14. ONCOLOGIA (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Terapia ocupacional - 2º curso
Asignatura Terapia ocupacional en l'adult
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 23/03/2016
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

TO en l’Adult Mar Busquets ONCOLOGIA     Estudia els tumors malignes : Càncer Aquest terme es refereix a tot tipus de tumors i neoformacions Cada usuari ha d’avaluar-se i monitoritzar-se de manera individualitzada La evolució i la resposta als tractaments varia en cada persona.
1. Enfocs de teràpia ocupacional Les dificultats funcionals dels usuaris poden tenir dues causes: a) L’evolució i l’estadi de la malaltia b) Els efectes de les medicacions i el tractament Malaltia específica Per tant, l’abordatge des de TO dependrà de Procés terapèutic Pronòstic Els efectes secundaris poden ser “aguts” i poden afectar en diferents aspectes     Físics Psicològics Emocionals Socials Si existeix recidiva poden passar a ser “crònics” i això pot influenciar a l’usuari en els seus rols funcionals a la família i interrompre o afectar en menor o major grau la seva participació en la formació i el seu desenvolupament laboral.
La malaltia pot produir un impacte econòmic, que impactarà en l’usuari i la família produint alteracions a nivell de les relaciones, les influències culturals i la espiritualitat.
El nucli d’atenció es centra en l’usuari i la família.
2. Models de pràctica MODEL DE REHABILITACIÓ - Maximitza les funcions existents Compensa els dèficits Proporciona la independència personal Restaura la funció normal o casi normal TO en l’Adult Mar Busquets MODEL DE SOLUCIÓ DE PROBLEMES - Les intervencions es dirigiran a objectius específics i han de tenir flexibilitat Tots els problemes han de tenir vàries solucions plantejades i prioritzats per l’usuari El progrés ha de ser orientat pel TO i revisat per ser ajustat a les necessitats i capacitats de l’usuari REED & SANDERSON’S PERSONAL ADAPTATION THROUGH OCCUPATION MODEL (Valoració, preparació, plantejament, coordinació, seguiment) Aquest model es centra en el “benestar” de la persona i té en consideració: - Capacitats motores Capacitats cognitives Capacitats sensorials Capacitats intrapersonals i interpersonals Auto-cura Productivitat Oci 3. Enfocs teòrics a) Biomecànic: Per restaurar o mantenir la funció b) Rehabilitador / Compensador: Equipament de l’entorn i modificació de tasques c) Educatiu: Estratègies educatives i cognitives tant per l’usuari com per la família.
4. Mesures del resultat Canadian Occupational Performance Mesure (COPM):   Permet la priorització per part de l’usuari L’auto-qualificació és difícil d’utilitzar en la pràctica perquè la qualificació final és subjectiva i, per tant, difícil d’interpretar.
5. Valoració Utilitzar curts períodes de temps tant per la valoració com pel tractament perquè si no apareix la fatiga i el cansament. Quan hi ha cansament, augmenta el dolor.
Model de la Ocupació Humana (Auto-cura, productivitat i oci) : Abarca aspectes funcionals de AVDs i AIVDs, la situació de la casa, les transferències.
TO en l’Adult Mar Busquets 6. Tractament  Ajudar a cobrir les demandes del rendiment ocupacional prioritzant-les amb l’usuari  Ajudar a realitzar AVDs i AIVDs, incluint els rols  Valorar la prescripció de la SDR i la necessitat d’estar assentat  Reentrenar a l’usuari en les seves funcions cognitives i perceptuals  Utilitzar equipament ortèsic si fos necessaris prevenir deformitats articulars per llargs períodes d’enllitament  Valoració de l’entorn domiciliari i equipament  Establir objectius que es relacionin amb la pèrdua de rols i funcions  Donar suport i instrucció  Modificar l’estil de vida: control de l’estrès, l’ansietat i la conservació d’energia  Control de l’ansietat  Exercicis de control de disnea  Canvi de rol  Imatge corporal  Sensació de pèrdua A vegades és fonamental l’escolta activa.
El TO ajuda als usuaris en cada camp utilitzant les seves capacitats: 1) Espiritualitat  La malaltia bloqueja l’expressió espiritual  El mecanisme de la malaltia crea una crisi espiritual  Les activitats de diaris, cartes, història de vida, escriptura creativa,... Ajuden a analitzar el passat i aporten un record futur 2) Cultura  Imatge corporal  Rols masculins i femenins molt marcats  Xarxa social comunitària  Efecte de la malaltia en l’estatus de la persona  Acceptació de tractaments influenciats per la religió (transfusions) 3) Control del dolor El dolor és una sensació subjectiva i variable. Pot estar causat per pressió o infiltració tumoral que afecta nervis, ossos, etc. Està influenciat per la depressió i el cansament       Resolució de problemes d’acord a l’estructura del dia (planificar) Anàlisi d’activitats que provoquen augment del dolor Proporcionar PS per millorar la seguretat i el confort Incorporar relaxació i programa de control de l’estrès Anàlisi del dolor emocional per pèrdua de funció  Facilitar l’adaptació a la pèrdua Suport i instrucció a l’usuari i cuidadors per controlar el dolor TO en l’Adult Mar Busquets 4) Control del cansament  Establir prioritats i eleccions  Escollir activitats que es puguin abandonar  Organitzar les tasques a un nivell suportable  Estructura el dia  Realitzar un horari diari i setmanal  Proporcionar a l’usuari instruccions escrites per conservar l’energia  Proporcionar nivell de tolerància a l’activitat i l’exercici  Ajudarà a que la persona analitzi la quantitat d’activa tolerada i la postura adequada tan a l’activitat com en repòs 5) Sexualitat  El cansament, el dolor, ansietat, imatge corporal i depressió són factors determinants  A vegades la disfunció sexual està produïda per problemes físics i psicològics  Disfunció per efecte secundari farmacològic (sequedat vaginal, impotència, disfunció d’erecció)  La comunicació de pors i preocupacions a la parella pot facilitar la relació 6) Control d’ansietat i estrès  Pèrdua de control sobre si mateix  Els símptomes psicològics poden portar a:  o Estrès prolongat: Disminució d’energia, iniciativa, motivació amb manifestacions físiques: tensió muscular, cansament excessiu, cefalea de tensió, palpitacions, molèsties gàstriques, etc.
o Aprensió, insomni, pèrdua de confiança, depressió, mal humor, irritabilitat, introversió, dificultats sexuals, pors, dificultats per expressar els sentiments,...
Tècniques de relaxació i control de la respiració 7) Control de disnea  La disnea pot ser més pronunciada si l’usuari està cansat o ansiós  El TO investiga l’estil de vida i planifica el dia a dia de l’usuari, realitzant canvis en les rutines diàries  Evitar l’excés d’activitat i, per tant, reestructurar l’habitatge per prevenir la fatiga  Si la disnea perdura augmenta la por i l’ansietat  Ensenyar a l’usuari a detectar i controlar l’activitat tolerada ...