TEMA 1. L’espai, el temps educatiu i la seva articulació. (2013)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Vic (UVIC)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Família, escola i entorn
Año del apunte 2013
Páginas 6
Fecha de subida 01/06/2014
Descargas 6

Descripción

Família, escola i entorn. TEMA 1. L’espai, el temps educatiu i la seva articulació.

Vista previa del texto

Leslie 17/09/13 TEMA 1. L’espai, el temps educatiu i la seva articulació.
1.1 Introducció (Cap on va l’educació, la família i l’entorn que ho envolta?) Repensar l’educació: potser no fem/estem fent bé l’educació... Cap on hauríem d’anar? Com podem disminuir el fracàs escolar? o o o Educació Formal (escola) Educació No Formal (esplais o casals) Educació Informal (carrer) “Tot educa i en tot moment” Educació al llarg de la vida.
L’educació ha d’intentar expandir-se, és a dir, no només ha d’estar a les classes sinó que ha d’estar en les xarxes, s’ha d’integrar entre les diferents educacions i s’ha de cohesionar.
La relació escola-família abans era diferent. Ara la posició de les famílies han canviat però hi ha ambigüitat, per un costat, antigament estaven més excloses i actualment se’ls intenta incloure dintre de l’educació dels seus fills. Ha baixat en espai de formació, però se’ls demana més.
Teories: expliquen la realitat i ens ajuden a entendre-la millor. (ex: aprenentatge per observació).
o o Teoria Ecològica (Urie Brunnfenbrenner) Teoria Sociocultural (Barbara Rogoff) La nostra conducta es basa en la nostre interacció amb l’ambient. Si modifica l’entorn també canviaré la conducta.
1.2 Criança dels Infants (teoria de l’explicació?) L’explicació té molt a veure psicopedagògica. Explicació: Intervenció psicopedagògica.
amb la intervenció Ex: si expliquem que fumar és dolent i ja està, la conducta que imposaran serà concreta.
Ex: si tens coneixement del que vols inculcar i com ho enfoques en una determinada la interacció serà diferent.
Important treure reflexions per ells mateix.
Objectius: Evolució històrica: la importància de criar els infants no hauria estat tant important com actualment.
Leslie Definició de Criança: proporcionar recursos, suport, material, els ajudem per tal de desenvolupar-los, orientacions, valor, etc. Però ha variat al llarg del temps.
Evolució històrica sobre la criança i el seu concepte: Edat Mitjana: -Famílies extenses (vivien més d’una generació en un mateix habitatge).
-Societat agrícola (els fills eren mà d’obra).
-Altes taxes de mortalitat infantil.
-Infanticidi (venta de nens i nenes?).
-La infància no tenia un valor afectiu (com és ara actualment).
-Als 7 anys els infants tenien ús de raó. Eren considerats que entraven al món adult.
-La llet materna influenciava als infants. ((Importava d’on venia la mare per saber els gens de l’infant).
Renaixement: -Més importància en la criança – Humanisme clàssic -Importància període lactància (Distància física entre mare i fills/es). [Donar pits fins?] -Erasme de Rotterdam i Lluis Vives - Importància de l’educació, comença ha haver importància en les primeres etapes.
Segles XVII – XVIII – XIX: -Van Amos Komensky (Mossèn txec, 1592-1670) va ser fundador de la pedagogia com a ciència. Parlava sobre la importància de l’educació per tal de formar a les persones i sobretot a l’etapa infantil (0-6 anys).
-Obra (de Rossean) biogràfica “Emili” es pot veure reflectida la importància de la infància.
-Pestalozzi (1746-1821) imposa el vincle afectiu (relació amb els progenitors, no obligatòriament amb els pares biològics).
Segle XX (Primera meitat): -Primeres aportacions: psicoanàlisis (molt de pes en les primeres etapes infantils per l’etapa adulta). Tres estàncies: superior, el jo i allò.
-Més importància en la criança Conductisme: aplica les bases del condicionament de la conducte que se’ls imposa als infants, importància entorn.
Leslie Les conseqüències de la nostra conducta i la influència de l’entorn afecta la conducta dels infants i la insistència i repetició que hi apliqui. (Estímul -> Resposta = Conseqüències (+ i -)) Segle XX (Segona meitat): o o o Teoria aprenentatge social (Albert Bandura), aprenentatge per imitació (models).
Teoria del vincle afectiu (John Bawlby), vincle afectiu segur/no segur.
Estils educatius (democràtics, indulgents, etc). (Diana Bowmrid).
23/09/13 (Segueix) -Apareixen els estils estudis longitudinals: són estudis que es basen en llarg temps és demostren al llarg del temps.
-Estils educatius estudien sota dos dimensions: el Control i la Supervisió; la Comunicació i l’Afecte. Autors: D. Baumring.
1. Control -> Supervisió 2. Afecte -> Comunicació Depenen de com siguin aquestes dos dimensions la criança serà diferent.
[-Aprenentatge social/observació/modelatge (Autor-> Albert Bandura). REPE] 1.3 Model teòric per les interaccions familiars 1. Introducció 2. Teoria sociocultural 3. Teoria ecològica 1. Introducció Estudis en el desenvolupament, en el context familiar -> Etapes que varien depenent del context familiar.
La conducta/desenvolupament de l’infant varia en funció del context (apart de la genètica).
Som el resultat d’un diàleg social interioritzat, és a dir, “primer esta fora i després a dintre”. Primer imposem un concepte des de fora i després s’interioritza és l’interior i s’aplica, per tant primer és social i després aquesta influència t’afecta, l’interioritzes i apliques d’una manera determinada. Per tant, poden diferenciar els conceptes negatius i positius en el context familiar a través d’un diàleg indirecte. Ex: la teva germana ha estudiat dos carreres, segur que li va molt bé la vida. Influència que t’afectarà en les teves decisions, i els teus actes.
Leslie Nínxols educatius: (Cole 1996) Ens desenvolupem en escenaris, pràctiques, creences determinades, etc. Uns valors determinats, amb una gent determinada, etc.
2. Teoria sociocultural Autors: o B. Rogoff: El desenvolupament individual d’una persona no es pot entendre fora del seu context social, cultural i històric.
o Vigotsky: Una persona necessita de les altres per poder aprendre i créixer. La interacció social és necessària. Zona del Desenvolupament Propi (ZOP). Es necessitarien persones més desenvolupades que la pròpia persona per tal de poder avançar = ZOP.
o Bruner: (Concret – Representació – Abstracte). Són les societats que porten les eines, creences, cultures, costums que ens afecten a la nostra vida.
Ex: Famílies europees (+connexions familiars fortes) – Famílies americanes (desconnexió emocional).
3. Teoria ecològica (Autors: Urie Bronfenbrenner) L’estudi dels microsistemes és una manera d’analitzar contextos que van dels sistemes més micro/petit/detallat/genètic fins els aspectes més macro/ampli/generals.
Estudia també totes les fases que passes del micro al macro.
30/09/13 1.4 La nostre cultura i societat 1. Globalització 2. Tecnologia i coneixements 3. El món del treball 4. Canvis socials i culturals 1. Globalització o o o Cultura Relacions socials Economia Leslie (APUNT que falten estan fets a mà).
22/10/13 Què és l’educació expandida? Es pot aprendre de qualsevol cosa a qualsevol lloc durant tota la vida.
Alumne/a actiu és qui troba.
Saber: saber-nos les diferents zones de la teoria ecològica (cronologia, etc.); saber autors; (STD Examen: 1. Educació expandida 2. Quins tipus d’educació hi ha? (Exemples, aplicades) formal informal? Quina és l’experiència és.
3. Què és la societat líquida? 4. Què és la teoria ecològica? (Exemples del STD 3) Urie Bronfenbrenner.
5. Què és la bretxa digital? 6. Què són els immigrants digitals? Els que no han nascut a les noves tecnologies.
+Nadius digitals, els que han nascut.
7. Multitasca: fer diferents coses en el mateix moment. Què és la multitasca? (8. Què és la cultura de la immediatesa?) 8. Teoria de l’aprenentatge social de l’Albert Bandura? De quina teoria és? (està en les primeres pàgines dels apunts) (aprenentatge social).
9. Què és el cicle de la vida? 10. Què són els nínxols evolutius? Depenen d’on hem nascut, i el context. (Apartat 3).
La nostra conducte es desenvolupa en un determinat/en un seguit de sistemes educatius, depenent d’on hagem nascut seràs d’una manera o d’una altra.
11. Justing time? Coses afegides dels apunts 1.6 Ensenyar i aprendre en el segle XXI 1.7 L’educació al llarg de la vida Leslie 1.8 Les tipologies d’institucions i espais educatius En un futur es barregen l’educació formal i no formal.
Cada vegada es difon més els mètodes.
1.9 Les comunitats d’aprenentatge. Treball i aprenentatge en Xarxa: un canvi cultural i educatiu.
Projectes de transformació social i cultural dels centres educatius que es volen convertir/transformar en una comunitat d’aprenentatge dialògic. A la classe hi ha coconstrucció del mestre i de l’alumne. Construcció conjunta a través del diàleg. Això es fa canviant els rols. Per portar-ho a terme es fa a través de les TIC.
...