Microbiologia II Tema 15 Virus RNA - (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 3º curso
Asignatura Microbiologia II
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 19/03/2016
Descargas 5

Vista previa del texto

Tema 24 virus RNAmc (-) Porten RNA polimerasa depenent de RNA que sintetitzen altra cadena de RNA (+) que si es pot traduir als ribosomes. El cicle té lloc al citoplasma de la cèl·lula.
-No segmentats, una cadena de RNAmc i amb envolta.
Família Rhabdoviridae: càpsula en forma de bala, un extrem recte i l'altre corbat.
Nucleocapside es helicoïdal, en un extrem tenim subunitats que participen en la RNA polimerasa. Hi ha matriu proteica a la part interna i matriu lipídica a la part més externa.
Glicoproteïnes que reconeixen receptors específics de la cèl·lula diana.
Virus de l'estomatitis vesicular: en animals salvatges i de granja els hi produeix una ulcera a la boca en forma de vesícula i també fa ulceres a les potes dels animals. L'home en contacte directe es pot ocasionar de forma accidental, contacte sobretot amb les lesions i produeix una malaltia molt benigne amb símptomes pseudogripals.
Virus de la rabia: zoonosi que afecta a animals salvatges, ratpenats i també animals domèstics (gats i gossos), si l'animal no esta vacunat es mortal, tenen un comportament agressiu perquè el virus s'acumulen a glàndules salivals i es contagia per mossegada. En els ratpenats la transmissió es per virus en suspensió en les seves coves i es transmet per inhalació.
En l'home, si no rep la vacuna postcontagi, serà mortal i causara hidrofòbia (dolor al deglutir aigua), símptomes neurològics (desorientació, al·lucinacions, convulsions, agresivitat) i progressa amb símptomes de insuficiència respiratòria o de coma que causa la mort de la persona.
S'ha de netejar la ferida per eliminar el màxim nombre de virus possibles i administrar la vacuna postcontagi i immunoglobulines antiràbica humana per a que hi hagin defenses fins que la persona comenci a produir anticossos.
Prevenció: plans de vacunacio en animals domestics.
Família Filoviridae: filament llarg on en el seu interior hi ha capside de simetria helicoïdal, en un extrem les subunitats de RNApolimerasa depenent de RNA.
Virus Marbug i virus Ebola: dos tipus de reservori: els primats i l'home, però s'esta parlant dels ratpenats. Contagi en home és de mono infectat a home o de home a home, el ratpenat serien coves on hi ha el virus en suspencio. Pot ser per contacte directe per la sang o per fluids. Injeccions accidentals a sang també pot ser contagi. Virus ebola es molt letal, causa hemorràgies, multiorganica i causa mort de persona en menys de 15 dies, laboratoris especials de bioseguretat 4.
Tractament: defenses de la persona, hi han vacunes experimentals a l'africa per ebola. Es donen anticossos, sèrum de persones que han superat la malaltia.
-Família paramixoviridae Embolcall lipídic amb glicoproteïnes. Amb cèl·lula infectada poden passar de una cèl·lula a una altra sense passar per l'espai intercel·lular. Formació de sincitis, poden infectar una cèl·lula i poden infectar a la següent cèl·lula sense passar per l'espai intercel·lular, va passant de una cèl·lula a una altra directament, un sincitis és una cèl·lula multinuclear.
Això és un mecanisme per evadir les defenses perquè els anticossos actuen a l'espai intercel·lular.
Tenen un RNAmc (-) helicoïdal que es pot veure quan es desorganitza el virus. Te 2 tipus de glicoproteines, la F i les HN, H i G (aquestes 3 depenen del tipus de virus).
  La F, de fusió, facilita l'entrada del virus a la cèl·lula fusionant-se a la membrana de la cèl·lula.
Les glicoproteïnes HN (hemaglutinina-Neuraminidasa, virus parainfluenza i virus de les galteres) H (hemaglutinina, virus del xarampio) i G (proteina G, virus respiratori sincitial) són les que reconeixen el receptor especific de la cèl·lula diana, cadascuna causa una malaltia diferent.
Virus de les galteres, paperes o parotiditis (glàndula paròtida): es molt contagiós, reservori únic home i un sol serotip (immunitat de per vida). Contagi per aerosols, inicia la infecció a les vies respiratòries superiors i ràpidament es produeix una inflamació de les glàndules paròtides salivals. Sol ser asimptomàtica, però si n'apareixen hi ha una inflamació unilateral o bilateral. Si el sistema immunitari no atura la infecció, es produeix una virèmia i arribar a altres òrgans del cos. Pot anar a testicles (orquitis) i causar esterilitat, anar a SNC i causar meningoencefalitis. Es contagiós abans de que apareguin els primers símptomes. Vacuna triple vírica.
Virus parainfluenza o paragripals: 4 serotips diferents (reinfeccions). Reservori sols home, afecta molt a nens, gotes respiratòries. Afecta molt a nens menors de 5 anys, lactants i nens petits. Infeccions a vies respiratòries comuns, tipus refredat comú (sense febre). Si afecta a vies respiratòries inferiors (sobretot en lactants) tindrem bronquitis, pneumònies molt greus si es tracta de lactants.
Virus del xarampió: molt contagiós, únic reservori es home. Sol hi ha un serotip (immunitat permanent). Contagi per gotes respiratòries de nen infectat, quant més contagiós es el nen es abans de que aparegui l'exantema.
Incubació que pot durar uns 15 dies on poden aparèixer alguns signes sospitosos: pseudogripals i 2-3 dies abans de l'exantema apareix les taques de Koplik, taques blanques a l'interior de les galtes, pot contagiar. Després apareix l'exantema característic que es maculo-papulos, el primer lloc on apareixen es darrere de les orelles i després per tot el cos, això es la resposta del cos que està combatent la infecció.
Complicacions: respiratòries a vies inferiors o en el SNC: pneumònia (que pot arribar a ser mortal), o encefalitis (que també poden arribar a ser greus). Al cap de molts anys, si queda un virus defectuós al sistema nerviós central, es produeix infecció lenta i causa malaltia molt greu que es coneix com panencefalitis esclerosant aguda.
Incidència en mesos freds, perquè esta l'edat escolar.
Prevenció: vacuna triple vírica (rubeola, galteres, xarampio).
Virus respiratoris sincitial (VRS): contacte directe en fomits, reservori únic home.
Produeixen infeccions a l'hivern. Es molt contagiós. Normalment en nens grans i en adults causa infeccions a vies respiratòries superiors (tipus refredat) però en lactants poden causar infeccions a les vies inferiors greus i mortals. Altra malaltia multifactorial, fibromiàlgia s'esta estudiant el seus origens i es veu que aquestes persones tenen elevats tituls d'anticossos enfront d'aquests virus, potser una infecció persistent d'aquests virus ajudaria al desenvolupament de la fibromiàlgia (s'esta estudiant).
-Virus RNAmc (-) embolcall i que son segmentats- Cada segment codifica un gen (o varis gens) que codifiquen les proteïnes necessàries per als nous virions.
Familia Orthomyxoviridae Virus de la grip A: zoonosi que afecta a home o altres mamífers, també en aus. 8 segments i 10 gens. És el més freqüent Virus de la grip B: sols afecta a home però hi ha menys incidència en la població. 8 segments i 10 gens.
Virus de la grip C: casos molt rars. Sols infectar més a porcs. 7 segment i 9 gens.
Cada segment té la seva polimerasa codificada per 2 unitats. Virus amb embolcall, matriu interna proteica i matriu externa lipídica. A l'envolta té un canal iònic molt important que es una diana terapèutica per alguns antivirals.
Dos glicoproteïnes:   HA: hemaglutinina que reconeix receptor especific de receptor diana, receptors amb acid sialic, facilita la fusió de l'embolta amb la membrana plasmàtica de la cèl·lula, permet l'entrada de la capside al citoplasma de la cèl·lula.
NA: neuramidasa, en facilita l'alliberació del virus en la cèl·lula.
Polimerasa necessita de les subunitats 1, 2 i 3. La HA és el segment 4 i la NA és el segment 6. El 5 dona forma helicoïdal. El 8 codifica 2 proteïnes diferents, no estructurals, per al cicle de replicació. Segment 7 formen la matriu interna de l'embolta.
Una part de la replicació té lloc al nucli de la cèl·lula i una altra part de té lloc al citoplasma. Transcripció i replicació té lloc al nucli, després té lloc la traducció en els ribosomes i es formen totes les proteïnes necessàries.
És un virus respiratori, es transmet per gotes respiratòries. El virus comet errors en el proces de transcripció i replicació i dona lloc a mutacions que fa que hi hagi petites variacions en la soca, aixo s'anomena canvis menors. Per això la grip anual es diferent de un any a un altre, pot variar de un hemisferi a un altre. S'han de dissenyar vacunes de forma anual. Pot haver també una reorganització de segments a l'hora de autoensamblatge que provenen de dos virus diferents, són canvis majors i donen lloc a l'epidèmia pandèmica: tenim una barreja dels dos virus i es forma un nou virus que conte barreja de segments dels dos virus i la població no esta immunitzada; les glicoproteïnes varien antigenicament i es produeix una grip pandèmica més virulenta que la estacional. (mirar diapos).
La estacional causa epidèmies de forma anual cada hivern. Hi ha febre, molt malestar i dura 1 setmana. Nens petits, gent gran i personal sanitari i immunodeprimits son els que s'han de vacunar. No s'han de vacunar els al·lèrgics a l'ou. Es dissenya amb la soca A i B de l'any anterior i les que han produint la grip a l'hemisferi sud.
Pandèmica. Sempre del tipus A, gent jove que no esta immunitzada. Febre, malestar, però els sistemes sanitaris es col·lapsen ràpidament perquè es molt contagiós i molt virulent.
Mortalitat en immunodeprimits.
En casos de pandèmia es poden donar antivirals que actuen en front de la NA o del canal iònic.
Virus de la grip aviar: sud-est asiàtic. Es pensa que es la porta de la pròxima pandèmia.
S'han de sacrificar els animals. H5N1 Virus de la grip porcina: A H1N1, grip porcina. No contagiosa ni molt virulenta, no va arribar a pandèmia. Mascareta, mocadors de un sol us, rentar-se les mans. Tamiflu.
...