PAC5 (2015)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Oberta de Cataluña (UOC)
Grado Criminología - 1º curso
Asignatura Introducció a la Sociologia
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 21/01/2015
Descargas 8
Subido por

Descripción

NOTA = A

Vista previa del texto

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA SETEMBRE 2014 – GENER 2015 PAC 5 MÒDUL 5 SOCIOLOGIA I CRIMINOLOGIA ALUMNE: ACTIVITAT I. Explica breument quines són les limitacions de la sociologia davant els fenòmens criminals.
La Sociologia es troba amb algunes dificultats davant els fenòmens criminals quan es cau en l’error de quedar-se amb una visió únicament macrosocial o únicament microsocial d’aquests, és a dir, estudiant-los des d’una de les dues perspectives i deixant de banda l’altra.
Mantenir-se en una visió únicament macrosocial seria caure en el dogmatisme, amb el perill d’arribar a creure que no hi ha intervenció professional possible fent que el subjecte quedi fora del procés.
Hem de tenir en compte que el procés de criminalització és un fenomen multidimensional i que no només s’ha de mirar l’aspecte social que envolta a l’individu, sinó que cal tractar els seus aspectos psicològics, jurídics, mèdics i, inclús, intel.lectuals, juntament amb la seva història i la forma que té d’entendre el allò que l’envolta. Igualment, podríem tornar a caure en l’error de només quedarnos amb la realitat microsocial, perquè llavors cauríem en un reduccionisme basat en l’esfera intrapsíquica i arribant a desresposabilitzar l’entorn social.
Per tant, el procés de criminalització s’ha d’abordar equilibradament partint tant des del context macro com microsocial.
ACTIVITAT II. Sintetitza què aporta la pràctica professional dels sociòlegs a l’estudi del fenomen criminal.
La Criminologia es nodreix de múltiples disciplines per trobar les causes del delicte i buscar solucions a les conductes desviades. La Sociologia, pel fet d’estudiar els factors socials i pel seu mètode científic, ja prové de grans aportacions a la matèria.
Objectes d’estudi de la Criminologia, com són les conductes desviades i el control social són elements essencials d’estudi per les disciplines socials, com és el cas de la Sociologia.
El Sociòleg, però, aporta el punt crític al que es suposa ha sigut la Criminologia, és a dir, control social. El sociòleg ajuda a que es preservi la condició humana, perquè treballant desde la realitat micro i macrosocial hi ha possibilitat d’intervenció professional.
Així doncs, una criminologia treballada i contextualitzada sociològicament com a teoria crítica del control social, pot arribar a superar la idea de Criminologia com a control social. El fenomen criminal no es formalitza en institucions d’us de la força, sinó en la construcció de les maneres de vida, dels comportaments, de l’esperat, de formes de desenvolupament de vincles, és en aquestes matèries on el sociòleg pot aportar més.
És important també recalcar que, conèixer elements sociològics sobre el passat de persones o grups vulnerables als processos de criminalització i institucionalització compulsiva, pot ajudar a aquestes persones no estiguin abocades a l’exclusió i la pobresa (Sociologia de la Memòria).
ACTIVITAT III. Contrasta la perspectiva macrosocial del fenomen criminal amb la perspectiva microsocial.
La perspectiva MACROSOCIAL ens permet contextualitzar el fenomen criminal i els seus agents respecte a categories com la classe, l’ètnia, el gènere, les modalitats convivencials i els sistemas de socialització, el treball, l’educació, la salud, l’edat, la participació, etc… Ens permet observar que tot el sistema gira entorn de l’existència “dels uns i els altres”, dels que s’adequen a les pautes i valors dominants i dels que no ho fan i es poden recuperar o no.
D’altra banda, la PERSPECTIVA MICROSOCIAL ens permet aprofundir en el subjecte i la seva humanitat. Hem de tindre en compte, tant la seva història com la seva forma d’entendre el seu entorn i el món. Aprofundir en el passat donaria sentit als fets i sentiments de la història de cada persona, igual que conèixer les percepcions i dades del present i les seves expectatives futures.
...