% de la lesió en el 73% dels pacinets - Beta bloqueants - “Exéresis” amb làser CO2 o KTP o Risc d’estenosis subglotica al 20% - Traqueotomia ...

Tags: