Bloc I, Tema 3: Extensions del disseny experimental: quasiexperiments i dissenys de cas únic. (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Logopedia - 2º curso
Asignatura Mètodes d'investigació en Logopèdia
Profesor J.V.B.
Año del apunte 2017
Páginas 8
Fecha de subida 29/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro TEMA 3. EXTENSIONS DEL DISSENY EXPERIMENTAL Objectius • • • • Saber diferenciar entre un disseny quasiexperimental i un experimental.
Aprofundir en el coneixement de la validesa interna.
Saber valorar les principals amenaces a la validesa interna associades als dissenys quasiexperimentals.
Conèixer les característiques principals dels dissenys quasiexperimentals i els dissenys de cas únic.
Esquema 3.1 Conceptes bàsics • • (Presentació, Fitxa 3.1, Fitxa 3.3) Paradigma manipulatiu: criteris de demarcació Validesa i amenaces 3.2 Dissenys quasiexperimentals (Fitxa 3.2, fitxa 3.4, fitxa 3.5) 3.3 Dissenys de cas únic* Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro 3.1 Conceptes bàsics 3.1.1. Paradigma manipulatiu: criteris de demarcació • • • • Manipulació de la VI Relacions causals No aleatoritzacióbaix control Àmbits: ▪ Aplicat ▪ Valoració de l’efecte d’una intervenció o tractament 3.1.2. Validesa i amenaces 5 elements rellevants: UTOSt Validesa de la investigació adreçada a avaluar l’efecte d’un Tractament T sobre una Observació O (Resposta) estudiada en unes determinades Unitats U (participants) dins de la situació S (“Setting”) i en el moment o temps t¡.
Validesa de conclusió estadística. ¿Existeix una relació entre T i O? ¿Quant forta és aquesta relació? Validesa interna Suposant l’anterior, ¿T és la causa de O, o bé O s’hagués pogut obtenir en absència de T? Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Principals amenaces: • • • • • • • • Precedència temporal ambigua Selecció Història Maduració Regressió estadística (a la mitjana) Pèrdua no aleatòria de subjectes Administració de proves Instrumentació Validesa externa. Suposant l’anterior, ¿els resultats obtinguts amb unes determinades U (mostra de subjectes), S (situació) i t¡? • • Validesa de població Validesa ecològica Mètodes d’Investigació en Logopèdia • Cristina Font Haro Validesa histórica 3.2 Dissenys quasiexperimentals Estructures bàsiques de comparació: pre-experiments • Disseny pre-post amb un sol grup • Dissenys només post simple Quasiexperiments: Dissenys pre-post • Diss. Pre-post amb grup control no equivalent (quasicontrol) • Diss. Pre-post amb quasi control en una cohort anterior (D. de cicles institucionals) Mètodes d’Investigació en Logopèdia Quasiexperiment: Dissenys de sèrie temporal interrompuda 3.3 Dissenys de cas únic (N=1) • • Característiques generals ▪ Estudi de l’efecte ▪ Manipulació ▪ n=1 Estructura básica de comparació: disseny AB ▪ A (Linea base) ▪ B (Intervenció o tractament) Dissenys de retirada: el disseny ABAB i les seves variants Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Dissenys de línea base múltiple • • Diverses línies base ▪ Mateix individu en diferents variables ▪ Mateix individu en diferents contexts / situacions ▪ Diversos individus en la mateixa variable i condició Condicions d’aplicació: ▪ Independència de les conductes seleccionades ▪ Similar sensibilitat de les conductes al tractament.
Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro Mètodes d’Investigació en Logopèdia Cristina Font Haro ...