05 - 1 - Generalitats (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 1º curso
Asignatura Sistema político y derecho constitucional
Año del apunte 2013
Páginas 2
Fecha de subida 16/10/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

DRET A LA VIDA Art. 15 “tots tenen dret a la vida”  PROBLEMES 1) AVORTAMENT - No es possible - Si es possible - No com ha regla general. Excepcions:  Circumstàncies temporals  14 setmanes.
 Altres: - Mediques.
- Eugenèsiques.
- Ètiques.
- Socials.
2) SUICIDI  no hi ha un “dret de suïcidi” - STC 120/90  es una manifestació de llibertat de l’individu.
3) EUTANASIA - ACTIVA  penalitzarà (infermetat terminal).
- PASIVA  “mort digne”  llei 41/2002 DRET A LA LLIBERTAT I SEGURETAT  Art. 17  EXEPCIONS 1) DETENCIÓ POLICIAL  Drets del detingut: 1)Ha no confessar-se culpable.
2)No contestar alguna o cap pregunta que es facin.
3)Dir que nomes es declararà davant el jutge.
4)Dret a un advocat.
5)Dret a un intèrpret.
6)Dret a ser visitat per un metge forense.
7)Dret a la presentació d’innocència (l’acusació ha de demostrar el delicte) 8)EXTRANGERS  dret en que es posi en coneixement de consolat la detenció.
9)Dret a que es comuniqui a la persona que es vulgui la detenció i lloc de custodia.
 Termini  la detenció no ha de durar més del temps estrictament necessari i en tot cas, no pot ser superior a 72 hores.
1  Habeas Corpus  procediment que l’ordenament jurídic posa a disposició de qualsevol persona que haguí estat detinguda il·legalment. La finalitat es que aquesta persona sigui posada immediatament a disposició del jutge, i el jutge decideix si ha estat o no detingut il·legalment. Aquest procediment el pot iniciar el propi detingut o qualsevol persona amb nom del detingut.
2) PRESO PROVISIONAL  Situació en que es troba una persona que esta imputada per un delicte amb pena superior a 7 anys i on hi ha risc de fuga o perill a la víctima o risc de destrucció de proves. En aquest casos la persona ingressa a presó fins la celebració del judici.
3) INTERNAMENT PSIQUIÁTRIC  Es l’internament en un centre psiquiàtric amb persones amb malalties psíquiques, quan hi hagi perill per a la seva pròpia integritat o per la integritat de terceres persones.
4) PRESÓ DEFINITIVA  privació de llibertat per sentencia ferma.
2 ...