Bloc intervenció psicosocial (I) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Intervenció Psicològica
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 29/03/2016
Descargas 61
Subido por

Vista previa del texto

BLOC D'INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL OBJECTIUS    Presentar algunes característiques particulars dels processos d'intervenció psicosocial (models d'intervenció, fases, actors, nivells d'actuació).
Co-construir una primera caixa d'eines del traballador/interventor psicosocial (valors, habilitats, procediments i tècniques...).
Aproximar-nos a la pràctica psicosocial.
ESQUEMA DEL BLOC Els passos que seguirem per assolir els objectius són els següents: 1.
2.
3.
4.
5.
Primer contacte amb la IPS Marc: definicions i objectius Fases, àmbits i tècniques Rol del psicòleg i relació amb els actors socials Treball de casos 1. LA IPS, PRIMER CONTACTE (REPRESENTACIÓ SOCIAL) OBJECTE de la IPS MITJÀ OBJECTIUS de la IPS de la IPS  Objecte: De què s'encarrega Interacció, relació i influència social: - Entre persones/grups/col·lectius - Entre persones/grups/col·lectius i contextos físics, socials i/o culturals  Mitjà: Com ho fa Promovent dinàmiques de canvi social (des de l'acció social de grups, col·lectius, xarxes i comunitats)  Objectiu: Per què ho fa Well-being (ben estar i ben ser): - Millorar les condicions i qualitat de vida de les persones (desenvolupament humà + a les problemàtiques i necessitats socials).
La IPS adopta una mirada eco-sistèmica. Desenvolupament humà ecològic (Bronferbrenner, 1987) Macrosistema + Cronosistema Mesositema + Exosistema Microsistemes Persona  Macrosistema (cultura, normes, símbols, polítiques) Ambients més amplis en els quals l'individu no necessàriament està actiu.
 Mesosistema (escola, feina, organitzacions comunitàries).
Interrelacions entre diferents ambients en els que es realitzen activitats.
 Microsistemes (parella, família, grups de pertinença...).
Estructura ambiental més propera.
 Persona (factors i processos psicosocials de naturalesa individual).
Determinants de la salut i del benestar Variables i processos psicosocials que es relacionen amb la salut/benestar Individual Interpersonal Grupal Intergrupal Comunitari Identitat (el self), autoestima, personalitat, actituds, sols, hàbits.
Percepció, atracció interpersonal, comunicació, influència interpersonal.
Clima, normes, xarxes de comunicació, lideratge, conformitat, pressió grupa, ajuda mútua...
Prejudicis, estereotips, discriminació, cooperació, conflicte intergrupal.
Pertinença, empowerment, participació, xarxes i recolzament social, institucions i associacions, organització comunitària...
Murs a enderrocar  Arguments socials: "La PAH ya ha ganado. Ha conseguido lo más difícil: cambiar el estado de ánimo con resultados concretos fruto de acciones colectivas. La peor derrota es pensar que no hay nada que hacer." Ada Colau, El País, 23 de febrero de 2014. Sí, pudieron.
 Arguments poètics narratius: Jorge Bucay, "El Elefante Encadenado"  Arguments científic- psicosocial: El fatalisme llatinoamericà (Martín-Baró).
Quins factors i processos psicosocials influeixen en la realització dels nostres somnis? --> Vídeo: ¿Te atreves a soñar? "... el saber de la historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es.
El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente, que interfiere en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es sólo de quien constata lo que ocurre, sino también el de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy sólo un ibjeto de la historia sino, igualmente, su sujeto. En el mundo de la historia, de la cultura, de la política, constato, pero no para adaptarme sino para transformar". Paulo Freire..
LA MIRADA PSICOSOCIAL. Una mirada escrutadora És una manera d'observar els fenòmens i relacions socials.
 Implica reconèixer la mediació que exerceix la presència de l'allò social (real o imaginari) en les relacions amb els objectes (físics o socials).
 Implica passar d'una lectura binària dels fets a una lectura ternària dels fets i les relacions (Moscovici). Es passar a tenir en compte els mitjancers, plicats i indissociables a tot allò social (l'alter/l'altre).
Objecte físic o social/ real o imaginari EGO subjecte individual Suposa una mediació constant en els fenòmens i relacions socials.
Alter "mitjancer" (Expectatives i significats) INTERVENCIÓ Actuar amb la finalitat d'influir, provocar un o diversos canvis en un assumpte.
És un procés regit per la reflexivitat. Cal implicar el màxim d'actors.
Situació de partida que algú desitji canviar amb una acció planificada Com ha de ser la IPS  Pal·liativa: Abordar i pal·liar problemes psicosocials.
 Axiològica: Basada en valors de compromís i utilitat social.
 Situada i adaptada al context sociocultura.
i un expert coneixedor de procediments per aconseguir el canvi     Multinivell sistèmica ecològica Participativa i potenciadora basada en els recursos reals i potencials Artesana Amplitud i dinamisme, donada la variada naturalesa dels assumptes i desequilibris socials.
 Promotora de benestar, qualitat de vida i desenvolupament humà.
INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL Conflictes, persones, societat, ajudar, comunitat, problemes, benestar, canvi, integració...
Conceptes d'ips  Una àrea de coneixement que centrant-se en els processos psicosocials, pretén contribuir a la solució de problemes socials amb la finalitat de promoure un increment del benestar tant individual com col·lectiu.
 Un conjunt d'instruments o eines metodològiques que focalitzant en processos psicosocials, pretén facilitar canvis socials per a millorar la qualitat de vida de les persones.
Intervenció psicosocial? OBJECTE de la IPS MITJÀ OBJECTIUS de la IPS de la IPS  Objecte: De què s'encarrega Interacció, relació i influència social: - Entre persones/grups/col·lectius - Entre persones/grups/col·lectius i contextos físics, socials i/o culturals La interacció/relació produeix efectes d'interinfluència que s'expressen en les variables i processos psicosocials.
 Mitjà: Com ho fa Promovent dinàmiques de canvi social, des de l'acció social de grups, col·lectius, xarxes i comunitats.
 Objectiu: Per què ho fa Well-being (ben estar i ben ser): - Millorar les condicions i qualitat de vida de les persones (desenvolupament humà atenció als problemes i necessitats socials).
Objecte de la IPS Es centra en factors i/o processos psicosocials relacionats amb les interaccions, les relacions i les (inter)influències. Contribueix a general benestar psicosocial, desenvolupament de les persones i/o donen resposta a problemes i necessitats socials FACTORS I PROCESSOS PSICOSOCIALS RELACIONATS AMB EL BENESTAR Nivells d'anàlisis i intervenció Individual Interpersonal (microsistemes) Grupal Organitzacional (microsistemes) Intergrupal (mesosistema) Comunitari (mesosistema) Ambiental - social cultural (macrosistema) Factors i processos Construcció social de la persona: Llenguatge, socialització, identitat (el self), autoestima, satisfacció amb la vida, estructures cognitives (creences, estereotips, actituds, representacions socials, esquemes), hàbits, habilitats, motivacions, afectivitat...
Relacions - interaccions socials - interinfluències: Comunicació, contacte i vincles socials, normes, influència social, atracció, altruisme, violència...
Relaciones - interaccions - interinfluències grupals organitzacionals. Categories grupals, indentitat grupal, estructura de relacions, normes, rols, xarxes de comunicació, processos de conformitat, pressió grupal, ajuda mútua, clima, cohesió, favoritisme endogrupal.
Relacions - interaccions i interinfluències entre grups.
Categories socials, estereotips, prejudicis, discriminació exogrupal, estigma, cooperació, capital social, conflicte intergrupal.
Comportament comunitari, sentit de comunitat, empowerment, participació, xarxes i recolzament social, institucions i associacions, organització i desenvolupament comunitari.
Representacions socials, impactes psicosocials de les condicions socioeconòmiques, culturals, ambientals (subcultures, classes socials, ideologies- relicions, lleis, costums culturals...-).
Objectiu de la IPS Cal centrar-nos en obrir camins que facin capaces (competents) a les persones, grups, comunitats i societats, de conduir-se cap a la consecució del benestar.
...