Resum (Fonaments de les Relacions Públiques) (2012)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Fonaments de les Relacions Públiques
Año del apunte 2012
Páginas 8
Fecha de subida 04/06/2014
Descargas 5

Descripción

Resum de 8 pàgines de tota la assignatura per estudiar per l'examen.

Vista previa del texto

TEMA 1: QUÈ SÓN LES RRPP? Tasques: comunicació interpersonal oral i escrita, investigació, negociació, creativitat, logística, facilita ció, resolució de problemes, assessorament, relacions mediàtiques, relacions amb públics interns i externs, tasques governamentals, relacions financeres, desenvolupament, recollida de fons, marketing...
Augmenta el nombre de matriculats universitaris, EEUU és el país que més inverteix, més pràctica en Mundials i JJOO, Xina i Àsia en general són sectors creixents.
Falsos estereotips: glamour, propaganda, manipulació...
Procés: (1) investigació, (2) planificació, (3) acció i (4) avaluació.
RRPP ≠ Periodisme perquè és multitasca, persuadeix, focalitza la informació, té públics definits...
RRPP ≠ Publicitat perquè són multitasca, treballen a m/t i ll/t, segmenten el públic...
RRPP ≠ Marketing perquè no vol vendre, procura per l'empresa, utilitza el canal oral...
RRPP recolzen el marketing: (1) desenvolupen nous prospectes, (2) cerquen estímuls de venda, (3) preparen el terreny per a les vendes, (4) milloren l'eficàcia de l'empresa, (5) estableixen credibilitat, (6) proporcionen una literatura de vendes gratuïta, (7) venen productes menors i (8) avalen a tercers.
TEMA 2: EVOLUCIÓ DE LES RRPP Primers indicis: • Pedra Rosetta → instrument per a difondre un missatge.
• JJOO → propaganda d'atletes com a herois.
• Julio César → polític que publica un llibre, organitza desfilades, penja cartells i crea un diari.
• Sant Pau → el Nou Testament és el llibre més llegit.
• Església Catòlica → mobilitza seguidors per aconseguir el perdó per anar a les croades.
• Banquers de Venècia → relació amb els inversors, promocionen artistes.
• Renaixement → esdeveniments, opinió pública.
• Impremta → abasta un públic més ampli.
• Napoleó → interès per a tota la jerarquia, no només els generals.
1800, l'era daurada de l'agent de premsa: • Agent de premsa → cobertura mediàtica.
• Davy Crockett → aconsegueix la popularitat d'un polític i una franctiradora.
• Phineas T. Barnum → pseudoesdeveniments al seu circ.
• Seneca Falls → convenció a favor dels drets de les dones.
1900-1950, l'era dels pioners: • Ivy Lee → informació veraç directa al públic i no tan sols als mitjans.
• Edward L. Bernays → persuasió científica, bidireccionalitat.
Altres pioners: • George Creel → informació pública d'unió de la nació durant la 1GM.
• Arthur Page → (1) dir la veritat i demostrar-ho, (2) escoltar als públics, (3) realitzar activitats, (4) ser pacient, (5) funció directiva, (6) tenir una actitud passiva i constructiva.
• Bejnamin Sonnenberg →patrocini de concerts.
• Rex Harlow → investigació, professor de rrpp.
• Leon Baxter → crea una consultora de gestió de campanyes polítiques.
Contribucions d'empresaris i presidents: • Henry Ford → posicionament, personalització, empleats compraven cotxes, organitzava curses.
• Samuel Insull → contacte amb el client, factura farcida amb informació de l'empresa.
• Theodore Roosvelt → entrevistes i rodes de premsa, acompanyat per periodistes i fotògrafs.
1950-2000, expansió de rrpp: (1) economia favorable, (2) increment de la població, (3) creixement de grans empreses, (4) innovacions en ciència i tecnologia, (5) revolució en comunicació...
1 Influència de la dona: el 1979 eren un 41%, el 1983 eren un 50'1% i actualment són més del 70%.
Pràctiques i tendències: (1) món multicultural, (2) contractació de minories, (3) demanda de transparència, (4) paper ampliat, (5) responsabilitat social corporativa, (6) èmfasi en l'avaluació, (7) gestió del cicle de notícies 24/7, (8) creixement dels mitjans digitals, (9) subcontractació d'empreses de rrpp, (10) necessitat de desenvolupament professional permanent.
Espanya es troba a remolc d'Europa i la resta del món.
ELS EFECTES DE L'11-S I LES RRPP DEL SEGLE XXI Empreses i institucions van haver d'afrontar la mort i la desaparició de treballadors, clients, proveïdors, accionistes, amics i familiars; tothom va perdre a algú. Necessitat de dol, de garantir la seguretat i tornar a la normalitat. S'havia de comunicar mitjançant rrpp, tenint en compte els públics interns i no tan sols escriure notes de premsa: (1) crear centres de crisi per atendre trucades, (2) combatre rumors, (3) minimitzar el pànic entre la població, (4) contractar mdc, (5) serveis durant més de 24h.
Després de l'11-S la majoria d'organitzacions desenvolupen polítiques de crisi.
ELS ORÍGENS DE LES RRPP A ESPANYA Les llicenciatures van aparèixer als anys 70 sense consolidació professional de la mà de Joge Xifra Heras i Joaquín Maestre. Fruit del desenvolupament socioeconòmic, cada vegada més empreses entraven en contacte amb l'estranger.
• • • • • • • El 1958 es va crear el departament de rrpp a l'agència publicitària DANIS.
El 1960 neix la primera consultora espanyola de rrpp.
El 1961 es funda l'Associación Técnina de RRPP, de vida limitada.
El 1965 es funda a Barcelona la Agrupación de RRPP i a Madrid el Centro Español de RRPP.
Es fusionen i es crea el CENERP Barcelona.
El 1967 Jordi Xifra funda la Escuela Superior de RRPP, adscrita a la UB.
Al 1969 és el primer centre europeu en oferir el títol oficial de rrpp.
Actualment, no hi ha associacions de rrpp, només alguns col·legis sota el paraigües de la publicitat.
Els departaments de rrpp sorgeixen degut a: (1) problemes d'opinió, informació i imatge, (2) necessitat de mantenir relacions de confiança amb els públics.
MODELS TEÒRICS EN RRPP Model de Barnum • Phineas T. Barnum era un empresari i artista de circ famós pels seus enganys.
• Funció persuasiva, propagandística i desinformativa.
• Comunicació unidireccional, de l'organització cap als públics.
• Model d'actuació assimètric, basat en les relacions amb els mdc.
• Objectiu: notorietat.
• No contempla la investigació.
Model de Lee • Difusió d'informació sense una finalitat persuasiva.
• Actuació del rrpp com si es tractés d'un empleat de la mateixa empresa.
• Comunicació unidireccional, de l'organització cap als públics.
• Publicació d'Informació exhaustiva.
• No gaire investigació.
• Objectiu: informar objectivament als mdc i els públics, d'acord amb els principis del periodisme.
2 Model de Bernays • Objectiu: persuadir científicament els públics per tal que es comportin com vol l'emissor.
• Investigació prèvia dels públics i les seves necessitats per definir el pla d'acció.
• Comunicació bidireccional i retroalimentada.
• Model assimètric: l'organització no modifica el seu comportament, vol canviar el dels públics.
• Estudis posteriors per calcular l'efectivitat.
Model de Gruning • Mediació del rrpp entre l'organització i els seus públics.
• Objectiu: mútua entesa entre les dues parts.
• Mètodes: comunicació, més que persuasió.
• Comunicació simètrica bidireccional.
• Diàleg entre l'organització i el públic, els dos modifiquen actituds després de les rrpp.
TEMA 3: ÈTICA I PROFESSIONALITAT Ètica: estàndard de cultura, com hem d'actuar davant de determinades situacions professionals.
Valors: creences individuals/particulars que determinen com ens comportarem davant una situació.
Un rrpp ha de prendre decisions en base a: (1) interès públic, (2) interès propi, (3) estàndards de les rrpp i (4) valors personals.
Ha de considerar si val la pena efectuar algunes feines incòmodes que impliquin: (1) exagerar qualitats dels productes, (2) defensar l'inexistent cuidat mediambiental de l'empresa, (3) parlar en nom de la in dústria del tabac o l'alcohol, (4) organitzar grups d'oposició.
Organitzacions de rrpp: • PRSA: Public Relations Society of America • IABC: International Association of Business Communicators • IPRA: International Public Relations Association • CONFIARP: Confederación Internacional de Relaciones Públicas Varias organizaciones —IABC, PRSA y otras— han creado códigos profesionales de conducta acerca de: (1) información financiera, (2) videocomunicados de prensa, (3) la transparencia en Internet y (4) prácticas corporativas.
La guía ética para Internet y otros medios sociales dice que: (1) se debe indicar la fuente de origen de cualquier material, (2) el profesional debe identificarse a sí mismo, (3) las relaciones con los clientes deben ser desveladas, (4) no es ético ofrecer dinero o regalos, (5) los propietarios de cada página de ben identificarse y (6) hay que respetar los derechos de autor de las marcas y las guías de buen uso.
Requisitos para ejercer la profesión de rrpp: (1) educación, (2) entrenamiento profesional, (3) bibliogra fía científica, (4) investigación y (5) código ético.
Trato ético con los medios de comunicación: la honestidad no significa que el rrpp deba responder a to das las preguntas de un periodista. Áreas que suponen una preocupación ética en el trato con los mdc: (1) regalos a periodistas, (2) conexión entre la compra de espacio publicitario y la cobertura mediática y (3) transparencia y revelación de temas.
TEMA 4: DEPARTAMENTOS Y CONSULTORAS DE RRPP Servicios ofrecidos por las consultoras de rrpp: (1) comunicación de marketing, (2) formación de portavoces, (3) investigación y evaluación, (4) comunicación de crisis, (5) análisis de los mdc, (6) relaciones con la comunidad, (7) organización de eventos, (8) relaciones institucionales, (9) imagen de marca y reputación corporativa, (10) relaciones financieras.
La mayoría de consultoras de rrpp obtienen sus ingresos de clientes internacionales.
3 Pequeñas y medianas consultoras alrededor del mundo forman afiliaciones y cooperativas entre ellas para atender a las necesidades de sus clientes.
El 60% del negocio de rrpp está dentro de Omnicom, WPP Group y Interpublic Group.
Pros de contratar una consultora de rrpp: objetividad, cualificación, experiencia, recursos, internacionalidad, contundencia y credibilidad. Contras de contratar una consultora de rrpp: valoración superficial de problemas exclusivos de un cliente, falta de compromiso a tiempo completo, largo periodo de información, resentimiento del personal interno, necesidad de dirección sólida, de confianza y coste.
TEMA 5: INVESTIGACIÓN La investigación es el primero de los cuatro pasos esenciales. Proporciona la información requerida para entender las necesidades de los públicos y desarrollar mensajes poderosos.
Utilidad de la investigación: (1) credibilidad, (2) definición y segmentación del público, (3) formulación de la estrategia, (4) análisis de mensajes, (5) contacto con la dirección, (6) prevención de crisis, (7) control de la competencia, (8) influencia en la opinión pública, (9) generación de publicidad, (10) cálculo de efectividad.
Técnicas. (1) investigación secundaria, (2) investigación cualitativa e (3) investigación cuantitativa.
Al diseñar un cuestionario hay que tener en cuenta: (1) semántica, (2) preguntas capciosas, (3) mo mento y contexto, (4) respuestas políticamente correctas, (5) abanico de respuestas.
TEMA 6: PLANIFICACIÓN Es el segundo paso en el proceso de rrpp. La planificación debería ser estratégica. La organización empieza haciendo planes sobre una situación y evita la comunicación incoherente.
Planificación por objetivos: (1) objetivos del cliente, (2) públicos, (3) público objetivo, (4) canales de comunicación, (5) objetivos de los canales de comunicación, (6) fuentes y preguntas, (7) estrategias de comunicación, (8) esencia del mensaje, (9) respaldo no verbal.
Planificación estratégica: (1) hechos, (2) metas, (3) público, (4) mensaje.
Elementos de la planificación: (1) situación, (2) objetivos, (3) público, (4) estrategia, (5) tácticas, (6) calendario o programación temporal, (7) presupuesto, (8) evaluación.
TEMA 7: COMUNICACIÓN La comunicación es la implementación de una decisión, la aplicación del plan, y debe ser bidireccional.
Las metas son (1) informar, (2) persuadir, (3) motivar y (4) lograr la comprensión mutua.
Para ser un comunicador eficaz se deben tener conocimientos básicos de: (1) qué constituye comunicación y cómo se reciben los mensajes, (2) cómo se procesa la información y cómo se cambia de opi nión, (3) cuáles son los medios y herramientas más apropiadas para cada mensaje.
El comunicador debe preguntarse si el mensaje es apropiado, significativo, fácil de recordar, compren sible y creíble. Debe determinar con exactitud: (1) exposición al mensaje, (2) difusión apropiada del mensaje, (3) aceptación del mensaje, (4) cambio de actitud, (5) cambio de comportamiento explícito.
Para entender el mensaje: (1) utilizar bien el lenguaje, (2) escribir con claridad, (3) evitar jerga, clichés, superlativos, eufemismos y lenguaje discriminatorio.
Para creer en el mensaje: (1) credibilidad de la fuente, (2) contexto, (3) predisposición de los públicos, (4) disonancia cognitiva, (5) desarrollos novedosos, (6) portavoces inesperados, (7) implicación.
4 Para recordar el mensaje: (1) repetir, (2) mitigar el ruido, (3) mencionar los puntos clave al principio y al final, (4) facilitar el número de teléfono, la dirección web, etc.
Procedimiento: (1) concienciación, (2) interés, (3) evaluación, (4) prueba, (5) adopción.
Clasificación de comunicadores: (1) innovadores, (2) precursores, (3) mayoría inicial, (4) mayoría tardía, (5) rezagados.
La popularidad de las campañas boca-oreja se basa en un estudio reciente que refuerza la teoría clási ca propuesta por Rogers, cuyo factor clave es identificar y llegar a líderes de opinión influyentes.
TEMA 8: EVALUACIÓN La evaluación consiste en la medición de los resultados respecto a los objetivos definidos y proporciona la oportunidad de aprender qué se ha hecho bien y qué no y reflexionar sobre cada actuación.
Es importante (1) definir un conjunto de objetivos medibles, (2) acordar los criterios a utilizar para eva luar, (3) no esperar hasta haber terminado el programa para determinar cómo evaluar, (4) objetivo informacional y motivacional.
Actualmente (1) se utilizan técnicas más sofisticadas —análisis informáticos, encuestas de muestreo aleatorio—, (2) es difícil medir las rrpp porque son más un arte que una ciencia, (3) mezcla de técnicas tomadas de la publicidad y el marketing para una evaluación más exhaustiva.
La medición de la producción consiste en contar cuántos comunicados de prensa, artículos, fotos, edi toriales, comentarios en blogs, etc. se producen en un periodo de tiempo determinado. Este tipo de evaluación prioriza la cantidad a la calidad, no es muy consistente.
La forma más utilizada para medir la exposición de un mensaje es la contabilización de recortes de prensa y menciones en radio y televisión: clipping.
El grado de concienciación del público se mide mediante encuestas y el método day-after-recall.
El objetivo final de una empresa es vender sus productos, también hay que medir la acción del público.
Auditorías de comunicación: (1) análisis de las actividades de comunicación, (2) entrevistas con trabajadores y directivos, líderes de opinión, periodistas, consumidores, distribuidores, etc.
Pruebas de piloto y mensajes de doble versión: (1) se prueba el mensaje y sus puntos clave en ciuda des previamente seleccionadas con el fin de saber cómo lo aceptan los medios y cuáles son las reacciones del público, (2) se preparan dos o tres campañas y se mandan a diferentes públicos para medir su efectividad.
Asistencia a encuentros y eventos: (1) medida de concienciación del público, (2) evaluación de la actitud de la audiencia, (3) pensamiento de los participantes.
Número de lectores de un boletín corporativo o institucional: (1) percepciones del lector, (2) grado de equilibrio de artículos, (3) tipo de artículos que despiertan mayor interés, (4) otros temas que podrían incluir, (5) credibilidad de las publicaciones, (6) grado en que el boletín satisface los objetivos de la or ganización. Metodología: (1) análisis del contenido, (2) encuestas de interés de los lectores, (3) recuer do del artículo, (4) consejo editorial.
TEMA 9: OPINIÓN PÚBLICA Y PERSUASIÓN Un grupo reducido de personas conforman la opinión pública sobre algo particular y viene determinada por el interés propio.
Los líderes de opinión pueden hacer de catalizadores, son personajes conocidos que expresan su pa recer: (1) interesados en un tema determinado, (2) mejor informados al respecto que el resto, (3) me diáticos, (4) pioneros, (5) que consiguen hacer actuar a la gente.
5 Los mdc social permiten divulgar información y llegar hasta los líderes de opinión.
Factores de la comunicación persuasiva: (1) análisis del público, (2) credibilidad de la fuente, (3) llama miento al interés propio, (4) claridad del mensaje, (5) contexto, (6) participación del público, (7) sugerencias de acción, (8) contenido y estructura del mensaje.
Límites: (1) falta de penetración, (2) competencia, (3) selección propia, (4) percepción propia.
Ética: no hay que (1) usar evidencias falsas ni engañosas, (2) desviar la atención, (3) esconder el ver dadero propósito, (4) utilizar llamamientos emocionales irreales, (5) convertir situaciones complejas en simples, (6) fingir certeza cuando se trata de provisionalidad o probabilidad, (7) defender algo en lo que uno mismo no cree.
TEMA 13: INTERNET Y MEDIOS SOCIALES Internet es omnipresente en nuestras vidas, tiene miles de esferas de influencia que interactúan cons tantemente y es el causante literal de la democratización de la información en el mundo.
La world wide web es un sistema de distribución de información, mayor fuente de los periodistas. Las páginas web se dividen en secciones: (1) información sobre la organización, (2) lista de productos, (3) soporte técnico, (4) información sobre los productos, (5) servicios disponibles.
Otros medios: blogs, MySpace, Facebook, Twitter, Flickr, Wikipedia, etc.
Podcasts: (1) son más rentables, (2) ofrecen a los usuarios el acceso al material 24/7, (3) portabilidad, (4) informan sobre la empresa, (5) entrevistas con directivos y expertos, (6) consejos sobre el uso de productos, (7) material de formación para empleados.
TEMA 14: RELACIONES CON LA PRENSA ESCRITA Ivy Lee creó en 1906 el comunicado de prensa con el objetivo de difundir información a los mdc.
En un comunicado de prensa virtual: (1) lo importante al inicio de la página y en negrita, (2) resumen en el primer párrafo, (3) datos de contacto, (4) archivos adjuntos identificados.
En un comunicado de prensa multitudinaria o Smart Media Release: (1) fotos, gráficos, vídeos y audio de alta resolución, (2) tags o hashtags, (3) enlaces a páginas, etc.
Fotos de prensa: (1) calidad, nitidez, contraste, resolución, (2) variedad de temas, (3) plano corto, detallista y con pocos huecos, (4) acción dinámica, (5) escala y dimensiones, (6) ángulo de cámara intere sante, (7) iluminación adecuada, (8) no B/N, siempre en color.
Dossier de prensa: (1) para grandes acontecimientos y lanzamientos de nuevos productos, (2) para periodistas, facilita la redacción de un artículo, (3) comunicado de prensa, características del producto, fotos, material biográfico del portavoz o los directivos, folleto básico e información de contacto.
Dossier de prensa digital o Electronic Press Kit: vídeos cortos, comunicados de prensa, hojas informativas, reseñas, fotografías de alta resolución, etc.
Comunicados mat: (1) formato de columna bajo titulares, (2) información y consejos sobre distintos asuntos con solo una breve mención de la organización y sin ánimo de lucro, (3) columna habitual de un experto, (4) página a todo color, (5) el periódico lo puede seleccionar y publicar sin coste alguno.
Convocatorias de prensa: (1) textos cortos y listas, (2) titular de una línea, breve párrafo resumen, alguna de las cinco W y una H, (3) llamar para confirmar si ha sido recibida y confirmar asistencia.
Fichas técnicas: (1) sinopsis —resumen de las características de un producto—, (2) perfil corporativo —información básica de una empresa u organización.
Distribuir el material a los medios: correo ordinario, fax, correo electrónico, newsletters, salas de pren sa virtuales...
6 Proponer una noticia o pitch: (1) ponerse en contacto con periodistas y convencerlos de que la noticia merece la pena, (2) pedir a los editores que asignen un reportero a un evento determinado, (3) perse guir un ángulo de futuro, un problema o una tendencia, (4) reservar un portavoz en un futuro programa.
Preparar una entrevista: (1) el entrevistado debe informar o entretener al público, (2) el objetivo de la entrevista debe ser conocido, (3) estar familiarizado con el entrevistador.
La entrevista impresa: (1) noticia de 400 a 600 palabras, (2) el entrevistador elige trozos e incluye observaciones personales, (3) el entrevistado no controla lo que se publica.
Conferencias de prensa: (1) transmiten los comentarios de una persona rápidamente a varios periodis tas al mismo tiempo, (2) las virtuales son más económicas, concurrentes e impactantes.
Visitas de prensa: abrir canales de comunicación, introducir propuestas al final de la socialización.
TEMA 15: RELACIONES CON A PRENSA AUDIOVISUAL El 80% de la población escucha la radio y el 95% ve la televisión.
Audiocomunicados de prensa o Audio News Releases: (1) escritos para ser escuchados, (2) concisos y concretos, un minuto tiene unas 125 palabras, (3) estilo de redacción coloquial, frases parciales.
Al enviar un audiocomunicado hay que tener en cuenta formato, producción, distribución y utilización.
Anuncios de servicio público en radio: (1) en mayúsculas y a doble espacio, (2) enviar diversos anun cios sobre el mismo tema con distintas duraciones, (3) añadir sonido, otras voces, música de fondo o efectos de sonido para favorecer un determinado estado de ánimo, (4) distribuidos a partir de guión, CD, teléfono gratuito 900, descarga desde web, etc., (5) cualquier tema puede ser objeto de un asp.
Turnos de entrevistas en radio: escuchar el programa, comprender el formato, conocer al presentador y a otros invitados que han pasado por allí para tener cierta familiaridad.
Aparecer en TV: (1) el comunicado de prensa estándar, si merece la pena, se convertirá en noticia de 10 segundos leída por el presentador, (2) convocatoria de prensa informando sobre determinado acontecimiento, (3) propuesta al editor por correo electrónico o por teléfono, (4) videocomunicado de prensa de 90 segundos de duración con sonido e imagen en dos pistas diferentes, identificación de la fuente del vídeo y el portavoz, cuidando localización, estilismo y apariciones de personas, (5) rollos-B con entrevistas y vídeos adicionales, (6) anuncios de servicio público breves, (7) portavoces famosos, (8) turnos de entrevistas, (9) vídeos webcast en directo.
Emplazamiento de productos o plugs: (1) suelen negociarse entre los agentes de prensa del producto y las agencias de talento, (2) en E.T. aparecían M&M's sin logo y Hershey's Reese's dijo que eran suyos, (3) también pueden emplazarse temas para educar al público sobre un problema, (4) patrocinio de acontecimientos.
TEMA 16: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS Los eventos ayudan a que las personas se involucren más emocionalmente: reuniones, banquetes, re cepciones y cócteles, jornadas de puertas abiertas y visitas a fábricas, congresos, ferias, actos promocionales con famosos.
TEMA 17: RELACIONES PÚBLICAS CORPORATIVAS Las corporaciones actuales: (1) tienen una perspectiva global, (2) su gran tamaño conlleva lejanía, (3) la gente es cada vez más desconfiada, (4) se enfrentan al delicado equilibrio de defender la reali dad y dar excusas endebles.
7 RSC, Responsabilidad Social Corporativa: la cobertura informativa negativa que han sufrido las corporaciones ha convertido en deber el esfuerzo por recuperar la confianza y la credibilidad del público, adoptar principios éticos, buscar la transparencia, etc.
Factores determinantes de reputación: transparencia y prácticas, confianza transmitida, calidad de los productos, trato a los empleados, precio justo, innovación, posición frente a la competencia, dividendos económicos, etc.
El servicio al cliente es muy importante, un incidente puede dañar gravemente la reputación de la em presa y erosionar la confianza del público.
Compartir información es valioso para implicarse en una escucha activa y elaborar estrategias.
En España, el índice de satisfacción de los consumidores es elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo a través del Instituto Nacional del Consumo.
Boicot: rechazo de los consumidores a comprar productos, no tiene que ser 100% eficaz para conseguir cambiar las políticas corporativas.
Comunicación con accionistas y posibles inversores: retratar apropiadamente las perspectivas de la empresa desde el punto de vista de la inversión a analistas financieros, inversores particulares e insti tucionales, accionistas y posibles accionistas, mdc financieros, etc.
8 ...