Esquema-Resumen TEMA 1 (2015)

Resumen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho de la Unión Europea
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 02/04/2015
Descargas 25
Subido por

Vista previa del texto

Unió Europea Edat Moderna, s XVI concepció sobirania Estat, concepció Europa.
Pla Marshall, 1947.
   Àmbit econòmic. OECE- OCDE.
Àmbit Militar- Unió de l’ Europa Occidental i OTAN Àmbit polític. Creació Consell.
Pla Schuman, París 1950 Declaració de Schuman, integració europea, creació primera institució europea.
Unió Europea CECA- Entrada en vigor l’ any 1952. Durada limitada de 50 anys, 2002 extinció. Sector econòmic: Carbó i acer, federalisme funcional. Estats fundadors: França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica, Holanda i Luxemburg. Òrgans: Alta autoritat comuna, Assemblea (Comunitat política europea), Comitè Consultiu, Consell de Ministres i Tribunal de la CECA.
CEE i EURATOM, entrada en vigor l’ any 1958, gràcies informe Spaak i conferència de Messina.
3 comunitats europees, 3 entitats jurídicament independents i clarament diferenciades, objectiu: Integració entre els estats europeus.
Cooperació Política Europea, any 1968 idea de reiniciar el camí cap a la unió política.
Intenta coordinar l’ acció exterior amb matèries d’ interès comú.
Escenari Post CECA- inseguretat en el model polític a seguir i la falta d’ una identificació clara dels objectius reals. Els tractats són molt complexos d’ interpretar, falta claredat.
Modificacions dels tractats (3 institucions) 1. Acte Única Europea. Entrada en vigor a finals dels anys 80. Unificar totes les institucions, es volia tendir a la unió política. Projecte Spinelli el qual va fracassar, conferència intergovernamental creació Comitè Dooge, reforma tots els tractes, noves competències. TEXT ÚNIC. Tractat imposa un objectiu a complir mercat únic abans 1992 (per consegüent reforça les competències de les institucions en aquest àmbit). Primer instrument jurídic que recull la cooperació política i la integració comunitària i enuncià la voluntat d’ avançar cap a la Unió Europea.
1976 CEE va decidir que el Parlament Europeu el votarien els ciutadans, 1979 primera votació. Filosofia neo liberal.
2. Tractat de Maastricht. Entra en vigor l’ any 1993. Reforma Global, primera vegada que es parla d’ Unió Europea, Tractat de la Unió Europea (no tal i com es concep actualment). Es vol veure si s’ ha complert l’ objectiu del mercat únic de l’ Acte Únic.
a. La CEE perd la E de Econòmica i es diu Comunitat Europea.
b. Reforma 160 articles TCEE.
c. Tractat únic internacional.
d. Únic model institucional. Temple grec.
A la UE no hi ha una separació pròpia de poders, excepte poder judicial.
3. Tractat Amsterdam. Entra en vigor l’ any 1999. Preparar UE gran ampliació.
Resoldre problemes no resolts a Maastricht, reformar estructura temple grec= Simplificar i transparència. Finalment, fracàs i només fa reformes modestes: a. Lliure circulació de persones.
b. Comunitarització 3er pilar. Només queda en aquest la cooperació penal i judicial penal, tema civil i d’ immigració es mou al primer pilar.
c. Més competències Parlament Europeu d. Introducció Cooperacions Reforçades e. Incorporació passarel·les. Moviment de matèries de pilar, tot al primer pilar i no viceversa.
4. Tractat de Niça, Entra en vigor l’ any 2003. Preparar el sistema polític i institucional per a una Unió Ampliada, es discuteix sobre la composició de la Comissió o el càlcul de la majoria qualificada en les votacions del Consell, i es debat sobre el futur de la Unió que aposta per una conferència intergovernamental 2004 amb els objectius següents: a. Millor repartiment de competències entre la Unió i els Estats.
b. Simplificació dels instruments de la Unió.
c. Incrementar la democràcia, la transparència i l’ eficàcia.
d. Camí cap a una constitució pels ciutadans europeus.
Especial referència a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió i Constitució Europea 5. Tractat de Lisboa. Entra en vigor l’ any 2009. Modificació dels tractats. Valor vinculant a la Carta. Esquema 2 tractats: TUE i TFUE. Les reformes es poden agrupar en 3 blocs: a. Democràcia i Transparència. Co legislació Parlament- Consell. ILP b. Eficàcia. Majoria qualificada, principi de doble majoria. Creació presidència permanent Consell Europeu.
c. Drets i valors, llibertat, solidaritat i seguretat.
Europa com a un actor de la política global. Creació Alt Representant de la UE –Servei europeu d’ acció exterior. Personalitat jurídica de la UE, com a organització internacional única.
Ampliació de membres Qui pot ser membre de la UE.
Primera Ampliació.6 a 9.
Segona ampliació. 9 a 12, ibèric mediterranis.
Tercera ampliació. 12 a 16.
Quarta ampliació.15 a 25 (+2) Candidats a entrar en la UE.
Candidats potencials ...