Models de negoci (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Nutrición Humana y Dietética - 3º curso
Asignatura Introducció al màrqueting
Año del apunte 2017
Páginas 5
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

MODELS DE NEGOCI EL MODEL DE NEGOCI “CANVAS”:     En 2010 Alex Osterwalder va dissenyar el Business Model Canvas Un format que visualitza el model de negoci segons 9 “blocs” o elements en una sola “fulla” Resultat: un document que ofereix directament una visió global (el “helicòpter view”) de la idea de negoci, mostrant clarament les interconnexions entre els diferents elements Descriu com la empresa crea, entrega i captura valor Representa els aspecte clau de la empresa en 9 blocs: - Clients Proposta de valor Canals de distribució Relacions amb els clients Fonts d’ingressos Recursos clau Activitats clau Socis clau (aliances claus) Estructura de costos SEGMENTS DE CLIENTS: Els grups de persones als quals es vol oferir el producte / servei. Són la base del negoci, així que es deuen conèixer perfectament.
  Per qui estem creant valor? Quins són els nostres clients més importants? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC:      Mercat massiu Nínxols de mercat Segmentat Diversificat Plataforma múltiple PROPOSTA DE VALOR: Tracta del “pain statement” (problemàtica o necessitat) que vol resoldre la iniciativa pel client i com li donem resposta amb els productes i/o servei de la iniciativa.
Explica el producte/servei que s’ofereix als clients:     Quin valor estem entregant als clients? Quin problema estem ajudant a resoldre? Quina necessitat estem satisfent? Quins paquets de productes o serveis estem oferint a cada segment de clients? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC:            Novetat Desempeño Personalització “Ajuda a fer el treball” Disseny Marca / estatus Preu Reducció de costs Reducció de riscs Accessibilitat Conveniència / Utilitat RELACIÓ AMB ELS CLIENTS: un dels aspectes més crítics en l’èxit del model de negoci i un dels més complexos de fer tangible. Existeixen diferents tipus de relacions que es poden establir són segments específics de clients.
    Quin tipus de relació s’espera que establim i mantenim cada un dels nostres segments de clients? Quines relacions hem establert? Són costoses? Com s’integren amb la resta del nostre model de negoci? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUESTS BLOC:      Assistència Personal Assistència Personal Dedicada Auto Servei Serveis Automatitzats Comunitats ESTRUCTURA DE COSTOS: Descriu tots els costos en els que s’incurren a l’operar el model de negoci. Es tracta de conèixer i optimitzar els costos per intentar dissenyar un model de negoci sostenible, eficient i escalable.
   Quins són els costos més importants en el nostre model de negoci? Quins són els recursos clau més costosos? Quines activitats clau són les més costoses? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC: El negoci és més:   Enfocat al cost (estructura de costos conservadora, proposada de valor de baix cost, màxima automatització, molt outsourcing) Enfocat al valor (enfocat a la creació de valor, proposicions de valor Premium) Exemple de característiques:     Costos fixes (salaris, rentes, utilitats) Costos variables Economies d’escala Economies d’alcance FONTS D’INGRESSOS: Representen la forma en que en l’empresa genera els ingressos per cada client. L’obtenció d’ingressos poden ser directa o indirecta, en un sol pagament o recurrent.
     Quin és el valor pel que els nostres clients estan disposats a pagar? Actualment per que es paga? Com estan pagant? Com prefereixen pagar? Quan aporta cada font d’ingressos als ingressos generals? ALGUNS CONCEPETS / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC: Tipus: - Venta d’actiu Càrrec per ús Càrrec per subscripció Préstec/Alquiler Arrendament Llicència Publicitat Preus fixes: - Llista de preus Segons característiques Depenent del segment Depenent del volum Preus dinàmics: - Negociació Gestió del rendiment Mercat en temps real Subastes ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC: Categories: - Producció Solució de problemes Plataforma / Xarxa ACTIVITATS CLAU: Per entregar la proposta de valor s’han de desenvolupar una sèrie d’activitats claus internes (processos de producció, marketing,...)     Quines activitats clau requereix la nostra proposta de valor? Canals nostres? Les nostres relacions amb els clients? Les nostres fonts d’ingressos? CANALS: Es centra en com s’entrega la proposta de valor als clients (a cada segment).
Es tracta de determinar com comunicar-nos, arribar a aconseguir i entregar la proposta de valor als clients.
      A través de quins canals podem arribar als segments dels nostres clients? Com ho estem aconseguint ara? Com estan integrats els nostres canals? Quins canals funcionen millor? Quins són més rentables? Com podem integrar-los a les rutines dels nostres clients? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC: FASES DEL CANAL: 1. Crear consciència a. Com creem consciència dels productes i serveis de la nostra companyia? 2. Avaluació: a. Com ajudem a que els nostres clients avaluïn la nostra proposta de valor? 3. Compra: a. Com podem permetre que els nostres clients comprin productes o serveis específics? 4. Entrega: a. Com proveïm el servei post – venta? b. Com entreguem la proposta de valor als clients? 5. Post venta ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC: Tipus de recursos: - Físics Intel·lectuals (Marques, patents, drets d’autor, dades) Humans Financers RECURSOS CLAU: Es descriuen els recursos més importants necessaris pel funcionament del negoci, així com tipus, quantitat i intensitat     Quin recurs clau requereix la nostra proposta de valor? Els nostres canals? Les nostres relacions amb els clients? Les nostres fonts d’ingressos? SOCIS CLAU (ALIANCES CLAUS): Es defineixen les aliances necessàries per executar el model de negoci amb garanties, que complementen les capacitats i optimitzen la proposta de valor: la co – creació és imprescindible avui dia en els negocis.
    Quins són els nostres socis clau? Quins són els nostres proveïdors clau? Quins recursos clau estem adquirint dels nostres socis clau? Quines activitats realitzen els nostres socis clau? ALGUNS CONCEPTES / EXEMPLES ASSOCIATS A AQUEST BLOC.
Motivacions per realitzar aliances: - Optimització i economia Reduir riscs i incertidumbre Adquisió de recursos i activitats particulars ...