TEMA 4- L’EQUILIBRI DE MERCAT (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Teoria i estructura econòmica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 18/03/2016 (Actualizado: 27/03/2016)
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Marc López Ch.
TEMA 4: L’EQUILIBRI DE MERCAT 4.1 Tipus de mercat — Mercats de béns i serveis intercanvien mercaderies — Mercats de factors intercanvien factors productius, recursos naturals, treball, capital.
El subjectes que intevenen en el mercat Los hogares compraban y consumían bienes y servicios. También suministraban bienes de construcción locales, pisos.
4.2 El mercat de competència perfecta • Requisits de comportament per part de compradors i venedors — Individualisme (costos socials individuals) Esta situación requiere que los compradores actúen. En una situación de individualismo, ‘la suma de todos los costes es la suma de los costes individuales’. Es decir, no hay costes sociales externos.
Externalidades: van en contra de l’individualisme. Ex: contaminació, elements nocius per la meva empresa — Comportament racional (finalitats coherents entre si i mitjans adients) — Conducta egoísta — Estratègia maximitzadora que porta a una funció d’utilitat 1 Marc López Ch.
Un ejemplo práctico de maximización. Estas dispuesto a comprar una chaqueta, porque es la que te maximiza tu utilidad. Lo mismo el empresario, que elige producir, decide una opción con la finalidad de que es la que maximiza los beneficios del empresario.
ü Homo oeconomicus • Requisits de l’estructura del mercat de competència perfecta — Lliure i completa concurrència — Homogeneïtat del producte — Absència de barreres al funcionalment — Informació perfecta i gratuïta A los productos homogéneos se les llama commodities. Como por ejemplo naranjas, café, acelgas... Los productos son homogéneos, ya que todos son iguales.
En cambio, si quiero destacar tengo que usar una técnica de diferenciación con una marca. Dando una imagen, ofreciendo una garantía. ‘Estas naranjas son las mejores’.
• Els efectes de la competencia perfecta o Els recursos es faran sevir de la manera més eficient o Es forma un equiibri de mercat que satisfà compradors i venedors 2 Marc López Ch.
o Òprim de Pareto: ningú no pot millorar sense que algú empitjori.
• El comportament del consumidor: o Utilitat total o Utilitat marginal o UMa=p Explicación de cómo se define el precio: el consumidor funciona de forma i manera que él demanda producto hasta el momento que la utilidad de la última unidad que consume es igual al precio. De manera que la utilidad que me proporciona la última naranja que compre, es igual al precio de mercado. En caso de comprar más, gastaría más de lo que puede gastar.
Definición libro: la utilidad vendría dada por la cantidad de dinero que los consumidores están dispuestos a pagar por una determinada cantidad de bien o servicio. Es decir, se consumirá una unidad más de un bien si la utilidad que proporciona es mayor que la que tiene el dinero en otro uso alternativo.
• El comportameinto de la empresa o Benficis= Ingrés total- Costos Totales o Empresa preu-acceptat (Price taker), p=Ima o Cma =Ima o Cma= p • L’òptima de Pareto Des d'un punt de vista econòmic, es diu que una situació és ‘òptim de Pareto’ (o Pareto-efficient) quan no és possible que ningú obtingui un guany superior sense que hi perdi algú altre.
3 Marc López Ch.
4.4 La concentració de capital: monopoli i poligopoli (competència imperfecta) • Formes de concentració de capital o Monopoli pur= por razones de fiscales se prefiere esta fórmula. Tiene un único productor, que posee la capacidad de fijar precios.
o Oligopolis (amb cooperació entre les empreses: pools o càrtels): poques productores o Trusts: grupo de empreses muy grande. Como el de Rockefeller.
o Holdings diferentes (grups con d’empreses): un mismo empresas dueño y de sectores que actúan conjuntamente.
o Fusions o absorcions: uniendo y contituyendo empresas más grandes En un mercado, para conseguir mejor precio, hay que regular la oferta.
• Origen de la concentración de capital (situación de nocompetencia) • Barreras de entrada: impediments a l’hora d’entrar en un nou mercat. Com per exemple barreres legals.
• Acaparament de recursos • Gran volum d’inversió (economies d’escala): quan el cost per unitat de producte disminueix al augmentar la quantitat produïda. Empresa d’automòbils que només produeix 10 models.
• Unió estratégica d’empreses • Polítiques públiques (campions nacionals, ‘the visible hand’) 4 Marc López Ch.
• Diferencia entre competencia perfecta y monopolio o Se produce menos o Se produce más caro o Pérdida de eficiencia economia Oligopoli -Oligopoli cooperador (càrtel). Els banquers sempre es reunien per decidir on obrir una sucursal.
-Oligopolis rivals: distribució alimentaria.
Quadre resum tipus mercat -Competencia perfecta: no hay diferencia entre productos. El mercado acepta los precios y no pueden influir. Grado de diferenciación homogéneo.
-Monopoli: la influencia de precios es total, ya que el precio viene fijado por la empresa.
-Oligopoli: mucha influencia en el precio.
-Competència monopolística: a partir de la diferenciación de productos.
Muchos productores se diferencian entre ellos (muchas marcas).
Productos diferenciados por nombre, marca… 5 Marc López Ch.
Caràcter Competencia Monopoli Oligopoli Competènica mercat perfecta Concentració Moltes Una Poques Moltes Cap Total Molta Alguna Homogeni Indiferent Homogenis Productes monopolistica (nº empresas) Influancia preus Grau diferenciació diferenciats Intensitat Molt forta No hi ha Molt forta competència Molt forta (diferenciació) Transparencia Total Inexistent Inexistent Inexistent Barreres No hi ha Fortes Fortes Hi ha via d’entrada diferenciació (marques) Quadre resum fixació preus Competència Monopoli Oligopoli perfecta Llei oferta demanda Competència monopolítsica i Empresa fixa Una empresa està Les empreses preus, quantitats i condicionada por tenen condicions la certa política capacitat comercial de les influir en per els altres (pacte de preus gràcies a caballera, guerra la fidelització del de preus…) País= residentes d’una frontera País no es Estado 6 consumidor ...