Tema 1: L'aparició del periodisme (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Periodismo - 1º curso
Asignatura Historia del periodisme
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 31/10/2014
Descargas 8

Vista previa del texto

TEMA 1: L’APARICIÓ DEL PERIODISME Els precedents remots: Durant aquesta epoca ja hi ha la voluntat de comunicar; l’unic que canvia es el seu format. Grècia (cultura oral), Roma(no desenvolupa l’escriptura), Egipte(papir escas), E.M(pergamí i cuir: cars), dels Àrabs (paper de Xina). Àl Segle XII: apareix el 1r molí paperer a Gandia, pero el periodisme com el coneixem avui dia es remunta al 1609 amb la constatacio de 1 publicacio amb voluntat de periodicitat, es a dir, la primera publicació periòdica a Estrasburg. Àixo va ser possible ja que s’havia inventat la impremta al 1454. El control del paper es molt important perque controlant aixo; controles una peça basica x transmetre la informacio. (Àl franquisme, la industria del paper nomes era accessible per unes empreses (ells autoritzaven qui tenia acces al paper, controlaven les escoles de periodisme, nomenaven als directors dels diaris i nomes deixaven imprimir a certs diaris. À la E.M el 1r suport x poder escriure era el pergamí i no era prou valid. Àcabara sent pels arabs que ens arribara el paper.
Els precedents recents Son les notícies manuscrites (novel·listes a França; noticiers a Italia...). El paper ens permet que les noticies manuscrites que anaven dirigides a les classes altes (alt clergat, nobles...pq sabien llegir i tenien acces a la cultura i al poder economic) perdurin fins el s. XVIII i XIX. Àmb la llibertat d’impremta desapareixen les noticies manuscrites (pq la noticia impresa es + barata , + universal, +comercial i arriba a + gent) i la invenció de la impremta: 1454 Gutemberg i Fust. S’adapten metodes desenvolupats que combinen tipus mobils amb aliatge de plom, antimoni i estany. La impremta es 1 invent revolucionari que s’expandeix tot d’una x Europa.
Fust (soci de Gutemberg) obre la 1ª impremta (1455) i “Salteri de Manz” es el 1r llibre conservat (1457). À Barcelona i Valencia hi havia les 1es impremtes del país (1470-1473). I ja al 1489 a Europa ja hi havia 110 ciutats amb impremta (200 al 1500). Cal subratllar la lenta expansio per Àmerica.
Després de la invenció de la impremta: els 1rs impressors eren llibres de qualitat (com la Bíblia) i treballs rapids (fulls voltants, relacions, avisos... nomes 1 notícia). Es van introduir llengues propies i les tirades eren d’entre 100-1000 exemplars. Àl 1462 era un privilegi i entre el 1501/1502: hi ha haver censura. Els fulls voltants eren de 1pag-4pag i servien x explicar una noticia amb la voluntat de buscar els maxims clients. Quan comencen els fulls voltants, es comencen a difondre tot tipus de informacio i es quan comencen les 1es publicacions i apareix la voluntat de control dels governs.
De l’increment de la periodicitat als diaris. Hi ha un desenvolupament tecnològic (desenvolup de ciutats, mercats, serveis publics de correus i llocs de postes) que provoca + circulació de notícies (amb l’increment de la periodicitat d correus i mercats) i aixo provoca: 1 periodicitat de la premsa.
Es diferencien 4 etapes en la història del periodisme: 1.
Antic o artesanal: 1609-1789 Liberal: 1789(À Espanya no)-1880/1888 (Posen les bases del periodisme pq pugui ser 1 empresa potent) 2.
3.
Industrial (o de masses): 1880/1888 – 1995 (SEGLE XX) 4.
Internet o contemporània: 1995 – Durant el 1989 acaba la transicio i s’esborra qualsevol senyal del periodisme antic a Espanya (À Ànglaterra aixo passa a ½ del s. XVII). La tradicio del nostre periodisme es occidental.
Quan comença el periodisme?  Al Segle XV amb la invenció de la impremta Al Segle XIX amb la premsa de masses. El periodisme comença al s.
XIX ja que abans EEUU no existia com a país. Àpareix la forma moderna de fer periodisme, el public, el mercat, arriba la immigracio que fa que el public sigui + gran i que la gent necessiti estar informada.
 Els factors clau x l’aparicio del periodisme son: l’aparició de la impremta + la necessitat de transmetre informació, al desenvolupament de mercats i de la circulacio de la informacio al cor d’Europa i a la llibertat. La llibertat es l’element principal x parlar de periodisme. Les causes que expliquen l’increment de la circulacio de notícies son:  Motius econòmics: els mercats  Motius religiosos: la reforma, la contrareforma  Motius polítics: creacio de grans imperis que arribaran fins la IGM.
Les guerres han fet evolucionar el periodisme amb l’objectiu de saber el que esta passant.
Àbans de la impremta i els diaris les noticies ja existien . La impremta, pero, ens permet començar a construir el periodisme. Àbans de la impremta, es a dir, abans s. XV, les notícies eren manuscrites (lliures i privades). Al Segle XV s’inventa l’impremta (1454): i aixo comporta que les noticies manuscrites es poden imprimir i apareix la publicacio impresa de notícies. Es un canvi molt important que beneficia als Mercats i a la circulacio de notícies (fulls de notícies). Fins ara hi havia relacions bilaterals i ara es poden difondre amb + amplitud, pero, al 1462 apareix la 1a forma de censura anomenat privilegi en la qual 1 govern dona privilegi a algu x imprimir les noticies pero nomes el que el govern ha dit; per tant, continuen les noticies manuscrites. Al 1501 i 1502 comencen les cesures. Àl 1501 1 papa diu que la impremta pot anar en contra de la moral catolica i al 1502 hi ha 1 control de la informacio i la premsa. Àl Segle XVII: apareixen els diaris (gairebé 2 segles més tard) i les gasetes. El Segle XIX: es el segle de la llibertat i gran segle del periodisme. Durant el Segle XX es democratitza la informacio; es 1 dret basic i al Segle XXI: ja es parla de una globalitzacio de la informacio.
...